Bestrijding Pandemie en “klimaatpolitiek” faliekant mislukt – Slechts China profiteert van de pandemie, alle anderen zijn de verliezers

Door: Peter Helmes.

De Derde Golf heeft – vanuit Portugal, via Spanje en Frankrijk – het westen van Duitsland bereikt.

In september 2020 berichtten de media over het “meedogenloze en onbeteugelde party’s houden van de bevolking in St. Wendel en Bitburg”. St. Wendel stond met de gestegen besmettingspercentages op de tweede plaats van de “besmettingspercentage-hitlijst” van het Robert-Koch-Instituut – en Angela Merkel veroordeelde de “ongedisciplineerde Eifel- en Saarland-bevolking” vanwege hun onverantwoordelijke gedrag, wat er de schuld van zou zijn, dat de virussen zich in West-Duitsland zo razendsnel zouden verspreiden.

Deze situatie kennen wij dus afdoende van september/oktober 2020, dat SARS-CoV-2-virussen – gemuteerd of kunstmatig (vanuit China) als “veranderde virussen” in de wereld worden gebracht – vanuit West- en Zuid-Europa (over Luxemburg en Frankrijk) het westen van Duitsland overtrekken en buiten onze schuld ervoor zorgen, dat de zg. “besmettingscijfers” opnieuw met sprongen stijgen.

In de laatste week waren het district Bitburg-Prüm, het district Trier-Saarburg en St. Wendel in Saarland met besmettingscijfers van 17, 19 en 23 d e districten, die de laagste besmettingspercentages over heel Duitsland lieten zien.

Eergisteren, op 17.02.21, sprong het besmettingspercentage in het district Bitburg-Prüm geheel buiten de schuld of door het toedoen der bevolking van een percentage bij ca. 17 naar een verbazingwekkend aantal van 84 positieve gevallen op 100.000 inwoners.

Reeds op 7 februari publiceerde ‘conservo’ een bericht over de dubieuze praktijken van China in Algeciras (Spanje) en Sines (Portugal) https://conservo.wordpress.com/2021/02/08/chinas-bio-weltkrieg-die-dritte-welle-rollt-von-portugal-ausgehend-auf-west-und-mitteleuropa-zu/

De eerder nog voor ca. eind maart/begin april 2021 voorspelde “Derde Golf” heeft reeds nu – via Luxemburg en Lotharingen/Frankrijk – het uiterste westen van Duitsland bereikt met sprongsgewijs verhoogde besmettingspercentages.

Wat voor ons weer eens werd verzwegen door media en politici, is het feit, dat het bij de opwekkers van de derde golf gaat om de uiterst besmettelijke “super-variant SARS-CoV-2-E484K”, die een kleine zes weken geleden voor het eerst was opgetreden in het zuiden van Lissabon, in de door China uitgebouwde haven Sines. Over de verdragen van China met Sines/Portugal (op 05.12.2018) en met Algeciras/Spanje (op 28.11.2018) hadden wij immers reeds uitvoerig bericht. (zie boven).

Deze uiterst besmettelijke variant hoeft weliswaar niet buitenproportioneel tot een ernstig verloop van Covid-19 te leiden, maar ze toont geen reactie op vaccinaties, geen vorming van antistoffen na vaccinering met de m-RNA-vaccins en/of de Adeno-virus-vaccins (Vectorvaccins zoals dat van Astra Zeneca!).

Deze momenteel bij de Duitse regering favoriete vaccins (BioNtech, cure vac, Moderna, AstraZeneca) werken zo goed als niet tegen deze “variant”die zich als super-mutant verhoudt tot een “bruiloft” van de Engelse variant B.1.1.7 (= 501Y.V1) en de Zuid-Afrikaanse variant (B.1.351,501Y.V2).

Beslissend helpen kan het medicament Camostat-Mesilate 100mg 3×2 per dag, vijf dagen achter elkaar in te nemen (Onmiddellijk nadat men positief getest is).

Dar werd door het Robert-Koch-Instituut eind januari 2021 voor het eerst bevestigd, nadat Prof. Christian Drosten reeds eind april 2020 deze verband had beschreven en gepubliceerd – samen met Prof. Hoffmann. Wij wezen hier reeds eerder op. https://conservo.wordpress.com/2020/12/27/skandaloes-corona-b-1-1-7-publikationen-der-halbwahrheiten/

De vraag is slechts, waarom het Robert-Koch-Instituut met deze waarheid over de werking van Camostat-Mesilate op de Protease TMPRSS2 tot en met 25 januari 2021 met haar publicatie heeft gewacht.

“SARS-CoV-2 gebruikt (net als SARS-CoV en HCoV-NL63) het trans-embranaire enzym ACE-2 als receptor om in de cellen van zin geastheer te belanden; ondersteund wordt het toetreden tot de cellen door de cellulaire protease TMPRSS2 en andere proteasen (Hoffmann et al., 2020) S. a. a. O..

