Corona-islamisering: Geen feesten, concerten, demo’s – maar 200 moskeebezoekers zijn toegestaan

Door: Redactie JouWatch.

Maakt niet uit welke geldbedragen gastronomen, detailhandelaren, verengingen, fitnesstudio’s of cultuurvormgevers tijdens de laatste zomer in nog zulke uitgelezen hygiëne-concepten hebben gestoken – uiteindelijk hebben ze toch allemaal moeten sluiten. De oer-brave Duitsers geven willoos gehoor aan contactverboden, kruipen plichtsgetrouw weg in de huiselijke isolatie en oefenen in het afzien van alles. Her voornaamste beschermde islamitische bevolkingsdeel daarentegen biedt de Duitse rechtsstaat talrijke uitzonderingsgevallen: Bijvoorbeeld wat betreft het aantal bezoekers in bepaalde moskeeën.

“Waar de halve maan op staat afgebeeld, wordt tegen de Corona-maatregelen ingegaan”, zo zou men de voorgeprogrammeerde tegenstrijdigheden m. b. t. de verordeningen kunnen beschrijven, als honderden gelovige Moslims zich voor het gebed verzamelen. Hier neemt men het vervolgens niet alleen niet zo nauw bij het sanctioneren van het overtreden van de regels; gedeeltelijk billijken – of dulden – de lokale autoriteiten toestanden, die voor niet-Moslims totaal ondenkbaar zouden zijn en die hen ogenblikkelijk de Corona-sherrifs op hun dak zouden laten krijgen. Zo verzamelen zich in de moskee van de Turks-islamitische gemeente in het Noord-Beierse Röthenbach zo om en nabij de 200 gelovigen tegelijk voor het Vrijdaggebed – zonder dat hier door het verantwoordelijke districtsbestuur en door de autoriteiten in de gezondheidszorg iets tegen gedaan wordt. Het gaat hier, aldus “Nordbayern.dehttps://www.nordbayern.de/region/lauf/kein-corona-verstoss-bis-zu-200-muslime-in-rothenbacher-moschee-1.10770552” om de “vermoedelijk grootste manifestatie in het district Nürnberger Land sinds het begin van de tweede lockdown”- en dat week na week.

Men heeft, aldus het gemeentebestuur, hygiëne-concepten ontwikkeld en in gebruik genomen, bij “alles tezamen 1.500 vierkante meter bedrijfsruimte” (zonder dat er wordt aangegeven, hoeveel daarvan buiten de eigenlijke gebedsruimte valt) dus zou er geen probleem zijn.
Verbazingwekkend, dat dit argument voor de verantwoordelijken voor de ordening steek houdt, waar zelfs nog zulke professionele hygiëne- en isolatie-maatregelen honderdduizenden kroegen en bedrijven niet tegen sluiting hebben kunnen beschermen. Blijkbaar wordt hier het onomstotelijke religieuze voorschrift gekoesterd, dat voor mannen de plicht tot deelname aan het Vrijdagsgebed nu eenmaal ook tijdens de pandemie bestaat (voor vrouwen geldt er slechts een “aanbeveling”).

Religieuze autonomie boven bescherming tegen besmetting?

Terwijl de hier genaturaliseerde bevolking in misère, werkeloosheid en armoede gedreven wordt, omdat de rampzalige economie ondanks dagelijkse miljarden-inkrimpingen immers niet “tegen mensenlevens moeten worden verrekend”, gaat de culturele zelfbeschikking en zorg voor de moslim-tradities kennelijk vóór. Bedremmeld over de klaarblijkelijke privilegering wendden talloze omwonenden bij de Moskee en burgers van Röthenbach zich tot het gemeentebestuur en wilden weten hoe elke vrijdag de parkeerplaats vol kon staan met honderden auto”s, hoe zich voor en op het Moskee-terrein grote groepen konden verzamelen, gedeeltelijk zonder afstand te houden, terwijl zij – in de staat van Söder – overgeleverd zijn aan de zwaarste lockdown van Duitsland. Burgemeester Klaus Hacker (Vrije Kiezer) viel hierop niets anders in dan de bevestiging “dat er onder de bevolking zekere angst en vrees leefde”, en dat om en nabij de 200 mensen gezamenlijk baden, “dat is maar een huisnummer”.

Zoals nordbayern.de bericht, wordt deze grootmoedigheid bij andere geloofsgemeenschappen – zo’n beetje de toekomstige christelijke minderheid in het land – niet in praktijk gebracht: Met Kerstmis werden diverse kerkdiensten in het district gecanceld; in de Evangelische Kerk van het Heilig Kruis in Röthenbach mochten volgens de hygiëneregels maximaal 70 gelovigen worden toegelaten – waarbij de Corona- besluiten van Dinsdag ook verder de 1,5 meter afstand en een verbod om te zingen https://www.domradio.de/themen/kirche-und-politik/2021-01-20/mehr-regeln-fuer-gottesdienste-bund-und-laender-beschliessen-neue-corona-massnahmen aanhouden.

Het is de vraag of de rekenkundige afstandsregeling bij de feitelijke oppervlaktes kan worden aangehouden. Wat “bedrijfsruimte” is, maakt de moskee hier uit, maar de autoriteiten zagen kennelijk tot nu toe geen aanleiding, om dit in de praktijk te controleren. Maar zelfs als men deze ruimte als grondslag neemt, zouden dus voor elk van de 200 gelovigen iets van meer dan 7 vierkante meter ter beschikking staan. Ter vergelijking: Voor de aanscherping van de lockdown midden december moest in de detailhandel een ruimte worden aangehouden van 20 vierkante meter per klant – en DESONDANKS kwam het tot sluiting; en dat, hoewel hier noch luid werd geroepen, noch gezongen, noch gebeden, en de aanwezigheidsduur bij het boodschappen doen duidelijk korter is dan bij een eredienst. Het zijn deze waanzinnige, tegenstrijdige regels, die steeds meer mensen op de barricades drijven. (DM)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/01/24/corona-islamisierung-keine/