Pastor Jakob Tscharntke: “De macht van het Kwade woedt”

MARKUS GÄRTNER IN GESPREK

Door: Markus Gärtner.

Pastor Jakob Tscharntke voert het bewind over de evangelische Freikirche in het Schwabische Riedlingen. Hij is voor de politieke en mediële mainstream een doorn in het oog, sinds hij in de herfst van 2015 de migratie-politiek van de regering-Merkel in niet mis te verstane bewoordingen bekritiseerde (http://www.pi-news.net/2016/12/pastor-ich-zaehle-sie-frau-merkel-zu-den-groessten-verbrechern-der-menschheitsgeschichte/?preview=true).

Binnen de MSM werd hij gestigmatiseerd als haatprediker. Wie echter tegenover deze man zit, heeft absoluut niet de indruk, dat Tscharntke ophitst of tweespalt zaait, integendeel zelfs: Hij is een goedmoedige, terughoudende, zijn woorden zorgvuldig afwegende man. Dit beschermt hem niet tegen de censors. Omdat hij preken als audio en per video verbreidt, heeft Youtube hem al meerdere malen gecensureerd.

Daarnaast spreekt de dappere Pastor alleen maar datgene uit, wat velen denken: Dat de Corona-politie “existenties vernietigt, kleine firma’s zonder blikken of blozen ruïneert” en de middenstand decimeert. Hierachter vermoedt Tscharntke een kwaadwillige vernietiging van ons bestaande industrielandschap, zodat globale firma’s later het puin kunnen ruimen.

Wie ziet, hoe Big Tech en Big Pharma – maar ook Wall Street in het algmeen – profiteren van Corona, kan de vrees van Tscharntke goed begrijpen. Bovendien klaagt hij diep-ingrijpende sociale, emotionele en over de hele wereld economische schadelijke gevolgen aan. “Ook de ontwikkelingslanden worden kapot gemaakt”, zegt hij, hiermee niet alleen verwijzend naar het ineenstortende toerisme.

Vele oude mensen heeft men daarenboven door verkeerde maatregelen laten sterven, is zijn indruk. “De lockdown-maatregelen, die zogenaamd getroffen werdenter bescherming van onze gezondheid”, zegt hij “hebben immers in de regel allemaal negatieve uitwerkingen”. Als pastor en zielzorger krijgt hij momenteel steeds vaker telefoontjes van vertwijfelde en huilende mensen.

Steeds weer gaat het om angst om hun beroep, om hun directe bestaan, de gezondheid van de kinderen en hun afnemende sociale contacten, vooral met hun familie. “De mensen”, aldus de Pastor, “kunnen het emotioneel niet meer aan”. Het wordt tijd, “dat wij weer een regering krijgen, die opkomt voor de belangen van het Volk.”

Door: Markus Gärtner.
Vertalng: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/12/pastor-jakob-tscharntke-die-macht-des-boesen-tobt-sich-aus/