China: Bijbelverbrandingen en foltering van christenen

Door: David Berger.

Bijbelverbrandingen, foltering van christenen en vernietiging van kerken: In China is er nog slechts sprake van 9 geboden. Onder Xi Jinping wordt er hard opgetreden tegen christenen.

In China worden christenen opgesloten, kerken vernietigd en bijbels verbrand,, zoals vast gesteld door het tijdschrift Bitter Winter https://bitterwinter.org/. De katholieke kerk https://katholisches.info/2020/03/18/geheimabkommen-mit-china-gewaehrt-kommunisten-noch-mehr-einfluss/ collaboreert met het regime, en verleent de Communistische Partij China (CPCh) het recht hun bisschoppen voor te dragen. De Duitse regering forceert ondanks het verzet door de EU-partners het handelsverdrag met China, niettegenstaande indringende mensen rechtenschendingen.

“Het geloof in de Communistische Partij is de enige toegelaten religie”

“Het geloof in de Communistische Partij is de enige toegelaten religie”, zei de verantwoordelijke ambtenaar, toen een kerk van de gevestigde Evangelische kerk “Patriottische Beweging met Drieëenheid” in het landsdistrict Lanling in juli 2020 https://bitterwinter.org/unlicensed-and-official-protestant-venues-destroyed-nationwide/ werd vernietigd. Alle kerken die zich te dichtbij de CPCh-instellingen bevinden en er “te goed uitzien” moesten worden verwijderd,, aldus de motivering van de ambtenaren. In het landsdistrict Yutai werd een kerk meteen twee maal vernietigd: Na de eerste sloop bouwde de gemeente een vervangend gebouw met drie kamers maar in Maart 2020 werd ook dit gesloopt.

“de autoriteiten bestormden de kerk nog voor wij onze spullen konden pakken”,, aldus een gemeentelid. “Ze hebben alle bijbels en afbeeldingen van Jezus verscheurd. Vervolgens zijn ze er met bulldozers overheen gereden hebben banken stoelen en al het andere vernietigd.” Bitter Winter registreert over 2020 10 andere vernietigingen van kerken.

Leden van de “Kerk der Almachtige” worden gearresteerd geslagen en gefolterd omdat ze weigeren hun geloof zwart op wit af te zweren. Tot de “deprogrammering” behoort slaan, urenlang stilstaan in stress-houdingen en onthouding van slaap. Een slachtoffer bericht: “Ze hebben metalen stoelen op mijn voeten gezet en zijn er minutenlang op gaan zitten, ze hebben mijn vingers met geweld uit elkaar getrokken en mij op mijn hoofd geslagen. Ik werd zo erg geslagen dat ik geen lucht meer kreeg.”

In China worden bijbels en religieuze geschriften verbrand religieuze uitgeverijen en drukkerijen gesloten. In de provincie iangsu werden 26 mensen veroordeeld https://bitterwinter.org/religious-books-burned-or-trashed-printers-jailed/ omdat ze geschriften van de Zuidkoreaanse kerk “Missie van de Blijde Boodschap” hebben uitgegeven. De bureauchef Xian Renguo werd veroordeeld tot drie jaar en tien maanden gevangenisstraf met een boete van 20.000 Renminbi ( ca. 2500 Euro) verschillende andere medewerkers werden veroordeeld tot drie jaar gevangenis en geldstraffen van 100.000 Renminbi ( ca. 13.000 Euro).

Drukken van bijbels en christelijke tijdschriften verboden

Het drukken van Bijbels en christelijke geschriften is verboden, net als verzending ervan per post. Een boekhandelaar in Luoyang, in de provincie Henan berichtte volgens Bitter Winter https://bitterwinter.org/more-bans-on-religious-materials-not-approved-by-the-state/ in september 2020 dat religieuze geschriften “vooral christelijke” verboden zijn. “Als dergelijke geschriften bij mij worden gevonden, krijg ik een boete of wordt mijn winkel gesloten. Religieuze inhoud is altijd politiek, niet alleen religieus. De spandoeken in de straten beweren weliswaar dat er vrijheid van religie is maar in de praktijk is de enig toegelaten religie het geloof in de Communistische partij.”

