Man slaat in de trein 10 jaar oude autist, omdat hij geen mondkapje draagt

Door: David Berger.

Het bericht https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/luzern/luzern-autist-10-wird-geohrfeigt-weil-er-keine-schutzmaske-trug-ld.2070976 schokt sinds enkele dagen de Zwitsers: Een man gaf in Luzern in de trein aan een 10 jaar oude autist een oorvijg, omdat het joch geen mondkapje droeg. Pas toen andere jongeren de jongen te hulp schoten, beëindigde de man zijn agressieve gedrag.

In zijn hardheid is het voorval zeker nog steeds een incident. Maar overal, in het bijzonder ook in Duitsland, neemt men een snel groeiende agressiviteit waar. Zij neemt toe, parallel aan de steeds strenger wordende Corona-maatregelen. En zij richt zich vooral tegen diegenen, die men verantwoordelijk houdt voor de inperkingen en de bijbehorende consequenties (tot aan werkeloosheid, financiële ravage aan toe): Namelijk diegenen, die zich – volgens de politici – te weinig aan de door hen aanbevolen maatregelen hebben gehouden.

De paniekzaaierij van de politici van het systeem-Merkel en de gelijkgeschakelde media gaat onverdroten door met inzake Corona anders denkenden en -handelenden te belasteren en te criminaliseren: Zij zijn de “vijanden van de solidariteit”, “superspreader” en “rechtsen”, die gewetenloos hun virussen rondstrooien en aldus de dood van hun- en van andere grootouders vals lachend op de koop toe nemen.

Een met haat en woede opgezadelde samenleving

Deze demonisering gaat gepaard met de drang om anderen in de gaten te houden en te belasteren – EN zichzelf daar ook nog ongelofelijk goed bij te voelen. Overigens allemaal aspecten, die reeds lang vóór Corona werden voorbereid door ideologen als Heiko Maas en zijn Internet-doorzoekingswet. De Corona-hysterie stuit dus op een reeds getrainde en hierdoor gemakkelijk te triggeren samenleving.

Met de nu waarschijnlijk sneller komende lockdown zal deze haat tegen de vermeende verantwoordelijken voor de komende psychische en materiële ellende extreem toenemen.

Terwijl de politici en de media ons iets vertellen over solidair gedrag, zetten ze er heel doelbewust op in, dat de haat en de woede van de bevolking niet de veroorzakers van de ellende treft, maar mensen zoals de 10-jarige autist, die voor zijn hele leven getraumatiseerd zal zijn.

Het feest van de Liefde wordt momenteel door de machtigen tot een feest van de haat gemaakt. Schaam jullie!

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/12/11/mann-verschlaegt-10-jaehrigen-autisten-in-zug-weil-er-keine-maske-traegt/