De democratie is Duitsland afhandig gemaakt

Door: David Berger.
De democratie is Duitsland afhandig gemaakt. Wij leven in een overgangsfase waarin een paar weerbaren nog proberen te verdedigen wat waarschijnlijk niet meer te redden is, terwijl de architecten van de “Brave New World” reeds werken aan het omzetten van hun lang van tevoren geproduceerde plannen. Een gastbijdrage van Ramin Peymani

Het is niet nodig om je eerst met het Corona-totalitarisme bezig te houden om te erkennen dat er een nieuw tijdperk is aangebroken waarin een tot in het groteske vervormde deugdzaamheid een op bevoogding intimidatie en heropvoeding gebouwd staatsmodel tot stand brengt.

Net drie decennia is het geleden dat dappere mensen tegen een Duits onrechtsysteem in verzet kwamen om het tenslotte tot capitulatie te dwingen. Zij moesten destijds vrezen,, simpelweg neer geknuppeld of overhoop geschoten te worden. Thans houdt reeds louter de vrees voor maatschappelijke buitensluiting of beroeps-benadeling velen ervan af zich überhaupt nog uit te spreken.

Het begon met de strijd tegen de vrijheid van meningsuiting

Aldus veranderen de tijden. En aldus hebben de regeerders en hun propaganda-organen van de leidende media niet alleen gemakkelijk spel bij het terugdringen van de vrijheid van meningsuiting maar ook bij het destabiliseren van de democratie.

Hierbij bevinden zich de Groenen continu in de voorste gelederen. De verbodspartij voor wie iedereen, die zich niet bij het sektarische eindtijd-begeren aansluit,, verdacht is, gaat nu een stap verder. Niet meer slechts door verboden, boycot en bedreiging met straf dienen de burgers in het gareel te worden gebracht maar het liefst door een ministerie wiens taak bestaat uit de samenleving opleggen, wat uit de koker van de Groenen komt. Zo wil het in elk geval een positie-document https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-02/gleichberechtigung-grundgesetz-artikel-3-buendnis-90-die-gruenen, waarmee vooraanstaande partijvertegenwoordigers onlangs op de proppen kwamen.

Groen-Linkse spokenacht in imaginair rechts moeras

De groep van prominente groene parlements- , deelstaat- en Europa- afgevaardigden wil bovendien de grondwet veranderen. Het voornemen staat Godzijdank de horde van een twee-derde meerderheid tegen. Een reden voor opgelucht herademen is dit echter niet. Hoe snel een parlementaire ondersteuning in de noodzakelijke dimensie ook voor de meest democratie-vijandige projecten kan worden georganiseerd, hebben niet alleen de stemmen voor de netwerk-doorzettingswet en ter verscherping van de wet ter besmettingsbescherming aangetoond.

De Groenen willen zich vergrijpen aan Artikel 3 van de Grondwet https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_3.html. Hierin wordt reeds vastgesteld,, dat alle mensen gelijk zijn de staat het bevorderen van de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen te bewerkstelligen heeft en daarenboven niemand “vanwege zijn geslacht zijn afstamming, zijn ras, zijn taal, zijn vaderland en zijn herkomst, zijn geloof, zijn religieuze of politieke opvattingen” mag worden benadeeld of bevoordeeld. Voor de Groenen is dat niet genoeg.

Strijdbegrip “Groeps-betrokken mensenvijandigheid”

Geen normaal denkend mens zou er opkomen, dat er hier ongemerkt een soort van discriminatie zou zijn blijven hangen. De qua moraliteit door-en-door verzuurde wereldverbeteraars zien dat anders. De verankering van de verbanning van “alle vormen van groeps-betrokken mensenvijandigheid” zou zogenaamd pas voor totale gerechtigheid zorgen.

Hier naar te streven volgt het doel de Linksgroene spokenjacht in het imaginaire rechtse moeras, die gelijk staat aan het zoeken naar het monster van Loch Ness, te institutionaliseren. Teneinde hun aanval gewicht te geven, hebben de Groene opvoedings-gevolmachtigden de verjaardag van de moorden van Hanau uitgekozen voor hun publicatie. Tot op heden zijn vele achtergronden van de misdaad evenzeer onopgehelderd, als het feitelijke motief van de geestelijk gestoorde dader en de betekenis van zijn omgeving.

Hier kunt u verder lezen hoe de Groenen deze doelstellingen met een “Ministerie voor Maatschappelijke Samenhang” wensen te realiseren: LIBERALE WARTE https://peymani.de/gruener-totalitarismus-kommt-nach-der-bundestagswahl-das-erziehungsministerium/

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/03/01/deutschland-ist-die-demokratie-abhanden-gekommen/#