Sancties tegen China werken zelfbeschadigend

http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/03/wang_yi-696×391.jpg

INREISVERBOD VOOR EX-MAOÏST BÜTIKOFER

Door: Wolfgang Hübner.

Eigenlijk was er niemand zo voorbeschikt als pleitbezorger voor de islamische Oeigoeren in China als de Turkse president Erdogan. De Oeigoeren zijn een volk van Turken, dus naaste verwanten. En in Turkije leeft de grote diaspora der Oeigoeren op de wereld. Leden van deze nazaten van vluchtelingen uit de Communistische Volksrepubliek vestigen steeds weer de aandacht op de slechte situatie van hun volksgenoten in westelijk China.

Maar Erdogan en de Turkse leiding hebben heel andere buitenpolitieke prioriteiten. Want goede betrekkingen met de Chinese Reus zijn economisch en financieel van de grootste betekenis voor het economisch kwakkelende Turkije. Daarom heeft het onderwerp-Oeigoeren bij het actuele bezoek van de Chinese Minister van BZ, Wang Yi https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/chinas-aussenminister-wang-yi-zu-besuch-in-der-tuerkei-17263537.html , in Ankara geen rol van betekenis gespeeld .

Dat staat in flagrante tegenstelling tot EU-Europa en de VS, waar steeds luider wordt geprotesteerd teen de reële en vermeende onderdrukking van de Oeigoeren door de Chinezen. Voor het eerst zijn er daarom ook van de kant van de EU sancties teen China aangekondigd https://web.de/magazine/politik/eu-verhaengt-sanktionen-menschenrechtsverletzungen-china-35651398. Die zijn weliswaar concreet beschouwd nogal onschuldig, maar worden niettemin door Peking prompt beantwoord met tegenmaatregelen en dreigementen.

De Chinese boodschap is duidelijk: Wij zullen ons niet en nooit meer laten intimideren, want wij zijn niet langer zwak, maar sterk. Niet in de laatste plaats was de boodschap aan het adres van Duitsland gericht. Voor de Duitse export-economie is de handelspartner China absoluut onontbeerlijk. Vanzelfsprekend is dat in Peking maar al te goed bekend en wordt dat gebruikt.

Eens te meer belicht dit conflict van de EU met China de twijfelachtigheid en de dubbelzinnigheid van politieke sancties, die er teen Rusland reeds lang en in nog veel grotere mate worden genomen. In de regel is de schade, die sancties aanrichten, aanmerkelijk groter dan het opgeleverde voordeel.

Noch zal de Russische leiding de binnenlandse oppositie meer ruimte toestaan – integendeel; noch zal de Chinese leiding haar kennelijk repressieve houding tegen het Oeigoerse streven naar grotere autonomie of algehele statelijke zelfstandigheid veranderen. Juist sancties tegen de economische supermacht China zullen zonder resultaat verzanden. En ook Rusland heeft zich allang bij de negatieve uitwerkingen van de sancties neergelegd.

Bijzonder ergerlijk is de rol van de Groenen in de EU en in Duitsland bij de zg. “mensenrechtenpolitiek”, die dient ter argumentering van de sancties. Het is niet geloofwaardig, om als in toenemende mate autoritair-intolerante verbodspartij openlijke sympathie te tonen – zoals de voorzitter van de Groenen, Habeck – met de politiestaat China. Maar anderzijds zichzelf te beklagen als slachtoffer van de Chinese tegenmaatregelen, zoals de ex-maoïst- en groene EU-parlementsafgevaardigde Bütikofer, die als invloedrijk lid in de commissies van het EU-parlement voor externe aangelegenheden en handel juist met betrekking tot China een sleutelrol heeft. Met het toekomstige inreisverbod voor Bütikofer https://www.deutschlandfunk.de/buetikofer-gruene-chinas-sanktionen-sind-ein-feindseliges.694.de.html?dram:article_id=494593 hebben de Chinezen hoe dan ook niet geheel en al de verkeerde getroffen.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/03/sanktionen-gegen-china-sind-selbstschaedigend/