Corona: Hebben de “producenten” van de “Grote Transformatie” een “derde golf” nodig

Door: Peter Helmes.

Bericht tussendoor over het weg-ebben resp. het einde van de SARS-CoV-2-D614G-golf (2de golf) en over de hopelijk niet uitgrbroken derde golf met B.1.1.7, het “Engelse virus”, zoals Robert Habeck (“De Groenen”) het noemt.

De virussen der “varianten”SARS-CoV-2-D614G (zie ook Bette Korber et al.: https://conservo.wordpress.com/2021/01/20/corona-eine-kurze-erlaeuterung-der-thematik/ en andere artikelen) verspreidden zich, vanuit Algeciras via Valencia, Barcelona, Madrid, in september over heel Europa en waren de voor 99 % overheersende virus-oorzaak van de tweede golf, die vier of vijf weken geleden vanuit het westen, maar ook vanuit Tsjechië, Sachsen, Thüringen en Sachsen-Anhalt had bereikt. Terwijl eind November 2020 deze twee golven in de districten van St. Wendel, Bernkastel-Kues en Bitburg-Prüm woedden met incidentie- getallen, die overal in de Bondsrepubliek onder de negatieve beoordeling “leidende hoge” cijfers waren geregistreerd – nog vóór de incidentie- cijfers van Frankfurt, Düsseldorf en Hamburg – wijzen deze dicht aan Frankrijk en Luxemburg grenzende landsdistricten thans alleen nog maar incidentie- cijfers uit van minder dan 40 (Bitburg-Prüm: 34).

Dat het NIET aan lockdown-maatregelen of aan mondkapjesverordeningen ligt, dat de cijfers van de tweede golf omlaag gaan en verder afnemen, maar dat dit ligt aan het natuurlijke WEG-EBBEN van de golf, weet de onnozelste intussen.
https://msagd.rlp.de/de/unsere-themen/gesundheit-und-pflege/gesundheitliche-versorgung/oeffentlicher-gesundheitsdienst-hygiene-und-infektionsschutz/infektionsschutz/informationen-zum-coronavirus-sars-cov-2/

“We want you panic!”

Dit alles viel logischerwijs evenzeer te verwachten, als dat de tweede golf met “D614G” vanuit het westen na korte tijd weer zal afnemen – en dat is, wat wij op dit ogenblik van zeer nabij meemaken. Wij wezen er reeds herhaaldelijk op sinds Oktober 2020!

Dat de producenten van de Great Reset”, vanaf Klaus Schwab via H. J. Schellnhuber, Oliver Schwab, Gerd Müller (minister) tot aan Sandrine Dixson-Declève (allemaal de meest hooggeplaatste politieke functionarissen van links-ideologische makelij van de Club van Rome) zo hoog mogelijke, paniek teweegbrengende werkingen van de Corona-pandemie als acceptatie-motivatie ter doorvoering van de op 23 mei in Luzern aangekondigde maatschappelijk-politieke en economische “consequenties in de Great Reset” nodig hebben, kon in het verleden op velerlei manieren met bewijzen worden gestaafd (b.v. niet op de laatste plaats met de revolutionaire “oerkreet” van Greta Thunberg: “We want you panic!”)

Daar reeds nu, eind januari 2021, de tweede golf, conform de natuur, vanuit het westen snel weg-ebt – zoals de incidentie-cijfers bewijzen – hebben de “producenten” van de “Grote Transformatie” zeer waarschijnlijk een “derde golf” nodig, dit keer met de verlangde verbreidingsrichting van het noorden naar het zuiden/zuidoosten, om de “vaccinatiestemming” en “lockdown-acceptatie” er bij het volk in te houden.

