LONGREAD: Nieuw proces over politieke Islam voor Kantongerecht Gelsenkirchen

Door: Michael Stürzenberger

AAN HET ROLLEN GEBRACHT DOOR EEN VERWARDE AANKLACHT VAN EEN LINKSE PERMANENTE TEGENDEMONSTRANT

Op 21 januari moest ik weer eens een gele enveloppe uit de brievenbus halen. Meestal betekent dit de aankondiging van een nieuwe rechtszaak. Ook nu weer: Het Kantongerecht Gelsenkirchen stuurde me een aanklacht vanwege de manifestatie van Burgerbeweging Pax Europa op 21 Juni 2019 m. b. t. de voorlichting over de politieke Islam.

Deze manifestatie is om verschillende redenen duurzaam in de herinnering gebleven, en als niet alles op video opgenomen geweest zou zijn, zou men het nauwelijks kunnen geloven. Zo werd ik daar tegen mijn hoofd getroffen door een halfvolle plastic 1,5 liter- fles, werden er drie eieren en twee blikjes naar me gegooid en werd er meermalen in mijn richting gespuugd. Bovendien werd ik door Moslims uitgemaakt voor “hoerenzoon”, “vuile bastaard”, “lul”, “duivel”, “grote terrorist”, “aap” en “varken”. Herhaaldelijk werd ik met de dood bedreigd.

Toen ik de leiding van het ingezette politiekorps verzocht, de persoonsgegevens op te nemen van een Moslim, die mij ondanks veelvuldige waarschuwingen vijf maal “bastaard” had genoemd, kwam het tot een gedenkwaardige gedachtewisseling, die in bovenstaande video te zien valt.

Nadat ik vervolgens tegen de korpsleider een aanklacht had ingediend vanwege straf-verijdeling in functie en via een advocaat inzicht in het dossier gekregen had, zag ik, dat er, verbijsterend genoeg, ook sprake was van een aanklacht tegen m i j . En wel van een een aangever uit het linkse milieu in München, die een desbetreffende oude bekende is.

In het dossier is een fax te zien waarmee hij de aangifte indiende. Die staat vol grammaticale fouten, geeft blijk van een notoir-zwakke schrijfstijl en toont tevens een zekere geestelijke verwardheid. Vóór men nu evenwel met deze heer medelijden gaat krijgen: Hij verstoorde sinds 2012 als tegendemonstrant voortdurend onze manifestaties, diende aan de lopende band aanklachten tegen ons in wegens strafbare feiten, stuurde aan de werkgever van een medestrijdster, die in München justitieel employée was, permanent pesterige schrijfsels en probeerde bij haar meerderen aan te dringen op haar ontslag.

Deze meneer trad ook op 19 april 2013 op de Leonrodplatz tegen ons op, als spreker bij een demonstratie van “München is veelkleurig”, zodat hij een persoon der tijdgeschiedenis is. Andreas S. kondigde in zijn toespraak wederom aanklachten tegen mij aan, beweerde, dat ik “feitelijk alles verkeerd zou voorstellen” en belasterde mij als vermeende “rechts-extremist”. Ook deze obscure toespraak is te zien in bovenstaande video.

http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/02/Schwarz-Redner-2.jpg

Andreas S. stuurde nu een regelrecht pamflet aan het justitieel apparaat Essen, aan het hoofdbureau van politie Wiesbaden en aan het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin hij mij o. a. vergelijkt met Hitler. Dit uittreksel is letterlijk overgenomen:

“In boven genoemd stnd fan zaken stuur ik u hiermee een video van de heer Michael Johanes Stürzenmebrger iut München

1 waar men ziet zijn “nationalistiese optreden”
2 zijn manier fan bewegen meneer personen lijkt op die 75 jaar geleden
3 Meneer Stürzenberger schijnt nog steeds niet heeft begrepen, dat ook “nationailistius orienteerde mensen” zich moeten houwen aan de rechspuraak in Duitsland
4 Meneer Stürzenebrger was tot nou toe altijd gwend, bij zn manfestasies hier in München, dat hij daarvoor zijn er bewijzen de politie dacht hier in Müncnhe anwijzingen leveren te moeten, hij isset niet gwend, schijnbaar, het is nu aannaam, in Beieren met politieambtenaren m/v te doen te krijgen hebben, die hem heel duidelijk “grensbeschermd hbenn aangetoond hebben” en die een buitenlandse medeburger hebben beschermd voor rechts psychisch geweld.

