Ayaan Hirsi Ali: “De Islam is één van de grootste bedreigingen voor de vrouwenrechten in Europa”

Door: Redactie JouWatch.

De voorvechtster voor vrouwenrechten Ayaan Hirsi Ali uit scherpe kritiek op de leiders van de Europese staten. Zij zouden de vrouwenrechten niet voldoende beschermen tegen de bedreiging door islamitische migranten.

Wij mogen ons onze vrijheid niet laten afnemen! Aldus het appèl van Ayaan Hirsi Ali in haar nieuwe boek “Prooi https://c.kopp-verlag.de/kopp,verlag_4.html?1=26&3=0&4=&5=&d=https%3A%2F%2Fwww.kopp-verlag.de%2FBeute.htm%3Fwebsale8%3Dkopp-verlag%26pi%3DA7201741”. De Islamcritica legt er de nadruk op, dat niet alle islamitische mannen minachting voor vrouwen hebben, maar verschillenden toch wel. Ayaan Hirsi Ali benoemt in haar boek de ongemakkelijke waarheid, die wij ons voor ogen moeten houden: Vele islamitische mannen hebben een radicaal ander beeld van vrouwen, dan bij ons gebruikelijk is.

Met de toegenomen immigratie uit islamitische landen neemt het geweld tegen vrouwen aantoonbaar toe, en worden vrouwen hierdoor steeds sterker ingeperkt n hun bewegingsvrijheid. Niet alleen islamitische vrouwen, maar alle vrouwen in de westerse democratieën.

Verkeerde tolerantie, aldus Hirsi Ali, helpt hier niet meer. Omdat wij gevaar lopen om onze hard bevochten vrijheidsrechten te verliezen. Alleen als wij de problemen duidelijk benoemen en de bedreiging der emancipatoire verworvenheden door migranten uit islamitisch-Arabische cultuurkringen erkennen, nemen wij de populisten de wind uit de zeilen. En alleen dan kan integratie succesvol zijn.

De politieke wetenschapster en voorvechtster voor de vrouwenrechten Ayaan Hirsi Ali werd in 1969 geboren in het Somalische Mogadishu en vluchtte als jonge vrouw voor een gedwongen huwelijk naar Nederland. Ze werkte eerst als schoonmaakster en postsorteerster, vervolgens als tolk voor de sociale- en immigratieautoriteiten. Van 2003 tot 2006 was ze parlementslid.

Haar Islam-kritische statements leidden ertoe, dat ze moordbedreigingen ontving en onder politiebescherming kwam te staan. In 2006 werd haar het Nederlandse staatsburgerschap ontzegd, toen bekend werd, dat Hirsi Ali bij haar verzoek om asiel in 1992 valse informatie had verstrekt.

Zij schreef talloze boeken, waaronder een autobiografie, en woont inmiddels met haar echtgenoot, de historicus Niall Ferguson en zoon Thomas in Washington, waar zij werkzaam is in diverse thinktanks.

Bestelinformatie: https://c.kopp-verlag.de/kopp,verlag_4.html?1=26&3=0&4=&5=&d=https%3A%2F%2Fwww.kopp-verlag.de%2FBeute.htm%3Fwebsale8%3Dkopp-verlag%26pi%3DA7201741

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/04/20/ayaan-hirsi-ali-2/