De Corona-APO op straat werkt!

HET POLITIEKE MEDIACOMPLEX WORDT ZENUWACHTIG

Door: Wolfgang Hübner.

Zowel na de mega-demonstratie van bekritiseerders van de met het virusgevaar onderbouwde politiek en de gedwongen maatregelen iin Kassel op 20 maart, alsook na de misschien nóg grotere protestmanifestatie in Stuttgart op Paaszaterdag is de reactie van het politieke media-machtscomplex zeer geprikkeld en agressief uitgevallen. De confrontatie met burgerlijk verzet, massale boycot van mondkapjes en afstandsregels inbegrepen, bevalt de min-achters van de rondrechten in Berlijn en elders überhaupt niet. Zij weten namelijk maar al te goed, dat ZIJ voor hún politiek nimmer demonstraties van deze dimensies op de been zouden kunnen krijgen.

Anderzijds bewijzen Kassel, Stuttgart en spoedig ook massale manifestaties in andere steden hoe effectief zichtbare buitenparlementaire activiteiten zijn. Geen nog zo goed gefundeerd en retorisch briljant parlementair initiatief, geen nog zo grote storm in de sociale media kan het straatprotest vervangen. En dit straatprotest is in tijden, waarin de wederzijdse distantiëring, de verpulvering en de vereenzaming van de mensen de onverhulde doelstelling van de heersende politiek is, belangrijker dan ooit. Het massa-gebeuren,, de gezamenlijk beleefde wil, de opgelegde realiteit niet machteloos te hoeven dulden, maar met anderen een tegenstrijdige wil te demonstreren, het treffen van vele ademhalende lijven in plaats van virtuele contacten heeft een menselijke kracht in zich, die zich door niets laat vervangen.


Op de lange duur vertrouwen in de goede zaak

Vanzelfsprekend blijven de parlementaire initiatieven, blijven de gepubliceerde bijdragen en informaties,, blijven de activiteiten in de sociale media ook verder van belang. Ze winnen zelfs aan gewicht naarmate de buitenparlementaire straatacties zich meer laten gelden. Er is geen sprake van óf zo, óf zo maar slechts van en zowel als ook. Dat deze erkenning uitgerekend in een partij, die zichzelf neerzet als Alternatief voor Duitsland omstreden is, brengt het voortbestaan van deze partij meer in gevaar, dan het voortbestaan van de Corona-APO. Zonder twijfel heeft deze beweging echter veel machtiger en gevaarlijker tegenstanders. Als nu de regering in Noordrijn-Westfalen https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/herbert-reul-die-corona-leugner-radikalisieren-sich-17278513.html?GEPC=s3&premium=0x0fda3d673630ca0cbc1c3f4fbd3ab28e onder de “Corona-ontkenners” een steeds groter aandeel van rechts-extremisten vermoedt, zal de doelgerichtheid van het doelbewuste neerslaan en criminaliseren van het protest kenbaar worden gemaakt.

Buitengewoon laag-bij-de-gronds is het streven van het politieke media-c0mplex,, om de straatprotesten verdacht te maken als hoogst gevaarlijk voor de gezondheid voor zowel de deelnemers als vooral ook de hele bevolking. Ook als beide zorgen vanzelfsprekend alleen maar gehuicheld zijn: Hiermee wordt een tweedeling afgeroepen,, die over het algemeen geheel moedwillig haat en minachting zaait. Het is voor alle deelnemers aan straatacties belangrijk, tegenover het passieve de gedwongen maatregelen accepterende deel van de bevolking bij zichzelf haat noch minachting toe te laten. Wie strijdt voor een goede, eerlijke zaak, kan en moet vertrouwen op de lange adem van zijn zaak.

(Video hierboven: Dr. Heinrich Fiechtner wordt bij de demo van 5 april aangehouden door de politie voor de Brandenburger Tor. Deelnemers aan de demonstratie, die dit merkten, kwamen hem te hulp. Er ontstond een grote mensendrom en de mensen eisten van de politie “Vrede, vrijheid, geen dictatuur” en “Laat hem vrij”. Hier Fiechtners statement m.b.t. het gebeuren https://youtu.be/vTcJSMr21HU )

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/04/die-corona-apo-auf-der-strasse