Vertwijfelde oproep: Genoeg is genoeg!

Door: Redactie JouWatch.

Deze vertwijfelde oproep bereikte ons per mail. Hij toont aan hoe catastrofaal inmiddels de stemming in dit land is na een jaar Coronacrisis en kunstmatig in stand gehouden pandemie.

Wat vindt U ervan?

Lieve medemensen,

Wij bevinden ons allemaal in dezelfde situatie: Door de Corona-pandemie ZONDER een vastgestelde oversterfte zitten wij met z’n allen in een kleine kooi: Mondkapjesplicht, bijdrageplicht, dreigende vaccinatie-verplichting, afstand nemen van je medemensen, beperkte bewegingsvrijheid, vernietiging van werkgelegenheid en van de economie, treiteren van kinderen verboden en strenge straffen en nu ook nog de CO-2-belasting zijn alleen nog maar de meest in het oog lopende uitwerkingen. En vervolgens nog de vraag: Hoe lang moet het allemaal nog gaan duren? Juist nu, nu er voortdurend zogenaamde mutaties opduiken. Waar komen die zo plotseling vandaan? Hoe lang houden wij dit nog uit? En waarom dit alles als er toch geen sprake is van oversterfte?

Vele miljoenen mensen werken vaak al sinds maanden in deeltijd en weten niet of ze hun oude arbeidsplek zullen behouden. Honderdduizenden jobs zijn al weggevallen. Kleine ondernemers en zelfstandigen in vele branches zijn reeds geruïneerd of staan op het punt failliet te gaan. Hele branches worden economisch vernietigd. En reeds nu ontbreekt het veel mensen aan geld voor het dagelijks leven, terwijl veel merkbaar duurder wordt. Komt er ooit een eind aan? Zullen wij ooit het oude normaal terugkrijgen? NEE! Alles wijst erop, dat deze toestand blijft bestaan, tot IEDEREEN is gevaccineerd. Waartegen en waarmee? Tegen een Coronavirus, dat voortdurend verandert (muteert) en met een volledig nieuw, tot nu toe niet nader uitgeprobeerd op het DNA inwerkend vaccinatiemiddel, dat “heet van de naald” in slechts een paar maanden werd vervaardigd. Zonder toereikend onderzoek ook, naar de duur van de werking, betekent dit: Alle gevaccineerden zijn de proefkonijnen voor dit onderzoek! En voor mogelijke schadelijke gevolgen draait noch de samensteller op, noch de staat, die ons deze vaccinaties al bijna gedwongen opdringt. Wie dan wel? U zelf, lieve medemensen. Elk individu voor zichzelf!

Is dit nu ons onafwendbare noodlot?

Nee! Alleen, als wij ons verder door een kleine kliek (regering en haar zogenaamde deskundigen en door de GEDWONGEN bijdrage-zenders en eenzijdig-berichtende druk-media) zo zonder verzet en onderworpen laten manipuleren. Deze kleine kliek beslist met verordeningen, verboden, willekeurige maatregelen en harde straffen ons leven – precies zoals in een dictatuur. Alle critici – de echte deskundigen dus – worden buitenspel gezet en monddood gemaakt. Van een democratische meningsuiting zijn wij dus reeds zeer ver verwijderd. En de twee Gedwongen bijdragen-zenders berichten, alsof zij echte regeringszenders zouden zijn. Net als helaas ook de meeste kranten en tijdschriften.

Wat zouden wij kunnen- en moeten doen?

In de wiskunde is sprake van de wet van het grote getal. Wij zijn met om en nabij de 83.000.000 mensen. De ons manipulerende kliek bestaat vermoedelijk uit een paar duizend. Zij kunnen ons niet allemaal bestraffen! Zij kunnen ons niet allemaal opsluiten! Zij kunnen ons niet allemaal verhinderen, onze medemensen te ontmoeten! Zij kunnen onze levensvreugde niet voortdurend bederven! En het zal ze ook niet lukken,, om onze economie en daarmee onze arbeidsplaatsen en onze inkomens permanent te vernietigen! Maar daartoe moeten wij hen NU eindelijk zeer consequent laten zien: Genoeg is genoeg! Tot hier en niet verder! Wij doen hier nu niet meer aan mee!

Maakt U alstublieft gebruik van uw contactmogelijkheden met uw medemensen. Telefoon, mail, sociale media,, telegram enz. Spreekt U af voor gemeenschappelijke acties. Hoe groter onze “zwerm” is, des te on-aangrijpbaarder is hij. Vermijd de regeringszenders ARD en ZDF en de overeenkomstig berichtende kranten en tijdschriften. Bouw gezamenlijk een argumenteringsbank op: Waarom is de PCR-test volledig misleidend en nutteloos? Welke gerechtelijke vonnissen verbieden de regeringsverordeningen? Welke echte deskundigen ontmaskeren deze zogenaamde Corona-pandemie? Welke alternatieve media berichten fair en waarheidsgetrouw? Het komt in beslissende mate aan op het netwerk aan en op de gemeenschappelijke moed, om eindelijk op te staan voor onze rechten en voor onze levensvreugde. Welke toekomst hebben uw kinderen,, wanneer deze inperkingen nog maandenlang zo doorgaan? Bent U bereid, om genoegen te nemen met de rol van onderzoeksobject bij deze volledig nieuwerwetse en niet-doorproefde vaccinaties? Wat bent U voor uzelf waard? Riskeert U zo eenvoudigweg uw gezondheid en die van uw familie alleen, omdat het van “bovenaf” zo wordt opgelegd? In een echte democratie zijn wij soeverein!!! Nu komt het op uw fantasie, uw eigenliefde en uw moed aan, om de wet van het grote getal te benutten voor uw bevrijding. Laten wij gezamenlijk een machtige lawine van bevrijding ontketenen, die steeds meer mensen mee zal nemen. Zij zal niet te stuiten zijn als wij allemaal met alle mogelijke eigenliefde en enthousiasme meedoen. Het gaat om ons leven!

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/03/11/verzweifelter-aufruf-genug/