Boerkaverbod: Het in Duitsland niet-gewaardeerde geschenk van Zwitserland ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag

Door: Michael van Laack.

Door geen ander voorbeeld wordt de dubbele moraal der feministen en hun mannelijke ondersteuners in politiek en media beter aangetoond dan door de discussies, voorafgaande aan- en na het resultaat van het referendum in Zwitserland betreffende het verbod op volledige versluiering.
Moslimvrouwen is nu het recht afgenomen, zich volledig te versluieren en zodoende openlijk hun geloof te belijden. Dat is islamofobisch racisme. Aldus redeneerden in de afgelopen weken en ook gisteren na de bekendmaking van de uitslag de partij- en mediavertegenwoordigers van het linkse spectrum. Niet alleen in Zwitserland-zelf maar ook in Duitsland https://www.deutschlandfunk.de/schweiz-die-argumente-pro-und-contra-burka-initiative.1939.de.html?drn:news_id=1235224. Der Spiegel sprak zelfs van een buitensluiten van Moslims.

De Koran kent geen Boerka en Niqab

Daarom gaat het argumernt van westerse feministen dat de vrouwen een deel van hun religieuze identiteit wordt afgenomen ook niet op. Ali Utlu schreef gisteren op Twitter: De hoofddoek/de hijab verdeelt de vrouwen in twee kampen: De “heiligen” en de “sletten”. – Treffender had het niet uitgelegd kunnen worden Zwitserland geeft dus in overdrachtelijke zin de vrouwen een stuk waardigheid terug als hen zich uitspreekt voor een verbod op volledige versluiering in het openbaar.

Nu zou men daar tegenin kunnen brengen: “Maar dat betekent aan de andere kant toch, dat hun echtgenoten hen vanaf nu zullen verbieden,, zichzelf in het openbaar te vertonen. Dus hebben de Zwitsers ervoor gestemd dat deze vrouwen de rest van hun leven in huis opgesloten blijven.” – Als dat in feite zo zou zijn zou de staat krachtig moeten ingrijpen en deze mannen opsluiten.

Voor zo weinig gevallen een constitutionele wijziging?

Plichtsgetrouw klaagden ARD en ZDF gisteren dat het verschrikkelijk is dat de meerderheid van de bevolking vóór een motie van Rechts heeft gestemd. Bovendien is er in Zwitserland toch echt geen nieuwe wet of zelfs een grondwetswijziging nodig voor een handjevol boerkadraagsters. En worden -tigduizenden rijke Arabische vrouwen ervan afgehouden hun vakantie in Zwitserland door te brengen en aldaar geld uit te geven.

Eens te meer toont dit aan: In Duitsland worden gretig mensenrechtenschendingen afgewogen tegen economische voordelen, tenminste als het gaat over Arabieren of chinezen.

Divers en genderjargonnetje: Ook respect voor minderheden

Het argument dat er voor kleine groeperingen toch geen speciale regelingen nodig zouden zijn laten feministen en gender-mindeds vanzelfsprekend op andere gebieden niet gelden. Honderden miljoenen Euro’s aan herzieningskosten moesten worden geïnvesteerd, opdat een paar duizend mensen zich “divers” laten inschrijven in hun identificatiebewijs, of “divers” formulieren kunnen aankruisen.

En het genderjargonnetje. Dat moeten 80 miljoen Duitse burgers nu schrijven of spreken omdat er een onvoorstelbaar klein aantal mensen is, die zich niet aangesproken voelen omdat ze tot de 52 tot 456 geslachten horen,, die men hen niet aanziet.

Boerkaverbod over de hele EU

Als de EU en ook de feministes in Duitsland metterdaad eens iets constructiefs tegen de onderdrukking van vrouwen willen doen, dan is er over de hele EU een boerka-verbod in het openbaar nodig. En meer staatscontrole op de gang van zaken binnen huishoudens van Moslims die bekend staan als radicaal. En die mannen te bestraffen die hun vrouwen houden als huisdieren. En vooral om de vrouwen hun waardigheid terug te geven. En hun gezicht!

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/03/08/verhuellungsverbot-das-in-deutschland-ungeliebte-geschenk-der-schweiz-zum-weltfrauentag/