“Antiracisme” is het nieuwe racisme

Door: David Berger.

De TV-moderator Malcolm Ohanwe heeft tegenover de parlementaire afgevaardigde voor de AfD, Jürgen Braun, een Verklaring van Beëindiging met Boetebeding afgegeven. Malcolm Ohanwe verplicht zich in deze verklaring om beweringen uit een tegen Braun gerichte tweet niet te herhalen of verder uit te dragen.

Ohanwe had op 9 februari in deze tweet beweerd dat de AfD-afgevaardigde in 2018 in zijn toenmalige functie van voor de media verantwoordelijke parlementaire coördinator, hem in een gesprek had gezegd, dat Ohanwe geen echte Duitser zou zijn. Na een nadrukkelijke vermaning door een advocaat had Ohanwe voorlopig slechts de tweet verwijderd, maar geweigerd de verklaring van beëindiging te ondertekenen.

Hierop verzocht Braun bij de arrondissementsrechtbank Berlijn om een voorlopige beschikking tegen Ohanwe wegens wederrechtelijke valse beweringen. Vóór een besluit van de rechtbank ondertekende de TV-moderator de Verklaring van Beëindiging met Boetebeding.

Jürgen Braun stelt in verband hiermee vast, dat hij het ook in de toekomst niet over zijn kant zal laten gaan, openlijk te worden belasterd, door wie dan ook.

Antiracisme als business

“Nadat de heer Ohanwe meer dan twee jaar lang in mijn woorden niets aanstootgevends heeft gevonden,, ontdekt hij plotseling fantasierijk zogenaamde uitlatingen van mij, omdat ik hem met recht heb gewezen op zijn mensen-verachtende uitlatingen over de massamoordenaar Idi Amin.

Er zijn in het tegenwoordige Duitsland mensen,, die het antiracisme hebben ontdekt als business. Deze vorm van ‘antiracisme’ is echter in feite het nieuwe racisme. Deze ‘antiracisten’ beoordelen mensen niet op hun prestaties en hun individuele persoonlijkheid maar alleen naar huidskleur en herkomst. Deze ‘antiracisten’ verraden de nalatenschap van strijders voor burgerrechten zoals Martin Luther King. King wenste, dat ieder mens juist níet op zijn huidskleur wordt beoordeeld.”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/03/12/antirassismus-ist-der-neue-rassismus/