Corona-woede in Nederland

Door: Stefan Schubert.

BURGEROORLOG-ACHTIGE TOESTANDEN

Hoe razendsnel ooit idyllische wandelpaden veranderen in oorlogstaferelen, kan men momenteel aanschouwen bij onze buurman Nederland. Plunderingen, brandstichtingen, aanvallen op politiemensen en aanslagen met molotov-cocktails op politieposten, medische instellingen en winkels. Om elk misverstand te voorkomen over wie als eerste voor de rellen in Nederland het woord “burgeroorlog” gebruikte: Hier volgt een citaat van John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven: “Als dat zo doorgaat, gaan we in de richting van een burgeroorlog” https://www.rnd.de/politik/proteste-in-holland-gewaltausbruche-wegen-corona-ausgangssperren-in-vielen-stadten-XRAG2PQZMFBEDERAH2PWJXYWVQ.html.

Niet alleen in Nederland is de politiek geschokt over de ongeregeldheden van de afgelopen dagen. Ook in Politiek Berlijn kunnen de brandende stadscentra bij de buurman voor overuren hebben gezorgd op het ministerie van Binnenlandse Zaken en in de Kanselarij. Want er deden allang scenario’s de ronde in het Berlijnse regeringsdistrict, waarin de burgeroorlogachtige ongeregeldheden zich naar Duitsland uitbreiden.

Na onderzoek en gesprekken met Nederlandse politieagenten, dient er allereerst op te worden gewezen, dat protest en geweld van twéé verschillende groeperingen zijn uitgegaan. Enerzijds kan de groepering worden benoemd van de critici van Corona-dwangmaatregelen, die een heel gediversificeerde scene bij elkaar gedreven heeft, ook hierin bestaat een parallel met Duitsland. Anderzijds buitten in het bijzonder maandagnacht bendes migranten uit de no-go-areas de chaos uit, verwoestten en plunderden hele OV-vervoersmiddelen en attaqueerden agenten. “Dat in Eindhoven, de plunderingen, dat waren allemaal Moslims”, aldus samengevat door een agent tegen de auteur. “Moslims” wordt hier gebruikt als omschrijving van gewelddadige bendes migranten uit de probleemwijken van de stad, die meestal een islamitische migratie-achtergrond hebben.

Nederlandse bevolking gaat over tot verzet

Uitgelokt werd het protest door totaal buitenproportionele uitgaansinperkingen voor de hele bevolking. Sinds zondagavond, 21.00 u. dienen de Nederlanders zichzelf ’s avonds tussen vier muren op te sluiten. “Uitgaansverbod ter indamming van het Covid-besmettingsgebeuren” heet dit in de ontmenselijkte politieke taal.

Maar in Nederland wordt het massieve afschaffen van burger- en vrijheidsrechten duidelijk kritischer bekeken dan in Duitsland. Terwijl de gelijkgeschakelde pers in samenwerking met de Duitse regering probeert, de toeloop naar de dwarsdenker-beweging met een perfide lastercampagne te torpederen, groeit in Nederland de druk op de Corona-dwangmaatregelen gestadig – ook politiek. En terwijl de AfD zich door de gemakkelijk door te prikken “Covidioten”-campagne van de Mainstream en de links-extremisten heeft laten intimideren en zich heeft gedistantieerd, ondersteunt de rechtse oppositie in Nederland openlijk de protesten en roept op om er aan deel te nemen.

In het Haagse Parlement riep de rechtse oppositieleider Geert Wilders de regering toe “Wij worden gevangen genomen. De mensen worden in hun eigen huis opgeslotern. Wij verliezen onze vrijheid.” https://www.welt.de/politik/ausland/article225022823/Gewalt-in-den-Niederlanden-Wir-werden-nun-jeden-Sonntag-protestieren.html

De PVV van Wilders riep er, samen met de rechtse partij “Forum voor Democratie” toe op, om de Avondklok niet te accepteren en deel te nemen aan de protesten overal in het land. Alleen al het “Forum voor Democratie” bereikte bij de laatste provinciale verkiezingen om en nabij 15 procent van de stemmen. Ook de Nederlandse pendant van d anti-Islam-vereniging “Pegida” riep op om te protesteren. Onder de duizenden demonstranten bevonden zich volgens uitlatingen van de politie ook personen, die gerekend kunnen worden tot de hooliganscene. Weinig verrassend stonden die in de voorste gelederen, toen de stemming omsloeg en keerden zich tegen agenten, die met waterkanonnen, gummiknuppels en bereden politie probeerden, de demonstraties met geweld te beëindigen.

