Aan de heidenen overgeleverd: Economische ethicus stelt “lockdown-waanzin” aan de kaak – laffe collega’s distantiëren zich van hem

Door: Redactie JouWatch.

Christoph Lütge, econoom en houder van de Peter-Löscher-stichting-leerstoel voor economische ethiek, heeft datgene, wat het merendeel van zijn collega’s ontbreekt: Ruggengraad – omdat hij sinds maanden de Corona-politiek van de regering-Merkel en de “lockdown-waanzin” aan de kaak stelt. Het statement van zijn laffe collega’s uit de kringen van de Beierse Raad voor de Ethiek en de deelstaat- Kanselarij: “Zijn individuele mening provoceert regelmatig de bijval van uitgesproken Corona-ontkenners”.

Vanwege zijn heftige kritiek op de Coronamaatregelen van de Merkel-administratie en van de Corona-waanzinnige Markus Söder is Prof. Christoph Lütge, economisch ethicus en lid van de Beierse Raad voor de Ethiek, thans aan de heidenen overgeleverd. Van Christoph Lütge, 51 jaar oud, houder van de Peter-Löscher-stichting-leerstoel voor economische ethiek aan de Technische Universiteit van München (TUM) en leider van het door financiële ondersteuning door Facebook opgerichte Instituut voor Ethiek in de Kunstmatige Intelligentie, keren de pretentieuze collega’s zich thans bij bosjes af.

In het bijzonder valt de troep van Söder, de Beierse deelstaatregering, hem in de rug aan, vanwege een medio januari gehouden twistgesprek. Lütge trad toen bij de Deutsche Welle in discussie met de “Zero Covid” -activist Dr. Marc Hanefeld, die tot de Linksgroene groepering behoort, die Europa in een volledige lockdown wensen te manoeuvreren, tot de besmettingsgraad tot nul is gedaald.

Op de alleen nog maar als louter waanzin te bestempelen eisen van de linkse “Zero-Covid”- groepering reageerde Lütge onder andere met de uitspraken, dat de “Middeleeuwse lockdown” onmiddellijk dient te worden beëindigd of dat de intensive care-capaciteiten van de Duitse ziekenhuizen “in vergelijking met voorgaande jaren niet bovenmatig zijn belast”. Het risico door de mutaties uit Groot-Brittannië noemde de professor in het radiogesprek “louter speculatie”.

De voorman van de Beierse deelstaatkanselarij, Florian Herrmann (CSU), hielenlikker en witwasser van Söder, bestempelde de uitlatingen van Lütge als “verstorend”. Tegenover de SZ brabbelde hij iets over veelzijdigheid van debat- en mening, maakte vervolgens echter duidelijk, wat lieden als Söder en hij daar in feite onder verstaan: Met zijn “twijfelachtige bijdragen” zou Professor Lütge hoe dan ook de grenzen van een algemeen controversiële en feitelijk gefundeerde discours overschrijden. “Zijn individuele mening provoceert veelvuldig de bijval van uitgesproken Corona-ontkenners en schaadt aldus het aanzien van de Beierse Raad voor de Ethiek.”

Over de totalitaire eisen van de “Zero Covid”- beweging liet Herrmann zich als volgt uit:

Ook de deelstaat-universiteit TUM wist niet, hoe snel ze zich in deze aangelegenheid van Lütge moest distantiëren. Het grondrecht op een vrije meningsuiting wordt gerespecteerd, aldus het gangbare cliché. De universiteit hanteert een “open, gereflecteerde en op wetenschap gebaseerde discours”. In deze vertegenwoordigt Lütge met zijn woordkeuze echter niet de zienswijze van de leiding van de universiteit, zo heet het voorts vanuit het deelstatelijke vormingsinstituut.

Intussen hebben ook individuele leden van de in oktober opgerichte Beierse Raad voor de Ethiek zich van Lütge gedistantieerd. Susanne Breit-Kessler, voormalige regionale vrouwelijke bisschop en voorzitster van de Gremium, verklaart, geheel in de stijl van de Evangelische kerk, die zich altijd al in dienst heeft gesteld van de machthebbers, dat zij zich als zodanig “niet wenst uit te spreken over individuele meningen.”

Armin Nassehi, socioloog aan de Ludwig-Maximilians-Universiteit en lid van de Raad voor de Ethiek, is eveneens getroffen door de ‘distantiëritis’: Hij kan zich van de uitlatingen van Lütge “alleen maar distantiëren”. Dat Lütge in het openbaar spreekt met de autoriteit van de Raad voor de Ethiek, is een “inbreuk op de etiquette.”Nassehi stoot zich er ten zeerste aan, dat Lütge beweert, dat ook hij, Nassehi, het nut van de lockdown-maatregelen betwijfelt. Hij is integendeel al sinds maanden op de bres voor “een eerder strenge strategie”.

Op twitter sprak Lütge zich eind januari duidelijk uit – voor hij zich thans, van pure uitputting, uit het discours terugtrok – over waar hij stond in deze kwestie:

https://twitter.com/chluetge?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1355472855153176578%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.journalistenwatch.com%2F2021%2F02%2F02%2Fzum-abschuss-wirtschaftsethiker%2F

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/02/02/zum-abschuss-wirtschaftsethiker/