Hier haalt Andreas S. kennelijk een voorval aan van 2 maart 2013: Bij een manifestatie voor onze burgerbelangen tegen de bouw van het Europees Islamitisch Centrum in München had een jonge Moslim een petitie beklad. Toen ik hem daarop midden op de Marienplatz aansprak op zijn wangedrag en een aangifte wegens zaakbeschadiging aankondigde, kwam Andreas S., die bijna altijd als tegendemonstrant bij onze manifestaties rondhing, ertussen en trapte met zijn volle gewicht op mijn schoen, zodat de zool afscheurde. Vervolgens verkondigde hij in alle ernst tegen de politie, dat hij een “buitenlandse medeburger tegen een rechts-radicale geweldpleger had beschermd” en deed vervolgens ook nog aangifte tegen mij. Hij hallucineerde, dat ik hem “lichamelijk had aangevallen”. De video hierover heeft op you tube al 174.000 toeschouwers en is in de video hierboven gedeeltelijk behouden.

http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/02/Schwarz-Marienplatz.jpg

In zijn brief aan het justitieel apparaat Essen fantaseerde hij, dat ik “bekend was in rechts-extremistische kring”. Daarnaast zou ik “bij de Britse Veiligheidsautoriteiten met zekerheid ooki negatief bekend staan” omdat ik een ontmoeting gehad zou hebben met “meneer Robbins”. Waarschijnlijk bedoelt hij Tommy Robinson en het feit, dat ik hem als journalist meermalen heb geïnterviewd. Andreas S. verzocht letterlijk:

dat Justisie toch asjeblief de video in de eerste 6 minuten toch preciezer eens bekijken moet

Andreas S. dacht dus metterdaad, mij een vermeende holocaust-ontkenning in de schoenen te kunnen schuiven, wat natuurlijk de grootste flauwekul is. Ik had bij de manifestatie in Gelsenkirchen veeleer vragen van toeschouwers over de actuele kennis van de Duitse bevolking over de holocaust beantwoord. Het betreffende gedeelte van de manifestatie is in bovenstaande video te zien.

Justitie Essen wees deze zaak dan ook consequent af, wat mij op 2 oktober 2019 ook schriftelijk werd meegedeeld. Andreas S. ontving hierover een twee bladzijden lange sluitende argumentatie, die hij echter niet wenste te accepteren en waartegen hij in beroep ging. Hier een letterlijk uittreksel uit dit eveneens tamelijk verwarde proza:

“Deze toespraak van meneer Stürzenberger Michael op 21. 06. 2019 in Gelsenkirchen is echt ongelofelijk hier word evtl de holcaust waar in hij ook nog de “Holocaust andere landen toe schuift namelijk Polen ne Rusland, landen die ook ook onde meneer Hitler en ook onder meneer Stalkin met miljoenen doden hun leven gegeven hebben, ook hier werden joodse medeburgers dan door de “Duitse bezetting” opgejaagd en gedood en naar het Kz gebracht. (..) Polen was ne is een zeer geschaad volk geweest ne da een mneer als deze meneer Stürzenberger aan komt, ne het “Poolse ne ook het Russisceh volk van zo iets besculdiggt, over stijgt alle grenzen van de “menselijke waarde”
Het wordt verzocht tochj nog eens van de kant van justitie Nrw eensj de video heel precies te bekijken, nog asjeblief eens przs precies te kijken..

Aanwijzing
Meneer Stürzenebrger had of had meerer strafsaaken lopen, b. v. Lübeck, waar justitie Lübeck zoals Hmaburg tegen meneer Stürzenberger, asjeblief bekijk u nog eens de videos precies, waar hij evtl posters getoond heb, waar hier onder de smeos van”zogenaamde geschiedenisvoorlichting, daar evtl op de transparente beelden getoond worden met hakenkruizen, wat ook justitie Lübeck terecht in overweging heeft genomen hier de passende gerechtelijke stappen te nemen.

Aanwijzi 2
het zal u vast ook bekend zijn, dat meneer Sturzenberger de buitenlandse veiligheids veiligheidsdiensten en ambassades negatief bekend staat

Aanwijzing 3
Astublief kijk og in een derde punt video wat hij over de rechtspopulist in Christchurch gezegd had, hoe hij hier proebeert de feiten te verdraaien ne ook og te recht vaardigen.

Aanwijzing 4
astublief kjik u eens dat hoe meneer Sturzenberger met het onderwerp waarheid bv gewelddelicten tegen Moslims buitenlanders en vluchtelingen in Duitsland ongaat en welke onderliggende toontaal hij daarbij voert.
en hoe hij dan weer probeert te draaien, hoe hij van zijn tegendeel buitging.
Met vriendelijke groeten
Andreas S.

Normaal gesproken zou ervan moeten worden uitgegaan, dat zo’n farce regelrecht in de prullenbak van het Centraal Justitieel Apparaat Essen belandt en de aanklacht wordt afgewezen. Maar niets daarvan: Op grond van deze onzin ging toch metterdaad een Officier van Justitie aan de slag en zag ik de zeven uur van onze manifestatie compleet terug. Om vervolgens vijf korte passages er uit te zoeken, waarvan hij denkt, dat ze deel zouden kunnen uitmaken van een “volks-ophitsing” en dat ze getuigen van “beschimping van religieuze overtuigingen”. Is natuurlijk niet waar, want ik bekritiseer uitsluitend de politieke Islam.

