22 november 2020: Eindhoven als toneel van de overwinning van onze Nederlandse Zwarte Piet- traditie!

Door: Theresa Geissler.

Eindhoven, zondagmiddag 22 november 2020:

De aangekondigde demonstratie door KOZP/EindhovenKanHet is afgelast: geen demonstrant van genoemde duo-beweging te bekennen.
Wie in plaats daarvan wèl aanwezig zijn: een aantal leden van het activistische Pegida-Nederland, die – en dat is in dit verband het allerbelangrijkste – uitgedost als TRADITIONELE Zwarte Pieten, compleet met rode lippen en oorringen, lekkers uitdelen aan langslopende kinderen en hun ouders, ZOALS IN NEDERLAND VANOUDS GEBRUIKELIJK.

En dat is een schitterende uitkomst van de eerder verwachte gebeurtenissen in het centrum van Eindhoven, waarover de afgelopen dagen alweer zo druk gespeculeerd werd; Van Eindhoven de Victorie, zogezegd! Rest de vraag, aan wie we deze -voorlopige- triomf van een oud-Nederlandse traditie strikt genomen te danken hebben.

Uiteindelijk niet aan Pegida Nederland, want deze beweging, die al geruime tijd noodgedwongen haar toevlucht neemt tot dergelijke ‘ludieke’ acties, omdat zij door falend beleid helaas nooit kans zag, door te groeien tot de omvang van de ‘moederbeweging’ in Dresden (zie ook: https://theresasvisie.com/2018/09/13/pegida-dresden-leeft-nog-steeds-wat-is-haar-geheim/) heeft hier doodeenvoudig enorme mazzel gehad. Mazzel, die er in resulteerde, dat zij hier vanmiddag in alle rust (niettegenstaande één arrestatie) hebben kunnen fungeren als -ere wie ere toekomt- de even smakelijke, als passende “kers-op-de-taart”. In die zin had hun aanwezigheid dus zéker zijn nut. Op de vraag, aan wie zij de mogelijkheid hiervoor te danken hebben gehad, moet echter het antwoord luiden: Niet aan zichzelf, maar aan de supporters van PSV Eindhoven!

Want DIE zijn het geweest, die dit succes uiteindelijk mogelijk hebben gemaakt. Die er twee jaar geleden, in november 2018, al de “aftrap” voor hadden gegeven. Die het gemêleerde groepje van gefrustreerde ‘zwarte’- en linkse ‘witte’ drammers tóen al te verstaan wisten te geven, dat niet heel Nederland deemoedig van plan was/is, om zijn tradities op hún bevel nederig knikkend af te zweren, dan wel onherstelbaar te laten verminken. EN die bereid waren, dit te laten vóelen ook: Het einde van het liedje was geweest, dat KOZP zich onder politiebescherming de stad uit had moeten laten brengen….

Ja, èn? èn? Was dat dan te ver gegaan? Buitenproportioneel geweld tegenover een “vredelievende” groepering, die “alleen maar een geweldloos protest” had willen voeren?

Naar mijn bescheiden mening dus niet, want wat die “vredelievende” groepering met haar “geweldloze protest” destijds al had willen bereiken, was de algehele afschaffing van de figuur Zwarte Piet – en daarmee de verminking van het Sinterklaasfeest. Het liefst al het jaar daarop en anders toch zeker nu, twee jaar nadien. TEGEN DE WIL VAN -NOG STEEDS- DE MEERDERHEID VAN HET NEDERLANDSE VOLK!

De supporters van PSV Eindhoven zijn er, achteraf bekeken, op dat moment al in geslaagd, om tot deze dreinende minderheid te laten dóórdringen, dat we in Nederland nu eenmaal zó nog altijd niet getrouwd zijn. En dat de les beter was doorgedrongen, dan menigeen had durven drómen, zagen we dus vandaag, nu het vooruitzicht van een hernieuwde confrontatie met diezelfde PSV-supporters (die, naar KOZP vreesde, aangetrokken zouden worden door om het even wèlke ludieke actie van Pegida Nederland) voor hen voldoende bleek te zijn om definitief af te zien van de demonstratie!

Hulde aan de supporters: KOZP, nu zelfs zónder gebruik van geweld, geweerd uit Eindhoven, EN en passant Pegida (die dat mogelijk niet op eigen kracht had gered) in de gelegenheid gesteld, om de kroon op jullie werk te zetten : Zwarte Piet blijft de Nederlandse traditie!

Klasse, jongens!!! En tegelijkertijd een voorbeeld voor alle burgers in de rest van Nederland, die zich niet wensen te laten ondersneeuwen door een selectie frustraten annex- wereldverbeteraars!

Het volk heeft gesproken; vandaag bij monde van Eindhoven!

Door: Theresa Geissler.