Administratieve rechtbank heft nachtelijk uitgaansverbod in Baden-Württemberg op

Door: Redactie JouWatch.

Het kort geding van een vrouw uit Tübingen heeft succes gehad: De administratieve rechtbank heeft het voor de hele deelstaat geldende nachtelijke uitgaansverbod opgeheven – Donderdagnacht moet ze voor het laatst gelden. De deelstaatregering heeft daarop aangekondigd, haar strategie te willen veranderen. Iets dergelijks zou in Beieren ook kunnen gebeuren.
De administratieve rechtbank heeft de met Corona in verband staande nachtelijke uitgaansbeperkingen in Baden -Württemberg opgeheven. in een maandag in Mannheim bekendgemaakt onaanvechtbaar besluit honoreerden de rechters het kort geding van een vrouw uit Tübingen. De maatregel geldt dientengevolge in de nacht van woensdag op donderdag voor het laatst.

Volgens het besluit is het van 20 tot 5 uur geldende algemene uitgaansverbod vanwege de aanmerkelijk verbeterde pandemie-situatie niet langer passend. Volgens de beschermingswet tegen besmetting zijn uitgaansbeperkingen alleen mogelijk, als het verzuimen ervan tot welk nadeel dan ook leidt in het bestrijden van de Pandemie. Ze zouden alleen dan in aanmerking komen, als het afzien van uitgaansbeperkingen – ook onder inachtneming van alle andere aangegrepen maatregelen – tot een wezenlijke verslechtering van het besmettingsgebeuren leidt.

Daarnaast dient de deelstaat te toetsen, of deze uitgaansbeperkingen alom zouden moeten worden afgekondigd, of gedifferentieerde, op regionaal besmettingsgebeuren georiënteerde regelingen in aanmerking zouden moeten komen De wettelijke verplichtingen zijn uiteindelijk voor de deelstaat – anders dan eind december en midden januari, toen korte gedingen zonder succes bleven – niet langer passend , zo bericht de BNN https://bnn.de/nachrichten/baden-wuerttemberg/gericht-kippt-naechtliche-ausgangssperre-in-baden-wuerttemberg.

Nog om en nabij twee weken geleden had de groene Minister-president van Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, evenals zijn groene kameraad, minister van Gezondheid Manfred Lucha alsook de Groene- binnenlandse politicus Hans-Ulrich Sickerl, een versoepeling van de uitgaansbeperkingen ’s avonds en ’s nachts afgewezen. De FDP had als argument: “Er is geen rechtvaardiging meer voor het uitgaansverbod, als geen district meer boven de besmettingswaarde van 200 zit.

Of er nu in het Corona-maatregelenbastion Beieren van Söder iets dergelijks gebeurt? Tot nu toe werden in München aanklachten integendeel met verwijzing naar het hoge aantal besmettingen afgewezen. Maar intussen wijzen verschillende districten en ook de stad Regensburg een besmettingspeil van beneden de 50 uit. De argumentatie zou dus ook goed op Beieren van toepassing kunnen zin, mocht metterdaad iemand een aanklacht indienen, denkt de Münchener Merkur https://www.merkur.de/bayern/corona-bayern-markus-soeder-muenchen-lockdown-lockerungen-zahlen-aktuell-inzidenz-news-zr-90194680.html . (SB)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/02/08/verwaltungsgerichtshof-ausgangssperre-baden/