Schäuble: Het behoort tot de Corona-solidariteit, dat Duitsers sterven, om Afrikanen te redden

Door: Michael van Laack.

Meneer de President van de Bundestag stond schuldbewust de Neue Osnabrücker Zeitung” (NOZ) een interview toe. Hierin maakte hij duidelijk, ergens te kunnen begrijpen, dat veel Duitsers voor zichzelf en hun naasten immuniteit wensen tegen het Corona-virus, maar waarschuwde hij tegelijk voor vaccinatie-racisme: “Wij kunnen ons ongeduld niet als maat nemen voor alle dingen en het vaccin afpakken van mensen in armere delen van de wereld.”

Kunnen wij dat niet, meneer de President van de Bundestag? Maar lithium voor accu’s van smartphones, watervoorraden (Bronrechten) evenals bepaalde landbouwproducten nemen wij ze toch ok af. Of aldaar goedkoop onze kleren laten vervaardigen en de beste houtsoorten importeren voor onze meubels. Hoezo dus deze plotselinge scrupules?

Zijn ongevaccineerden slechter naar Europa te importeren?

De Caritas vreest, dat in 2021 maximaal 10% van de mensen in de 70 armste landen zouden kunnen worden gevaccineerd, wanneer de geïndustrialiseerde landen grote hoeveelheden aan vaccins zouden reserveren voor de eigen bevolking. Dat betekent, dat zij, die naar Duitsland (Pardon: politiek correct moet er van “naar Europa” worden gesproken) vluchten, bijna allemaal ongevaccineerd zouden zijn. Zouden wij hier daarom al geen grotere hoeveelheden nodig hebben?

En is het niet buitengewoon belangrijk, dat in de economisch sterke landen de productiviteit verzekerd blijft? Wat heeft het voor zin, als er in menige Afrikaanse of Aziatische staat de mensen kerngezond voor hun handjevol rijst zitten, terwijl b. v. de Duitser juist getergd door koortsaanvallen in elkaar zakt boven zijn filetsteak en óf helemaal niet meer, óf tenminste voor langere tijd niet meer beschikbaar is voor de arbeidsmarkt?

Schäuble wil de Duitsers weer eens een slecht geweten bezorgen

“De crisis overwinnen wij alleen met solidariteit, in Europa en daarbuiten” vermaant Schäuble verder. Daar is het weer, het sponzige begrip solidariteit. Hoofdarts: “Als wij meer vaccinaties ter beschikking gehad hadden, waren uw oma’s vermoedelijk in april 2021 niet ziek geworden door Corona en iets later overleden. Maar troost u zich er dan maar mee: Uw oma is gestorven uit solidariteit met een jonge man in Somalië, door het wegschenken van haar vaccinatie. Overigens heeft die eergisteren een asielverzoek ingediend. Als u hem wilt leren kennen….” Toegegeven, deze fictieve uitlating van een Duitse medicus is zeer kras geformuleerd. Maar hij drukt datgene uit, wat Schäubles onzin uiteindelijk betekent.

Ons oriënteren op de zwaksten?

Ook de kritiek van de Beierse minister-president op de nieuwe messias van de Bondsrepubliek – Jens Spahn – werd door Schäuble afgewezen: “Het was juist. dat Minister van Volksgezondheid Jens Spahn voor de Europese weg heeft gekozen en wij in Europa samen voorop lopen”. Zichzelf altijd op de langzaamste en zwakste te oriënteren, gaat voortdurend verkeerd. Daartoe zou Schäuble alleen maar een blik moeten werpen op het Duitse schoolwezen en het hele inclusiviteits-/migrantenkinderen-stimuleringsgedoe.

De capaciteit van de sterken daalt binnen afzienbare termijn, die van de zwakken blijft op hetzelfde niveau. Wat Schäuble in de Osnabrücker Zeitung eist en verdedigt is: Wanneer bananenrepublieken niet ons niveau kunnen bereiken, dienen wij te bukken tot op ooghoogte. – Dat zal, zoals zoveel, de afgelopen jaren, verkeerd lopen. Maar soit, wij hebben immers onmetelijke financiële reserves. En mocht onze bevolking, naast de onwil wat betreft geboortes, nog op andere manieren worden gedecimeerd, dan weten wij immers: Er zijn vele export-bereidwillige staten met immune, krachtige en werkwillige jonge mannen.

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/12/30/schaeuble-zur-corona-solidaritaet-gehoert-dass-deutsche-sterben-um-afrikaner-zu-retten/