Politie met Corona-burgeroorlog totaal overbelast

Door: David Berger.

Als de top van de Duitse politievakbond (DPolG) op 4 maart (digitaal) bij elkaar komt voor overleg zal de situatie van werknemers bij de politie in de Corona-pandemie opnieuw helemaal bovenaan de agenda staan.

De toestand is zorgwekkend, de patrouillerende krachten staan dagelijks in de vuurlinie van tegenstanders van de Corona-politiek en pleitbezorgers, die onverzoenlijk en weinig bereid tot dialoog tegenover elkaar staan. Tegelijkertijd is het verzet tegen de Corona-regels, die deels door niemand meer worden begrepen, tot ver in de burgerlijke kringen van de samenleving doorgedrongen”, aldus de voorzitter van de DPolG in Berlijn, Rainer Wendt.

De mensen begrijpen de besluiten van de regering niet meer

De voorzitter verder: `De eenvoudigste maatregelen van de politie, zoals bv. het vaststellen van de personaliën of het wijzen op bestaande regels,, leiden tot verzetshandelingen en grootscheepser politieoptreden, omdat veel mensen niet langer begrijpen wat er wordt besloten. De patrouillerende krachten staan overal tussenin en moeten instaan voor de orde en het navolgen van verboden doorzetten, dat wordt steeds zwaarder.”

De DPolG vreest, dat de situatie verder zou kunnen escaleren, op veel plaatsen waar wordt gepatrouilleerd, is de stemming opgefokt en agressief. Het protest tegen de politiek richt zich in toenemende mate tegen de politie die zelfs veelvuldig wordt gedwongen, haar wettelijke taken te negeren.

Vaccineren van politie moet voorrang hebben.

Vooruitgang ziet de DPolG bij het vaccineren van de patrouillekrachten die eerst onderaan de lijst van prioriteiten hadden gestaan. Wendt:

“Ons protest had verregaand succes, in elk geval zorgen de desbetreffende ministeries er nu voor, dat onze collega’s zo gauw mogelijk de mogelijkheid krijgen om te worden gevaccineerd. Maar het zou allemaal nog veel sneller moeten gaan, politiewerk kan nauwelijks naar het home-office worden verplaatst. Wie van de politie verlangt dat zij personen fouilleert, arresteert, ze boeit en ze in verzekerde bewaring stelt dient te zorgen voor de bescherming van deze krachten. Er mag voor de operatief actieve politieambtenaren geen tijd meer verloren gaan!”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/03/03/polizei-mit-corona-buergerkrieg-total-ueberfordert/