Interessant genoeg zitten er bij de aanklachtpunten ook uitspraken, die ik letterlijk citeerde van Hamed Abdel-Samad. Hiertoe tonen wij sinds drie jaar ook een grote A0-poster. Natuurlijk dien ik het verzoek in, dat deze zaak wordt geseponeerd, en heb ik reeds een uitgebreide feitelijke reactie voorbereid. Maar deze juridische zaken kosten een heleboel tijd, en, als het vervolgens ook nog voor de rechter komt, eveneens een heleboel geld.

http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/02/Schwarz-Salafisten.jpg

Dat dit vervolgens echter ook nog stoelt op een onzinnige aangifte van Andreas S. is buitengewoon kwalijk. Niet voor het eerst, overigens: Zo had hij mij op 30 maart 2015 voor de arrondissementsrechtbank in München gesleept, omdat hij dacht, dat hij was afgebeeld op één van onze flyers. Wat uiteraard ook alweer complete nonsens was, want op de fotostond ons paviljoen afgebeeld, waarin een medestrijder handtekeningen verzamelde:

http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/02/Flyer.jpg

Andreas S. was nog nooit ook maar in de buurt van deze handtekeningen-standplaats geweest. Hij lijkt alleen vanuit de verte op deze medestrijder. Maar een grote advocatenkanselarij in München ondersteunde hem metterdaad bij zijn belachelijke aanklacht. Door deze kanselarij werd vervolgens absurd genoeg beweerd:

“Op de voorgrond van deze afbeelding, vlak onder de Banner is onze cliënt de Heer Andreas S. duidelijk herkenbaar te zien. De afbeelding suggereert, dat onze cliënt bereid is, voor het door hen gewenste Burgerverlangen te ondertekenen. Zoals hen hoogstwaarschijnlijk bekend is, is onze cliënt geen vriend van de ideeën, die zij vertegenwoordigen. Wat dat betreft is er reeds sprake van een zekere ironie, en u heeft klaarblijkelijk gevoel voor humor, dat u een persoon, die vast en zeker niet heeft ondertekend, op de door u geïnitieerde handtekeningen-verzamelplek er uit licht en zijn afbeelding publiceert. Het komt al in het geheel niet te pas, dat onze cliënt hier ook nog een ontstellend verband wordt gebracht.”

Eenvoudigweg alleen maar belachelijk. Voor de rechtbank, kreeg ik uiteraard gelijk, maar met dergelijk vullis moest ik me al die jaren steeds opnieuw nader verklaren. Zo ook nu voor het Kantongerecht Gelsenkirchen. Over details van de aanklacht zal ik het in een andere video hebben.

http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/02/Schwarz-Neuhauser.jpg

Voor deze Andreas S. schijnt zijn hele zin in het leven eruit te bestaan, om mij vanwege alle denkbare nonsens aan te klagen. Op vrijdag 22 januari stuurde hij mij via Facebook het volgende bericht (uittreksel):

“al uw video’s gaan naar de verantwoordelijke justtie-apparaten en zal woreden aangegeven, eveneen,sl worden ook de verantwoordelijke autoriteiten ne ministeries op de hhogte gebrach, dat zijn de slachtoffers van rechte geweld in Duitsland te schuldig 690 dode slachtoffers van rechte Duitse geweld tegen moslime die tot de christendom horen en bij Duitsland, voor deze schande ne nu beklagen, wat wij tot weinig zorgkrachte met migratieachtergrond in ziekenhuizen bespougt, geslagen en bedreigd door sogenamde Duitsegoeien, deze onderwerpen worden alemaal in Duitsland onderwerp, omdat miljoenen Duitsers hebben van deze Duitsegoeien hun buik vol,en Euroipa en de Coroan Pandemie heeft bewezen, dat men zulke Duitsegoeien nergsens nodig heeft

http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/02/Schwarz-Marienplatz-4.jpg

De man lijkt welhaast maniakaal bezeten te zijn van het idee, het tegen mij te moeten opnemen. In 2013 had ik bij het kantongerecht München al eens om een contactverbod verzocht, zodat Andreas S. niet langer bij onze manifestaties burgers lastigvalt met kwalijke belasteringen aan mijn adres, maar voor een dergelijk contactverbod bestaan helaas zeer hoge obstakels.

http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/02/Schwarz-Rindermarkt-2.jpg
Normaal gesproken negeren wij dergelijke obscure linkse types. Maar dat nu vanwege deze figuur een rechtszaak is begonnen, verandert de zaak. En aldus zijn er aan het einde van de video talloze belasterende acties van Andreas S. tijdens onze manifestaties over het Burgerverlangen tegen het Islamcentrum in München en bij discussies bij Salafisten-standplaatsen bijgevoegd. Hoogtepunten van de optredens van een permanente tegendemonstrant, aangever-aan-de-lopende-band en doorlopende belasteraar.

Door: Michael Stürzenberger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/02/neues-verfahren-zum-politischen-islam-vor-amtsgericht-gelsenkirchen/