Geen plaats voor ketters: ‘Södolf’ smijt lockdown-kritische professor uit de Raad voor de Ethiek

Door: Redactie JouWatch.

Met lockdown-spelbrekers die de Coronazi’s van Duitsland en de succesvol geïnstalleerde gezondheidsdictatuur door kritische tegenwerpingen en gefundeerde waarschuwingen zwartmaken, en datgene wat is bereikt in gevaar brengen,, maakt de minister-president van Beieren “Södolf” Söder lorte metten: Thans smeet hij op staande voet de Münchener economie-ethiek- professor Christoph Lütge uit de Beierse Raad voor de Ethiek – omdat hij zich naar de zin van Söder te maatregel-kritisch uitliet.

Wie de aanspraak op onfeilbaarheid van de opperste ‘knockdown-ijveraar’ in de Corona-Junta ter discussie stelt wordt in deze dagen snel op non-actief gesteld: “Ethisch” handelen en raad geven is voor Söder blijkbaar het dwingend de officiële angst- en paniekkoers te propageren bij volledige overspanning van de hele economische leer – tot het bittere einde. Scepsis, bedenkingen of zelfs tegenspraak is sabotage in deze “oorlog tegen het virus” die in werkelijkheid niets anders is dan het alibi voor een autoritair noodsituatie-regime ten bate van de schaamteloze zelf-enscenering als “redder van levens” en zorgzame vader van de deelstaat.

Söder heeft zichzelf in deze crisis al vroeg geprofileerd als zelfgenoegzame belangrijkdoener die zijn grandeur koppelt aan de grote, hem zogenaamd toebedeelde taak. Hoe dramatischer hij de bedreiging door Corona schilderde, des te heldhaftiger zijn roem als bezweerder van de crisis. Omdat deze bedreiging in werkelijkheid geen bedreiging is (in elk geval niet één die zich onderscheidt van ontelbare andere ziektes en tot het leven behorende risico’s) moet ze doorlopend worden opgeblazen. Dat is de reden voor de voortdurende reclamerende tentoonspreiding van individuele noodlottige voorvallen (onverschillig hoe zelden ze zich naar verhouding voordoen) voor de zich nooit voordoende horrorprognoses, voor sterfelijkheidsmetaforen van dagelijks neerstortende volledig bezette passagiersvliegtuigen en alle verdere angstverwekkers, die Söder sinds maanden onvermoeibaar verbreidt.

Geen plaats voor hoogverraders

De lockdown die niet mag eindigen is een dwingend heerschappij-instrument bij de dwangmatige ver’söder’ing van Duitsland – ook als door hem intussen vermoedelijk een veelvoud aan leed en dood erbij gehaald wordt wat door de restricties aan het Corona-front zogenaamd of in feite kan worden verhinderd. Daarom maakt eenieder die twijfels heeft over de evenredig- en doelmatigheid van de lockdown – en daarnaast ook nog met steekhoudende argumenten aan komt zetten – zich schuldig aan zware ketterij. Zoals Lütge dus. Reeds na de verscherping van de lockdown in december 2020 schrijft “Bild” https://www.mz-web.de/wirtschaft/massive-schneefaelle-kaum-energie-aus-solaranlagen—kohlekraftwerke-unter-volldampf-38033846?dmcid=sm_fb_p&fbclid=IwAR2Asp3QY3Evc2JrjItsCPdR0iTBmaBfhLACPAKrFvTyF0dvPfUKw_8Ho1I , “had de professor in de Ethiek de Corona-koers van staat en deelstaten beschreven als “openbarings-eed” en gewaarschuwd dat de politiek “het vertrouwen van de mensen volkomen zou verspelen”, aangezien ze al maanden alleen nog maar naar één enkele ziekte kijken zonder er op te letten en zich af te vragen “wat er verder nog gebeurt”. Er vallen “op lange termijn de zwaarste gezondheidsmatige, psychische en sociale gevolgen te vrezen.”

Voor Söder met zijn eeuwige mantra “hard & consequent” zijn dergelijke aanmerkingen natuurlijk hoogverraad. Een woordvoerster van zijn regering motiveerde tegen “Bild” het thans plaatsvindende afserveren van de professor met zogenaamd “herhaaldelijke openlijke uitlatingen van Professor Lütge die met het verantwoordelijke werk in de Raad voor de Ethiek niet in overeenstemming te brengen zijn en op den duur het aanzien van het Gremium schade zouden kunnen berokkenen.” Het wegsturen van Lütge is tegelijkertijd een waarschuwing voor de overgebleven leden van de Beierse Raad voor de Ethiek: Aldaar zijn voortaan alleen nog scherpslijpers en gelovigen aan de eindoverwinning welkom die trouw zweren aan de grote ‘Södolf’ in zijn opzienbarende strijd tegen de virale machten der duisternis – en die de voortschrijdende vernietiging van de economie en het sociale leven blindelings bejubelen. (DM)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/02/11/kein-platz-ketzer/