NRW: Overkoepelende Administratieve Rechtbank heft inperkingen detailhandel volledig op – Tot vanavond

Door: Michael van Laack.

Wat er op het eerste gezicht als een overwinning van de rechtsstaat uitziet, zal waarschijnlijk vanavond na de conferentie met Merkel en de minister-presidenten alweer flauwekul blijken te zijn! De overkoepelende administratieve rechtbank NRW heeft op grond van schending van het grondbeginsel gelijke behandeling alle detailhandelaren in de dichtstbevolkte deelstaat toestemming gegeven om hun winkels met onmiddellijke ingang te heropenen https://www.ovg.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/22_210322/index.php. Zonder bestellingen-vooraf en zonder inperking van het aantal klanten.

Uit de verklaring van het vonnis

“Vanwege de onverbrekelijke samenhang tussen de regelingen met betrekking tot de handel heeft de rechtbank deze allemaal voorlopig buiten werking gesteld. Dit betekent, dat met onmiddellijke ingang in de gehele detailhandel in Noordrijn-Westfalen geen beperking van het aantal klanten per vierkante meter meer van toepassing is en de eis om op termijn te bestellen vervalt. De senaat heeft er hoe dan ook op gewezen, dat het het land vrij staat, om ook op korte termijn een nieuwe regeling te treffen, die geen ontoelaatbare verschillen bevat.

De door Media-Markt naar voren gebrachte, ten grondslag liggende bedenkingen tegen de evenredigheid van de inperkingen voor de detailhandel deelt de senaat niet. In het bijzonder is de inperking van de grondrechten der detailhandelaren ten aanzien van de diepgaande gevolgen, een zoveelste ongecontroleerde stijging van nieuwe besmettingen voor leven en gezondheid van een groot aantal mensen zou hebben, vermoedelijk gerechtvaardigd.”

UPDATE 15.30 U. : REEDS MEERDERE UREN VOOR DE IN DE TITEL EN IN DE DAAROPVOLGENDE TEKST VAN HET DOOR MII VERMOEDE TIJDSTIP VERKLAARDE DE REGERING NRW HET VONNIS ONGEGROND EN VERSCHERPT THANS VOOR DE DETAILHANDEL DE VERPLICHTINGEN.

Voor Merkel en Co. waarschijnlijk een “Nu pas in orde!”

De deelstaatregering van Armin Laschet, die zich al met z’n kont op de pluchen stoel in de kanselarij waant, heeft voor het onderscheidngs-systeem geen verklarende argumentatie geboden,, volgens welke sommige detailhandelaren helemaal niet, sommige slechts met bestellingen op afspraak en weer anderen met en beperkt aantal klanten per vierkante meter zouden mogen openen.

Wel, wij weten al langer dan vandaag, dat de lockdown-maatregelen elke paar weken willekeurig opnieuw worden opgehoest. Nu heeft de rechtbank klare taal gesproken. Schijnbaar! Wat de beslissing is weliswaar onmiddellijk van kracht, maar ook voorlopig. Want vanmiddag staat weer de roemruchte constitutie-conforme Ronde op het programma.

Merkel en vele deelstaat-premiers willen strengere regels

Daarom is het waarschijnlijk, dat vanaf een incidentie van 50 wederom de complete detailhandel zonder uitzondering in de opening op afspraak- en vanaf 100 in de sluiting wordt geloodst en alleen de levensmiddelenhandelaren open mogen. De rechtbank kon vandaag dus – zonder zich te veel illusies te hoeven maken over de uitwerking – dit voorlopige besluit aangrijpen.

want vanavond respectievelijk morgen voor de middag wordt het door het in werking treden van de momentele besluiten der kanseliersronde volgens nieuwe verordeningen ongegrond verklaard. Vanzelfsprekend wil ik er de rechtbank niet van betichten, dat het hier gaat om een tactische maatregel. Want de rechters hebben zeer goed onderbouwd, waaruit de ongelijke behandeling bestaat.

Deze zwakke punten zullen Merkel en de minister-presidenten nu voor kennisgeving aannemen en de aanscherping van de lockdown rechtmatig waterdicht maken, waarop ze volledige sluiting verordenen. Er is dus nog niets mee gewonnen. De burgers in NRW mogen alleen maar weer eens aan snuffelen, hoe Vrijheid aanvoelt, om haar morgen meten weer afgenomen te zien.

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/03/22/nrw-oberverwaltungsgericht-hebt-beschraenkungen-im-einzelhandel-komplett-auf-bis-heute-abend/