Ruprecht Polenz – Liegen voor de waarheid

Door: David Berger.

Het behoort tot het paradoxale karakter van de huidige antifascistische mainstream, om te denken, dat men met onwaarheden en onoprechtheden het “Nooit Meer!” naar de overwinning dient te helpen. Een gastbijdrage van Stephan Eissler https://philosophia-perennis.com/?s=Stephan+Eissler

Reeds vaker in de geschiedenis waren de herauten van de ideologische mainstream er vast van overtuigd, een vermeende “waarheid” met kennelijke onwaarheden aan de overwinning te moeten helpen.

Dat liep echter nooit goed af. Vooral niet in de Duitse geschiedenis! Desondanks keert het “liegen voor de waarheid” nu weer terug. En wel uitgerekend door diegenen, die om het hardst “Nooit meer!” roepen. Hier een voorbeeld:

Ruprecht Polenz schrijft https://www.piqd.de/medien-gesellschaft/es-war-ein-putschversuch?ref=dailydigest&utm_campaign=viewpiq&utm_content=2021-01-11 over de gebeurtenissen rondom het Capitoool in alle ernst het volgende:

[…] Tot de iconografie van de aanslag op het Amerikaanse parlement behoort de in felle kleuren uitgedoste man met gehoornde helm. Men houde dat niet voor een carnavalsoutfit. De man is verkleed als Thor, het symbool voor white supremacy. […]

Ontbrekende feiten

Wie de foto’s van de man bekijkt, concludeert zonder moeite, dat de bewering van meneer Polenz op geen enkel feit berust (een echt goede opname van genoemde man valt hier https://www.srf.ch/news/international/sturm-auf-kapitol-mann-mit-fell-und-hoernern-verhaftet te bekijken). Niet alleen, omdat deze man geen hamer, maar een speer in de hand houdt, maar omdat ook alle andere uiterlijkheden eerder tot de conclusie leiden, dat de man zich voor zijn outfit liet inspireren door de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika. Dat zou metterdaad logisch zijn – zij het dan op een volledig andere manier, dan de draai, die Ruprecht Polenz er aan probeert te geven.

En wie twee minuten de tijd neemt voor een korte bestudering, vindt het kennelijke ook metterdaad op veel plaatsen op internet bevestigd. BILD https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/usa-das-ist-der-mann-der-beim-sturm-aufs-kapitol-fell-und-hoerner-trug-74781052.bild.html schrijft bijvoorbeeld het volgende:

[…] Jake Angeli (32) is een rechts-extremistische activist uit Arizona. Hij is een fervente fan van Trump en vertoont zich al jaren met deze kleren.

Angeli noemt zichzelf Sjamaan. Een jaar geleden schreef hij op Facebook: “Ik bevind mij sinds ruim een decennium op de sjamaanse weg en beschik over talloze verschillende vaardigheden en gaven […]

Dogma’s in plaats van verstand

Ruprecht Polenz toont dus met zijn uitspraak overduidelijk aan, hoezeer men in dit land bepaalde dogma’s heeft verinnerlijkt. Klaarblijkelijk zo zeer, dat bepaalde beweringen intussen niet slechts volledig ongegrond blijken te zijn, maar de feiten ook nog eens tegenstrijdig… Veel belangrijker schijnt het te zijn, dat het beweerde “goed” voelt, omdat het zo wonderwel past in het over-geordende (in dit geval: antiracistische en antifascistische) narratief.

Een dergelijk streven laat zich naar mijn mening zeer treffend beschrijven als “liegen voor de waarheid”.

Het behoort tot het paradoxale karakter van de huidige antifascistische mainstream, om te denken, dat men het “Nooit Meer!” met onwaarheden en onoprechtheden aan de overwinning dient te helpen.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/01/12/ruprecht-polenz-luegen-fuer-die-wahrheit/