Big Führerin is watching you

Door: David Berger.

Het zij me vergeven dat ik, toen ik vanmorgen in een ICE stapte, en van alle kanten een portret van de kanselier mij in de ogen keek, ik niet slechts aan de DDR, maar tevens aan Zuid-Korea moest denken.

Over dat Merkel de grooyste kanselier aller tijden- en boven elke kritiek verheven is, heerst in de MSM en binnen de staatsomroep intussen onomstreden eensgezindheid. Het Systeem-Merkel heeft hier door de jaren heen zijn sporen nagelaten. Wie het waagt, dit te bekritiseren, wordt door middel van censuur in de sociale media, sociale uitsluiting en nu en dan zelfs door juridische vervolging naar zijn hokje verwezen, en hem wacht vroeg of laat de moderne brandstapel van de “damnatio memoriae”.

Van Peking naar Berlijn is het maar een kleine stap

Dat afbeeldingen voor de propaganda belangrijk zijn, zo af en toe zelfs belangrijker dan teksten, weten wij al sinds lang. Het portret van Mao Zedong aan de poort van de Hemelse Vrede, de toegang tot de Verboden Stad in Peking, is slechts één van de vele voorbeelden van moderne verafgoding.

Vergeeft U mij, dat ik niet slechts aan de DDR moest denken, maar ook aan Noord-Korea, toen ik vanmorgen in een ICE stapte en mij van alle kanten een prtret van de kanselier in de ogen prikte … Big Mama is watching you. Het door het Spoorwegenblad gevoerde interview paste er dan ook bij. Geen enkele kritische vraag, vraag- en antwoordspel, alsof het interview gedicteerd was door de propagandastaf van de kanselier.

Merkel zal worden overleefd door haar systeem

En alle naïevelingen en optimisten, die in alle ernst denken, dat het probleem ten einde is met het aftreden van het politieke- en wereldlijke toneel van Merkel, dient gezegd te zijn: Waar nu de standbeelden van Duitse racisten worden neergehaald, zullen spoedig Merkel-standbeelden onze steden ontsieren.

Want het Systeem-Merkel heeft zich allang ontwikkeld tot een zelfstandige, politiek-sektarische macht, die ook zonder de persoon van de oprichtster zal voortleven.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/01/07/big-fuehrerin-is-watching-you/