Nadat de “nieuwe” virusvarianten genaamd B.1.1.7 met tot 17 veranderingen in de genetische virus-structuur en met minstens drie aan de ACE-II-receptuursamenstellingen plaatsgevonden structurele varianten (S. a. a. O) intussen heel Zuid-Engeland en delen van Ierland in de greep zijn geraakt van de pandemie, dringen zij, volgens onze vermoedens, nu via Noord-Sleeswijk-Holstein Duitsland binnen ( http://www.t-online.de/region/id_89341990/hochansteckende-corona-variante-in-flensburg-bestaetigt.html), waarbij er tegelijk ook sprake is van een hot spot in de Berlijnse “Humboldt” kliniek “Vivantes”(Berlin-Reinickendorf).
(http://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-mutation-berliner-klinik-quarantaene-100.html)

Het zal er nu op aankomen, of de deelstaatpolitici (van Sleeswijk-Holstein en Berlijn), maar vooral ook, of de landelijke politici (van Merkel tot Spahn) serieus van plan zijn, om deze derde golf strikt en consequent te verhinderen (wat nu nog zonder problemen zou moeten kunnen lukken), of dat ze het geheel weer eens “laten glippen”- ook met het oog op de “acceptatie” van de “Great Reset”, de totale omvorming van onze democratie en het afschaffen van de tot nu toe geldende kadervoorwaarden in onze sociale markteconomie.

Wij hebben dit vandaag, 25. 01. 21, gepubliceerd en vastgesteld. Aldus kan niemand meer wegkomen met dat men dit alles niet heeft kunnen voorzien! Wij zullen dit alles aandachtig verder gadeslaan en de politici, die werkeloos blijven toezien, openlijk benoemen.

B.1.1.7 zou nu zelfs “dodelijker” zijn dan de nu verdwijnende variant D614G. In plaats van 13 zouden er bij de “Engeland-variant”16 van de 100.000 positief geteste mensen sterven.

13 of 16 doden op 100.000 positief geteste personen – dat zou een overzichtelijke en niet dramatisch te noemen “minimale” verslechtering zijn t. o. v. nu, dus door de bank genomen geen reden voor paniek. Maar deze “modelleringen” van de transformatieve statistici zijn meestal om politieke redenen toch al gekleurd.

Ook als B.1.1.7 een hoger besmettingscijfer met zich mee zou brengen, wat over het algemeen zou kunnen, zou een derde golf met deze virusvarianten niet ‘dramatischer” te kwalificeren zijn dan de thans eindigende tweede golf.

NU is het moment gekomen, waarop we de waarschijnlijk belangrijkste vraag moeten stellen:

Wie steekt er achter deze praktijken? Wie heeft daar een vitaal belang bij om dood, ziekte en ellende over ons te brengen? En wie coöpereert er met deze duivelse elementen?

                         CUI BONO?

Wie zijn deze SARS-CoV-2-virus-golven, die Europa en de hele wereld hebben overvallen, tot nut?

Dat ondertussen zelfs de virologen van de WHO ervan uitgaan, dat China achter deze virus-aanvallen over de hele wereld zit, spreekt momenteel – met een jaar vertraging (??!!) – uit een WHO-verordening in WUHAN/HUBEI/CHINA, om toch nog de schuldigen in China te kunnen arresteren. Dat zal echter niet lukken, aangezien China een jaar de tijd heeft gehad om alle sporen uit te wissen en in aansluiting daarop verdere sprookjes over door het virus geteisterde vleermuizen te bedenken.

Vast staat echter: in het vierde kwartaal 2020 had China een pijlsnel gestegen, hoge economische groei van 6,3%, terwijl wij in Duitsland qua economische groei minstens MIN 5% zijn gekelderd.

CUI BONO??

Ik denk, dat het antwoord niet duidelijker zou kunnen uitvallen, wanneer men zich “China” en het “wereldeconomieforum” zowel als de doelstellingen van de Club of Rome (grote transformatie/ Great Reset) levendig voor ogen houdt! (Zie ook:


https://conservo.wordpress.com/2021/01/06/merkel-auf-dem-holzweg-der-neue-corona-lockdown-es-kommt-noch-schlimmer/#more-30415

                     Ceterum Censeo:

        Wie slaapt in de democratie, wordt wakker in de dictatuur

                        -------------

Wie verder hierop ingaande informatie wil lezen: Voert U a. u. b. in “zoeken” (rechtsboven op het titelblad van conservo) een passend trefwoord in. bv. Corona, Club of Rome, Grote Transformatie, Great Reset enz.)

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: Corona: Benötigen die „Macher“ der „großen Transformation“ eine „dritte Welle“? | Conservo (wordpress.com)