Corona-demo: Politie zette waterkanonnen ook in tegen kinderen

Door: David Berger.

De Berliner Zeitung kopt vandaag: “Berlijnse politie bevestigt het inzetten van waterkanonnen tegen kinderen” https://www.berliner-zeitung.de/news/polizei-bestaetigt-einsatz-von-wasserwerfern-auch-gegen-kinder-li.119890. De politie laat in dit verband weten, dat er dus bij de demo van gisteren bij de Brandenburger Tor https://philosophia-perennis.com/2020/11/19/querdenken-demo-polizei-wirft-sanitaeter-brutal-zu-boden/ voor een buitengewoon milde vorm van dit geschut gekozen is. Bij deze een commentaar van Vera Lengsfeld over het inzetten van waterkanonnen bij de dwarsdenker-demo van gisteren:

(Vera Lengsfeld) Wie nog niet gemerkt heeft, waar de Regering-Merkel het land heen stuurt, zou eens gauw moeten kijken, wat er thans in Berlijn plaatsvindt. Terwijl in de hermetisch afgegrendelde regeringswijk de afgevaardigden braaf besluiten tot hun zelf-monddood makende wet en in aansluiting daarop meteen met hun stem zorgen, dat de “epidemische lange nationale draagkracht” overeind blijft, demonstreren buiten voor de Brandenburger Tor en niet alleen daar, duizenden mensen tegen deze willekeur. Het is louter willekeur, wat zich voor de ogen van ons allen afspeelt.

Ongeëvenaard tempo

Deze wet, die de regering verregaande volmachten verschaft, om de grondrechten van de burgers, waarvoor zij hard hebben gestreden, buiten werking te stellen in een “epidemische toestand”, die niet eens hoeft te bestaan, maar volgens de beschermingswet tegen besmetting slechts wordt gevreesd en daardoor onbeperkt kan worden verlengd, wordt in een ongeëvenaard tempo door de colleges geranseld. Nadat de parlementsafgevaardigden slechts één week nadat de deskundigen waren gehoord, waarbij er sprake schijnt te zijn geweest van veel tegenspraak tot en met afwijzing, in slechts één uur “beraad”, waarbij de meeste deelnemers aan de discussie de definitieve wettekst nauwelijks hebben mogen inzien, de stemmen werden uitgebracht. Vervolgens moet het parlement dezelfde dag in een speciale vergadering zijn toestemming geven, hoewel ook daar van de volledige tekst wegens tijdgebrek nauwelijks kennis genomen kon worden. In aansluiting onderschrijft de parlementsvoorzitter de wet, zonder dat hij de noodzakelijke keuring heeft verricht.

In de afgelopen week werden de tig-duizenden bezwaren van de burgers unaniem veronachtzaamd als spam-mails en werd er bijna geen notie van genomen. Slechts een paar afgevaardigden namen de moeite, hun kiezers tenminste met voorgedrukte brieven te antwoorden. De volksvertegenwoordigers geven het volk niet langer gehoor, ja, ze voelen zich door hun kiezers lastiggevallen.

Berlijn lijkt vandaag op een politiestaat

Berlijn lijkt vandaag op een politiestaat. Op weg naar het station heb ik vanuit de tram een dichte mensenmenigte gezien achter het Elisabeth-Lüders-Huis, dat zich aan de rand van de regeringswijk bevindt. Dat waren honderden, zo niet zelfs duizenden mensen, die de Bandenburger Tor niet meer hadden bereikt, of niet verder gekomen zijn, omdat er geen doorkomen meer aan was. Dat was zo tegen negenen. Het station, in verband met Corona tamelijk leeg, zag eruit, of er een militaire staatsgreep gefilmd werd. Het wemelde van de agenten, geüniformeerd en in burger, die kennelijk wachtten op komende demonstranten. Teneinde ze veilig naar de manifestatie te begeleiden? Vast niet. Ter intimidatie. De laatste keer, dat ik een dergelijke concentratie van veiligheidspersoneel zag, was in de herfst van 1989, toen er in de DDR demonstraties werden gehouden.

Zo tegen twaalf uur hoorde ik op Internet, dat er waterkanonnen waren uitgerukt, om het dringende verzoek, de demonstraties te beëindigen, kracht bij te zetten. Waterkanonnen worden anders alleen ingezet tegen gewelddadige “activisten”, evenwel moeten die dan wel talloze agenten hebben verwond en concrete vernielingen hebben aangericht.

Dictatoriale willekeurige maatregelen

Hier echter gaat het om vredelievende mensen, die de absurde en de gezondheid schadende verordening weigeren, om in plaats van frisse lucht hun eigen CO2 te moeten inademen. Onder de dekmantel van voorzorg worden dictatoriaal willekeurige maatregelen doorgedrukt. Dat ondanks maandenlange Corona-propaganda door politiek en staats-gebonden media duizenden, zo niet tienduizenden mensen zich tegen deze willekeur verzetten, is een klein hoopvol teken. Maar wij dienen onze inspanningen te versterken en nog veel meer mensen aan te moedigen, zich te verzetten, zodat de Corona-dictatuur niet het “Nieuwe Normaal” wordt, die ons door de politici sinds kort met de paplepel wordt ingegeven.

Deze bijdrage verscheen oorspronkelijk bij VERA LENGSFELD https://vera-lengsfeld.de/2020/11/18/mit-wasserwerfern-gegen-das-volk/

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/11/19/corona-demo-polizei-setzte-wasserwerfer-auch-gegen-kinder-ein/