ACE-2 en TMPRSS2 worden zo hoog mogelijk in de neusholte ingebracht, waardoor men de efficiënte vermeerdering in- en afscheiding van SARS-CoV-2 uit de bovenste luchtwegen verklaart(Sungnak et al., 2020)…” Citaat uit de bijdrage van het RKI (Robert-Koch-Instituut/Prof. Wieler http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Virologische_Basisdaten.html

TMPRSS wordt door Camostat-Mesilate (een Protease-remmer) DOELBEWUST GEBLOKKEERD, zodat de virussen NIET in de longen terecht kunnen komen!
https://conservo.files.wordpress.com/2021/02/tmprss.jpg?w=124&h=220
(Camostat-Mesilate- direct betrokken vanuit Japan)

De HERNIEUWDE toelating van dit medicament (Dat al sinds 17 jaar in Europa werd toegelaten ter behandeling van niet-functionerende spijsverteringsenzymen (“Pancreas”)! – en in 2020 door de EMA via de EU-Commissie in de toelating voor Covid-19 uit de handel genomen werd) – Zou duizenden levens hebben kunnen redden en zou sinds het begin van de SARS-CoV-2-pandemie honderdduizenden zieken en doden hebben KUNNEN REDDEN!
DAT is één van de misdaden tegen de mensheid waarbij uiteindelijk mevrouw von der Leyen een centrale rol speelt.

Maar er zit ook een positief, verheugend aspect aan de virussen van deze zg. super- “variant” made in China:

Terwijl deze virussen juist op dit moment onze omgeving van West-Duitsland hebben bereikt – vanuit Portugal (om precies te zijn vanuit de door CHINA uitgebouwde haven SINES bij Lissabon – zie boven), waar ze eind december 2020 de besmettingsgolf hadden veroorzaakt – is deze pandemie intussen na slechts zes weken in Portugal weer verregaand aan het afzakken.

Dit betekent voor oms: Deze Derde Golf met E484K duurt gemiddeld slechts een kleine zes tot acht weken,, tot ze in het getroffen gebied niet meer waar te nemen valt.

Dat de Derde Golf met deze NIEUWE virussen juist via Frankrijk en Luxemburg heel Duitsland overrompelt, heeft totaal n i e t s te maken met de levenswandel van de mensen, die in de getroffen regio’s wonen.

In Bitburg?Saarburg/Trier/St. Wendel worden GEEN wilde feesten gegeven, worden de Corona-regels pijnlijk nauwgezet in acht genomen, handelen de mensen hoogst-verantwoordelijk en voorbeeldig mbt. de hygiëne en de afstandsregels
.

Maar afgezien daarvan verspreiden deze virussen zich – volkomen los van wettelijk voorgeschreven en volledig ontoereikende maatregelen van de regering onder Merkel & Co. – razendsnel en onstuitbaar over heel Duitsland.

En in zes weken zullen ze in Thüringen en Saksen aangekomen zijn. Om dat te erkennen en vooruit te kunnen zeggen,, hoeft men geen helderziende te zijn.

Alleen zou de Duitse regering en zouden de hen adviserende en de Club van Rome na-staande “pseudo-virologen” er eindelijk eens mee moeten ophouden, om samen met de van de politiek afhankelijken, tendentieus-onvrije journalisten van de politieke correctheid nog meer onhoudbaar FAKE NEWS in de wereld te brengen en voor ons de ware verbanden en feiten om politieke redenen te verzwijgen.

Voor elk enigszins logisch en verstandig denkend mens is het inmiddels zonneklaar dat al deze virussen door China opzettelijk in de wereld werden gebracht, teneinde onze democratieën en onze vrije economische systemen te schaden en af te schaffen. Cui bono? Alleen China profiteert van de pandemie! Alle anderen zijn de verliezers.

Mocht op 23 mei deze Derde Golf door Klaus Schwab (Club van Rome-wef/world ecomic forum-Davos/Luzern) als “argument voor verkondiging en postulatie” van zijn zg. “Great Reset” worden misbruikt, dan dienen wij ons vehement te weren tegen deze Great Reset, deze doelbewuste4 afschaffing van onze vrijheidslievende democratie!

Niemand zou het moeten wagen, een ingripende verandering of zelfs afschaffing van onze grondwet te eisen. De Duitse regering mag haar eenzijdige afzien van soevereiniteitsrechten ten gunste van de EU-Commissie niet voortzetten.

Wie onze grondwet verminkt of beschadigt, is een vijand van de grondwet en dient hard te worden bestreden en bestraft voor dit verraad aan ons, aan het Duitse volk. Dit zegt ook onze grondwet.

Dat geldt des te meer in het thans voor de deur staande verkiezingsjaar 2021. Toon de vijanden van de constitutie de rode kaart. Geen centimeter naar links!

Hiertoe behoort vooral ook de compromisloze bestrijding van de “Groenen”, die ons – samen met de neo-Marxisten in de overige linkse partijen en in de media – ons deze catastrofe arrogant glimlachend hebben “geleverd”.

De “politiek van de klimaatverandering” is intussen eveneens ontmaskerd als groot bedrog jegens de mensheid en ad absurdum geleid. Bijna vijf weken arctische temperaturen in heel Duitsland met min 27 graden Celsius in het Ertsgebergte en tot min 37 graden Celsius in Noord-Spanje (koude-record) laten thans ondubbelzinnig zien, dat de these van alles “verhittende CO2 als een zeepbel uit elkaar gespat is.

De onzinnige besluiten op de Parijse klimaatconferentie – Onlangs zelfs bepleit door de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden – moeten zo snel mogelijk worden herzien en teruggedraaid, wereldwijd.

Bij de komende verkiezingen geldt: Nooit meer “groen”, nooit meer “rood” stemmen. Zoekt U zorgvuldig naar politiek verstandige alternatieven voor Duitsland!

Want: Wie slaapt in de democratie, wordt wakker in de dictatuur!

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2021/02/19/pandemiebekaempfung-und-klimapolitik-krachend-gescheitert-nur-china-profitiert-von-der-pandemie-alle-anderen-sind-die-verlierer/#more-30818