Renate Bahner: Hoe is het eigenlijk met de Corona-critica?

Door: David Berger.

Ze haalde als één van de eerste critici van de Corona-maatregelen in het voorjaar de krantenkoppen. Vervolgens kreeg ze het gedoe met het steeds meer totalitair agerende systeem van Merkel te verduren, maakte schijnbaar pas op de plaats, om in de zomer opnieuw op te treden op een dwarsdenkersmanifestatie: De advocate Beate Bahner. Wat doet ze hu eigenlijk? Hoe gaat het met haar?

“Publico”, het blog van Alexander Wendt, voormalig redacteur van Focus, blijft sinds zijn ontstaan naar verhouding stilletjes in de schaduw van de slagvaardige blogs van de alternatieve media. Zijn bijdragen zijn te weinig spectaculair.

In plaats daarvan blinken deze vaak uit door gedegen onderzoek m. b. t. onderwerpen, die men tevergeefs zoekt bij de grote mainstream media. Zoals bv. de meest recente bijdrage van het blog onder de titel “De verordende verrijzenis”. In de inleidende tekst (auteurs Oliver Driesen en Alexander Wendt) valt te lezen:

Luidruchtige critica van Corona-maatregelen

“De Heidelbergse advocate voor het Medisch Recht Beate Bahner werd reeds in het voorjaar van 2020 de luidruchtige critica van de Corona-maatregelen. Vervolgens raakte ze in een persoonlijke crisis – en kwam terecht in een toestand van totale ontreddering. Wat gebeurde er met de vrouw?”

Na een uitvoerige samenvatting van de Bahner-story dit voorjaar, die de media rond ging en die wij tevens onze lezers niet wilden onthouden https://philosophia-perennis.com/?s=Bahner, volgt een naar verhouding kort uittreksel, uit datgene, wat Bahner momenteel doet:

Er wordt bericht over het optreden van Bahner op 18 juli bij een Dwarsdenker-demonstratie in Mannheim. En een te beluisteren tekst, die zij Publico daarbij gegeven heeft: “Het was voor mij eenvoudigweg belangrijk om aan te tonen: Niet ik ben hier de gek. Ik was 25 jaar lang een competente advocate en ben het nog steeds.”

Alleen samen zijn wij sterk

Eén ding heeft Beate Bahner geleerd: Als individuele strijdster komt zij niet verder, zij dient het “ik” te vervangen door het “wij”. Daarom heeft ze zich aangesloten bij het netwerk “Advocaten voor Voorlichting”, dat zich ertegen verzet, “dat de staat de kern van de rechtsstaat aantast door de wetgevende- en uitvoerende reactie op Corona.”

Ze vertegenwoordigt over de hele Bondsrepubliek cliënten, die bij demonstraties of door quarantaine-maatregelen in conflict raken met de gevestigde orde”, stelt “open brieven aan de politiek” samen, en probeert “de bescherming van de grondrechten ook in de noodtoestand door te zetten.”

“Ik houd rekening met het allerergste.”

Evenwel dreigt er ook haar juridisch onheil: “Verschillende zaken vanwege de gebeurtenissen in het voorjaar zijn aanhangig gemaakt. Een groot deel van haar medische cliënten heeft de Kanselarij verloren. Maar in het medisch recht zal meer dan genoeg te doen zijn”, denkt ze, “in het bijzonder als binnenkort de vaccinatieplicht komt. En hoe gaat het verder met de rechtsstaat Bondsrepubliek? De avond van 18 november, toen de “Wet Bevolkingsbescherming” met de volmacht voor draconische inperkingen van de grondrechten voor gevallen van epidemie door parlement en senaat werd geranseld, terwijl protesteerders voor de Rijksdag werden verdreven met waterkanonnen en Pepperspray, overdenkt Bahner kort in het video-gesprek, waarop ze vervolgens zegt: Ik houd rekening met het allerergste.”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/01/06/beate-bahner-was-wurde-eigentlich-aus-der-corona-kritikerin/