Voor “journalisten is het vonnis snel geveld: Deze kerels zijn alleen op de rellen afgekomen. Maar dit mainstream-oordeel is even goedkoop als fout. Zelfs zogeheten hooligans zijn mensen, ze zijn familievaders en echtgenoten, zelfstandigen en belastingbetalers. Vooral beschikken ze met betrekking tot maatschappelijk-politieke vraagstukken over een eigen mening en besluiten vervolgens om aan protesten deel te nemen. Dat veel van deze mannen geen problemen hebben met het gebruik van geweld, is onbetwist, maar in deze context te kort door de bocht. De aanwezigheid van in straatgevechten doorknede mannen als de hooligans is daarenboven een concreet voordeel: De links-extremistische Antifa waagt het niet om op de demo’s te verschijnen en politiek-andersdenkenden – aanzienlijk in de meerderheid – te overvallen en zwaar te verwonden.

De politie heeft te veel aan de oorlog op meerdere fronten.

Vor de politiek is dit strijdgewoel de absolute worst case situation, zowel politiek als bij het tactische politie-optreden tegen de critici van de regering. Als er dergelijke verzamelingen aan mensen ontstaan en zij zich door de politie-eenhheden ook nog niet eens laten afschrikken, vallen die mensenmassa’s niet meer onder controle te houden. De dwarsdenker-demonstratie in Leipzig, afgelopen jaar leverde daarvan een bewijs.

Alsof dat strijdgewoel niet al explosief genoeg was, buitte een tweede groepering de ongeregeldheden uit voor haar eigen doelstellingen. De migranten-bendes uit de voorsteden trokken de binnensteden in en lieten een spoor van vernieling achter. Deze plunderingen door de migranten-bendes werden in Duitse MSM nauwelijks genoemd, als ze het al werden, slechts met één regel afgedaan, zoals in Die Welt: “Daartoe ontketenen jongeren met migratie-achtergrond rellen”.

De schildering van hun motieven, een wirwar van: haat tegen de staat, haat tegen de politie, criminele energie, gebrek aan perspectief en islamisme, zou hier ver boven het gemiddelde uitsteken. Voor diepere oorzaken en analyses beveel ik hiertoe het boek ‘Sicherheitsrisico Islam’ https://www.kopp-verlag.de/a/sicherheitsrisiko-islam?&6=15125810 aan.

Wie zich een overzicht wil verschaffen betreffende de dominante rol van migranten-bendes bij de burgeroorlogachtige ongeregeldheden, kan terecht op het Nederlandse twitter-kanaal “Terreur-nieuws https://twitter.com/DreigingNL.”

De video’s aldaar, die migranten tijdens het plunderen en brandstichten vaak genoeg zelf filmden, spreken ondubbelzinnige taal.

Beide groeperingen, de regerings-critici van de Corona-maatregelen en de migranten-bendes, ageerden verregaand onafhankelijk van elkaar en bleven (nog) bij elkaar uit de buurt. Voor de politie ontstond hierdoor een meerdere-fronten-oorlog, die absoluut te vel was voor de ingezette krachten. Mochten evenwel de groepen hooligans rechtstreeks op de migranten-bendes stuiten, dan is verdere escalatie zeer waarschijnlijk. Niet slechts de burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma, zou dan nog van “burgeroorlog” spreken.

De avondklok moet tot 10 februari worden aangehouden. Na drie relnachten op rij gaat de Nederlandse politie uit van landelijke onlusten, die elke dag opnieuw kunnen uitbreken. Ook in Duitse crisisstaf is men gealarmeerd. Volgens de eerste berichten zouden aan de Nederlandse rellen hooligans uit Duitsland hebben deelgenomen. Een verbreiding van de protesten naar Duitsland, die razendsnel zouden kunnen uitmonden in burgeroorlog-achtige ongeregeldheden, kan en wil men in Berlijn na de vorige nachten niet meer uitsluiten.

Door: Stefan Schubert.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/01/corona-wut-in-den-niederlanden/