In 2019 werden religieuze geschriften https://bitterwinter.org/books-on-religion-purged-from-school-libraries/ uit alle schoolboeken in China verwijderd aangezien ze “de maatschappelijke orde en stabiliteit in gevaar brachten” en “tegen de richtlijnen van de partij- en tegen de politiek in gingen”. De daaropvolgende boek- en bijbelverbrandingen https://bitterwinter.org/nazi-style-ccp-book-burning-targets-religious-books/ deden vele toeschouwers denken aan de boekverbrandingen van het Nazi-regime. De CPCh verbant en verbrandt https://bitterwinter.org/religious-books-burned-or-trashed-printers-jailed/ ook tonnen aan Boeddhistische en islamische geschriften,, zowel als de drukwerken van de aanhangers van Falun Gong.

Een nieuwe “Chinese” versie van de bijbel moet de Leer van Christus opnieuw uitleggen in communistische zin. Priesters worden geïnstrueerd, hun preken in de zin van de Communistische partij te houden. De autoriteiten in de provincie Hunan instrueerden christelijke kerken, het Gebod “Gij zult naast mij geen andere Goden vereren” te schrappen en nog slechts negen geboden https://bitterwinter.org/moses-delivers-only-nine-commandments/ te leren, teneinde de almachtspositie van de KPCh niet in twijfel te trekken. Toen de gelovigen zich verzetten, werd er tegen hen gezegd, dat de wijziging geschiedde naar de wens van de Grote Voorzitter Xi Jinping. “Wie waagt het, zich daartegen te verzetten? Dat zou immers verraad aan het vaderland zijn”, aldus de autoriteiten.

Tien jaar geleden liet de KPCh de Chinezen nog verregaande religieuze vrijheid. Thans streeft president Xi Jingpin echter een rigoureus programma van “patriottisme” en “chinesering” na, dat geen tegenspraak duldt. Op het World Economic Forum in Davos mocht Xi Jingpin https://www.youtube.com/watch?v=p6vlw-bbKCA zijn visie op een “vreedzaam samenzijn, gebaseerd op wederzijds respect” en een “gemeenschappelijke toekomst voor de mensheid” uiteenzetten – CPCh-spraak voor het dulden van schending van de rechten van de mens en voor de Chinese wereldmacht-aanspraken in de 21ste Eeuw.

Merkel ranselde grote handelsdeal met de Communistische Volksrepubliek China er doorheen

Aan het einde van haar raadgevend EU-presidentschap heeft Angela Merkel haar grote handelsdeal met de Communistische Volksrepubliek China er doorheen geranseld,, niettegenstaande de weerstand van vele andere EU-landen https://www.politico.eu/article/germanys-drive-for-eu-china-deal-draws-criticism-from-other-eu-countries/ vanwege slavenarbeid en schendingen van de mensenrechten. In 2017 zijn 628 miljoen Euro van de Duitse belastingbetaler naar China gevloeid, meestal in de vorm van “rente-begunstigende kredieten”. Sinds het einde van de jaren ’70 zijn ca. 15 miljard Euro van Duitsland naar Communistisch China gevloeid in de vorm van ontwikkelingshulp. Nu geldt Duitsland en de Duitse markt als doelland van de “nieuwe zijde straat”, het ambitieuze project van China ter suprematie in de 21ste Eeuw.

“Een Duitse regering, die elk moreel kompas heeft verloren, is bereid, zich over alle misdaden van de Communistische dictatuur in China heen te zetten, Duitse jobs, technologie en productiecapaciteiten naar China te verschuiven en het communistische regime zelfs als voorbeeld hoog te houden”, aldus de woordvoerder voor de mensenrechten-politiek van de AfD-fractie in het parlement, Jürgen Braun. “Berlijn en Brussel, die zo graag wijzen op zogezegd tekort aan democratie in lidstaten als Polen en Hongarije, moeten eens ophouden, met twee maten te meten en de dingen bij de naam noemen: De Volksrepubliek China is een brute communistische dictatuur, die christenen en andere gelovigen door arrestatie en foltering onderdrukt en precies zo dient ze te worden behandeld.


Deze bijdrage verscheen oorspronkelijk bij Freie Welt https://www.freiewelt.net/.

Overzichtsfoto bij volgende video:
https://youtu.be/ao7AaxmTlaA

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/02/17/china-bibelverbrennungen-und-christenfolter/