En nu, lieve kerk? Iran laat christenen geselen

Door: Redactie JouWatch.

De vredelievende religie der Islam toont weer eens haar lelijke en ware gezicht: De Islamitische Republiek Iran veroordeelde zondag Zaman Fadaee, een Iraanse christen, tot een straf van 80 zweepslagen, omdat hij bij het avondmaal wijn gedronken had. De kerk kijkt deze praktijk al jaren aan, zonder luid en verstaanbaar haar stem te verheffen. Liever steekt ze haar energie in de “redding van drenkelingen”.

Sinds Iran in 1979 een Islamitische republiek werd, ligt de macht over het land in handen van de religieuze staatsautoriteit, het Mullah-regime. De regering oefent op de christenen een aanzienlijke druk uit. In het bijzonder christenen met een islamitische achtergrond en christenen uit vrijheidskerken, die aan Moslims het evangelie doorgeven, worden hard vervolgd.

Zo verging het tevens Zaman Fadaee, een Iraanse christen. De islamitische mensenrechtenschenders veroordeelden hem afgelopen zondag tot een straf van 80 zweepslagen, omdat hij bij het avondeten wijn had gedronken. “Het Iraanse regime veroordeelde Saheb tot een gevangenisstraf van zes jaar in de beruchte Evin-gevangenis van Teheran, omdat hij erediensten aan huis had georganiseerd en het ‘zionistische’ christendom heeft gestimuleerd”, bericht https://www.mena-watch.com/iran-laesst-christen-auspeitschen/ Mena-Watch hierover. Fadaee, die van de Islam is overgestapt op het christendom, heeft bij de geseling kwetsuren opgelopen. “Het drinken van alcohol is voor Moslims illegaal, maar er zijn uitzonderingen voor erkende religieuze minderheden, met inbegrip van christenen. Bekeerden als Youhan en Saheb worden echter niet erkend als christen”, heet het voorts, met verwijzing naar de Jerusalem Post. Daarin wordt een soortgelijk geval vermeld, waarbij een bekeerling eveneens tot 80 zweepslagen werd veroordeeld.

Het feit, dat christenen inmiddels tot de grootste vervolgde groep wereldwijd behoren in aanmerking genomen, wekt het vervolgens toch verbazing, dat sinds jaren vanuit de christelijke kerken geen verontwaardiging te bespeuren valt. In het bijzonder de Evangelische kerk schijn intussen haar voornaamste taak te zien in het als zogenaamde “redder” van drenkelingen, voor het merendeel jonge, islamitische mannen, via de Middellandse Zee naar Europa over te brengen, in plaats van hun in het nauw gebrachte broeders en zusters in het geloof terzijde te staan. Dat het Duitse Staatsopperhoofd Frank-Walter Steinmeier onverdroten en meermaals het Iraanse mensenrechtenschenders-regime gelukwensen heeft gestuurd in verband met de verjaardag van de Islamitische Revolutie, is niet minder veelzeggend. (SB)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/11/23/und-kirche-iran/