Grondrechtelijke inperkingen: Wordt Links nu ook wakker?

Door: David Berger.

Langzaam lijken – afgezien van de FDP en de AfD – thans ook de linkse fracties in de parlementaire oppositie wakker te worden. En te merken, dat er momenteel iets enorm scheefloopt in onze democratie. Een goed voorbeeld van dit wakker worden is een toespraak, die de politicus Jan Korte https://www.facebook.com/jankortemdb/ recentelijk in het Duitse parlement gehouden heeft.

Het komt niet vaak voor, dat ik hier op PP niet anders kan, dan linksgroene politici mijn uitdrukkelijke applaus te doen toekomen. Ten aanzien van de uitlatingen van Heribert Prantl heb ik echter reeds hier opgemerkt https://philosophia-perennis.com/2021/02/01/bekannter-publizist-zu-lockdown-ich-habe-angst-um-unsere-grundrechte/ : “Zo zonder succes als het werk van een dwarsliggers-front lange tijd geweest mag zijn, in maatschappelijke uitzonderingssituaties als de huidige zouden wij op verstandige manier de moed moeten opbrengen om tot nieuwe, ongewone allianties te komen.

Ondanks het enorme maatschappelijke schisma, dat sinds het regeren van Merkel en door een gelijkgeschakeld journaille steeds groter geworden is, komt het er thans op aan, niet op de eerste plaats te kijken naar wie er in het democratische spectrum links of rechts staat, wie Moslim of katholiek is, wie homo- of heteroseksueel is enz.

De oppositie der democraten moet gezamenlijk optrekken tegen het systeem-Merkel!

In plaats daarvan is het de hoogste tijd, dat wij een buitenparlementaire oppositie van democraten vormen, die opstaat tegen een gezondheidstotalitarisme, dat ons in de illusie laat, “ziekte en pijnen en virussen volledig te kunnen ontduiken”. En zonder geweld te strijden voor “het mooiste en beste en belangrijkste”, wat wij in dit land juist in crisissituaties hebben: Onze grondrechten!”

In dit verband wil ik hier de aandacht vestigen op een toespraak, die Jan Korte (Die Linke) reeds een paar dagen geleden in het parlement heeft gehouden.

“Inperkingen van de grondrechten moeten in het parlement ter discussie worden gesteld”

Zijn verzoek: “Inperkingen van de grondrechten moeten in het parlement ter discussie worden gesteld. Waar ligt eigenlijk het probleem, om voor het Corona-topoverleg een lijn in het parlement overeen te komen? Dat zou de navoelbaarheid van de beslissingen en de acceptatie ervan verhogen.”

En: “Vrijheid van vergadering, bewegingsvrijheid, vrijheid van religie – Grondrechten kunnen niet maar eenvoudigweg per decreet worden opgeheven. Zoiets dient van tevoren in het parlement te zijn be-discussieerd & de argumenten van elke individuele afgevaardigde te worden afgewogen!”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
https://philosophia-perennis.com/2021/02/03/grundrechtseinschraenkungen-wachen-die-linken-jetzt-auch-auf/