Ursula von der Leyen te gast bij de Sultan

Door: Manfred Rouhs.

SCHANDAAL OF NORMALE OMGANGSVORMEN?
\

Daar stond me President-Commissaris van de EU, Ursula von der Leyen, even verbaasd, toen zij Recep Erdogan in Ankara bezocht: De plaats naast de Sultan was niet voor haar bestemd, maar voor Raadspresident van de EU Charles Michel. Von der Leyen werd enkele meters verderop op een sofa neergezet,, die breed genoeg was, om plaats te bieden aan nog twee of drie van haar adviseurs. Het voorval waart rond op de sociale netwerken als “sofa-Gate”.

Hierbij was formeel bezien alles in orde. De verhouding van de Raadspresident van de EU tot de President-Commissaris is te vergelijken met die van de Duitse President tot de Bondskanselier: De Kanselier, evenals de President-Commissaris heeft in feite politiek de broek aan, maar de Raadspresident resp. de President bekleden in naam het hogere ambt. Conform daaraan houdt de Turkse kant zich van de domme en beweert, de diplomatieke beleefdheid ten volle tegemoet gekomen te zijn.

Feitelijk gaat het integendeel eenvoudigweg om een politieke vernedering, waarmee von der Leyen en haar adviseurs algemeen rekening hadden kunnen houden. Want qua onderwerp ging het bij de ontmoeting om de stand der betrekkingen van de EU tot Turkije. De toetreding van het land aan de Bosporus tot de Europese Unie staat in naam nog steeds op stapel, maar is in feite van tafel geveegd.

De Turkse kant ziet zichzelf arrogant behandeld door de instituties van de EU, vertoont zonder meer voortdurend de tendens, zich beledigd te voelen, en bovendien koestert zij in de omgang met de Duitsers sedert decennia een op zakelijk gebied over het algemeen niet geheel en al ongegrond minderwaardigheidscomplex. Dus zint zij min of meer permanent op wraak. En zolang deze behoefte slechts tot uitdrukking kan komen in de toewijzing van zitplaatsen, is immers eigenlijk alles in orde: Wie elkaar plaagt, schiet elkaar niet overhoop.

Mijn (gratis) goede raad aan Mevrouw von der Leyen: Dit a. u. b. de volgende keer creatief terugkaatsen. Of thuisblijven.

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
http://www.pi-news.net/2021/04/ursula-von-der-leyen-zu-gast-beim-sultan/