Corona en Links: Een faillietverklaring

WAAR BLIJFT HET”ANTI-KAPITALISME”?

Door: Wolfgang Hübner.

“Harde lockdown”of “lockdown light”: In deze politiek besloten uitzonderingssituaties wordt het zo ongestoord mogelijk doorvoeren van de industriële productie, van de bouwactiviteit en van het beheerderswezen in de kantoren nooit in twijfel getrokken. Op deze gebieden werken dag aan dag miljoenen Duitsers dóór, meestal met mondkapjes en min of meer te respecteren afstandsregels. Dus is er voor deze miljoenen mensen een groot deel van de dag schijnbaar geen besmettingsgevaar te duchten. Deze veronderstelling is een stilzwijgende consensus in de politiek, in de media en waarschijnlijk ook bij verreweg de meeste burgers.

Vanzelfsprekend is dat eigenlijk überhaupt niet. Want de arbeidswereld is geen taboezône voor de virussen, die in café’s, restaurants, winkels, theaters en bioscopen dusdanig als gevaarlijk worden ingeschat, dat al deze instellingen nu alweer sinds maanden gesloten moeten blijven. Noch wordt deze opvallend tegenstrijdige situatie door het politieke midden, noch door het grootste deel van Rechts in twijfel getrokken. In Duitsland wordt er nu eenmaal graag gewerkt, ook onder extreme voorwaarden. Toch komen er ook geen bezwaren tegen deze abnormaliteit van degenen, van wie ze het eerste te verwachten waren geweest: van het zogenaamd kapitalisten-vijandige Links. Ook voor hen is het Corona-gebeuren klaarblijkelijk slechts een over de mensheid gekomen natuur-catastrofe, die op de één of andere manier moet worden doorstaan.

En als er van Links al eens kritiek is op deze tijd, dan ontbrandt die met betrekking tot secundaire verschijnselen zoals de ontoereikende toestand van de gezondheidszorg of de mogelijke onsociale gevolgen van de gedwongen maatregelen. Daarentegen is er bij mijn weten geen kritische discussie over het voortzetten van het productie- en arbeidsproces ondanks het virusgevaar, maar evenmin over wat het virus met de kapitalistische globalisering te maken zou kunnen hebben. Veel eerder schuift Links in Duitsland braaf aan in het Corona-front tegen alle critici en twijfelaars, het liefst ook militant zoals de criminele “Antifa” bij acties tegen “dwarsdenker” protesten. Links toont hiermee aan, dat ze ook hier deel uitmaakt van het heersende machtscomplex en ondanks enkele resterende bedenkingen ook hier wordt geaccepteerd.

Het virus is niet louter een natuurcatastrofe

Metterdaad hebben pandemieën en pandemie-gevaren echter zeer veel te maken met de kapitalistische globalisering. Het industriële houden van dieren, het meedogenloze toebrengen van schade aan het milieu en het internationale warentransport zijn nu eenmaal niet onschuldig aan gebeurtenissen als vogelgriep, varkenspest, of nu het Coronavirus. Reeds de vroegere pest-pandemieën, die wezenlijk hebben bijgedragen aan de ondergang van het Romeinse Rijk, werden binnengehaald door handelsbetrekkingen met het Oosten. Links zwijgt in alle talen over de open Duitse grenzen, die reeds vanwege de nauwe economische afhankelijkheden en het “Just-in time” -principe een evenzeer onbeschermde- als getaboeïseerde invalshoek zijn voor het binnenhalen van virussen.

Een linksmens, die dergelijke problemen niet langer wil waarnemen en het vanwege zijn ideologische verblinding ook niet meer kan, is bijna een uitdaging voor intellectueel Rechts om zich met deze vraagstukken bezig te houden. Want het virus is een, mede of zelfs hoofdzakelijk door mensen veroorzaakt gevolg, dus niet louter een natuurlijke catastrofe. Deze oorzaken moeten worden onderzocht en benoemd om hen en hun gevolgen succesvol te kunnen bestrijden. Links in Duitsland is daartoe bereid noch in staat, in plaats daarvan volledig in beslag genomen door van staatswege gesubsidieerde “Nazi” -verdachtmakingen en “racisme”-bestrijding – een faillietverklaring.

Door
: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/12/corona-und-die-linke-eine-bankrotterklaerung/