Slingerende patrouillewagen maakt jacht op jeugdige Corona-zondaar

http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/02/BeiragsbildHH-696×388.jpg

VERBIJSTERENDE TAFERELEN IN HET JENISCHPARK IN HAMBURG-OTHMARCHEN

Door: De Analist.

Het zou verkeerd zijn, om de politieagenten in Duitsland allemaal over één kam te scheren. Maar een niet gering deel van de ordebewaarders is sinds het begin van de van staatswege verordende Corona-crisis bezig, elk krediet bij de bevolking te verspelen, aangezien ze t. o. v. de burgerij met Jakobijnse ijver de besmettings-beschermingsmaatregel-verordening in praktijk brengen, alsof het zou gaan om de vervolging van kapitale misdadigers.

Tegelikertijd moeten de Berlijners met lede ogen aanzien, hoe er in Görlitzer Park ongegeneerd drugs worden verhandeld, zonder dat hier door de Hermandad voor eens en voor altijd een eind aan wordt gemaakt, om maar eens een voorbeeld te noemen van de scheve toestanden binnen ons rechtssysteem.

Het voorlopige hoogtepunt van een absuluut buitenproportioneel en zelfs levensgevaarlijk optreden leverde gistermiddag een patrouilledienst in het Jenischpark in Hamburg-Othmarschen.

Nieuwe dimensie van buitenproportionaliteit

Een in de sociale netwerken circulerende en tevens door BILD gepubliceerde handy-video https://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-aktuell/streifenwagen-jagt-jugendlichen-wilde-verfolgung-im-hamburger-jenisch-park-75540362.bild.html toont een patrouilledienst, die met haar dienstauto in het Jenischpark in Hamburg-Othmarschen een klopjacht hield op een vluchtende jongere. Hierbij overstuurde de chauffeur de wagen, zodat deze kort begon te slingeren en op een haar na twee agentes aanreed, die eveneens de jongere achterna zaten. De scène wekte de indruk, alsof het om de arrestatie van een bankrover ging.

Hier vraagt men zich onwillekeurig af, wat de dienstdoende ambtenaren op de politieschool hebben geleerd en wat er in hun hoofden omgaat. http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/02/ParkHH2.jpg

Op de achtergrond ziet men nog een ander politievoertuig, zoals het hóórt bij de nieuwe, typische grote “Corona-operaties” tegen de brave burgers van dit land.

Als de patrouillewagen bij het achternazitten van de jongere met plankgas door een diepe kuil rijdt, vliegt er een onderdeel af. De opname laat geen twijfel, dat het niet veel had gescheeld, of de jongere was overreden.
http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/02/ParkHH.jpg

Dankzij de heroïsche inzet van de dienstdoende politieambtenaren kon de Corona-zondaar worden gegrepen. Hem staat nu een boete van 150 Euro te wachten. Zijn “Overtreding”: Hij had vrienden omarmd, met hen gekletst en geen mondmasker gedragen. Toen de agenten hem daar op wilden aanspreken, ging hij er vandoor.

Inzet wordt opnieuw “geëvalueerd”

Zoals BILD vermeldt, zullen de autoriteiten deze inzet nog eens met de deelnemende politieambtenaren “evalueren” en daarnaast tevens “bekijken”, of er sprake is geweest van oncontroleerbare risico’s. Bovendien wordt nagegaan, of de schade aan de patrouillewagen te vermijden was geweest.

Schade aan de patrouillewagen…. De agenten mogen van geluk spreken, dat na deze actie niemand in het ziekenhuis of zelfs in het lijkenhuis is beland.

Moet dat zo doorgaan, in ons land?

Door: De Analist.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/02/ParkHH.jpg