Bisschop tegen invasie: “Immigratie is destructief voor Italië en Europa”

Door: David Berger.

Niet de hele katholieke kerk denkt volgens hetzelfde schema. Daarom is het belangrijk, het verstandige deel ervan, dat geen plaats vindt in de mainstream media, een stem te geven: Dat deel, dat anders slechts door weinigen wordt gehoord, vooral wat betreft de immigratieproblematiek. Bijvoorbeeld de uitlatingen van één van de weinige Italiaanse bisschoppen, die de massale immigratie zien als datgene, wat ze is: Een Kwaad.

Deze woorden stammen van de emeritus-Aartsbisschop van Ferrara, Luigi Negri, het “geweten van de katholieke kerk” :

“In de laatste decennia is de katholieke kerk ondanks het buitengewone pontificiaat van Johannes Paulus II en Benedictus XVI een weg ingeslagen, die ertoe uitnodigt, te capituleren voor de alomtegenwoordige kracht van het antichristendom: Ze buigt voor de heersende mentaliteit en stelt zich tevreden meet een soort terughoudendheid, die in tijden als deze reeds vele andere religieuzen en culturele minderheden werd opgelegd”.

Zachtgekookt katholicisme

“Paus Franciscus wordt door het heersende Denken helaas meer en meer geïnstrumentaliseerd en verliest zijn aanvankelijk kritische houding aan kracht. (…) Momenteel is de inconsequentie, die de kerk teistert, de ideële natuur. Er is sprake van een tendens, om zich te verbinden met het secularisme, een kleine plaats te reserveren voor zichzelf en het katholicisme welhaast tot een element van folklore te maken, waardoor deze atheïstische samenleving niet wordt verstoord”.

De emeritus-Aartsbisschop over de Islam:

“De Islam is meer dan een geloof, hij is een wet, een status, die wordt samengevat onder het begrip Sharia. (…) Voor de Moslim is alleen de sociale en politieke context, waarin hij leeft, geldig (…) Een ander zorgwekkend aspect is de tendens van de Islam om de waarden van de westerse beschaving te vervangen, vooral die van de scheiding tussen politiek en religie, die Paus Ratzinger steeds weer heeft benadrukt en die mijzelf voorkomt als één der beste aspecten van onze constitutie.”

Ik ben katholiek en derhalve voor veelzijdigheid

“Integratie dient verstandig te zijn. Men kan niet de deuren openen, alsof er sprake zou zijn van een party, zonder daarbij tevens de menselijke en cultureel-economische kosten van de immigratie in ogenschouw te nemen, want dat zou alleen maar stimulering van qualuquicisme (politieke landerigheid) betekenen.

Ik ben katholiek en derhalve ben voor het welkom heten van de veelzijdigheid, maar zonder inperkingen zal dat niet gaan, omdat het zonder dat zou leiden tot vertrapping en eliminatie van onze samenleving. Dit is niet de manier van doen, zoals het christelijke Europa in de loop der eeuwen nieuwe factoren heeft geïntegreerd, die hebben bijgedragen aan zijn rijkdom”.

Deze bijdrage verscheen oorspronkelijk bij “Ons Midden-Europa” https://unser-mitteleuropa.com/

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/01/10/bischof-gegen-invasion-einwanderung-ist-destruktiv-fuer-italien-und-europa/