Afghanistan: Taliban voor hernieuwde machtsovername na aftocht troepen

Door: Michael Stürzenberger.

Er is weinig fantasie voor nodig om te vermoeden, wat er in Afghanistan gaat gebeuren, als de Amerikaanse troepen Afghanistan in de herfst geheel en al hebben verlaten https://www.deutschlandfunk.de/afghanistan-us-truppenabzug-ist-eine-fehlentscheidung.720.de.html?dram:article_id=495851 . Als peildatum hebben de Amerikanen kenmerkend de 20ste verjaardag van de tot nu toe grootste terroristische aanslag van de politieke Islam op 11 september 2001 gekozen, die in beslissende mate vanuit Afghanistan was gepland.

Aangezien de VS in Afghanistan verreweg het grootste troepencontingent vormen, heeft ook voor de NATO vanuit veiligheidsoverwegingen geen zin meer https://www.fr.de/politik/afghanistan-usa-truppen-abzug-armee-joe-biden-praesident-taliban-deutschland-akk-90458666.html. De maanden daarna moeten ook hun soldaten zich gaandeweg terugtrekken.

Deskundigen als Simon Diggins, de voormalige Britse militaire attaché in Kaboel, vrezen dat een aftocht aan de Taliban “het groene licht geeft voor de overname”. De Strijders van Allah zullen het ontstane machtsvacuüm terstond benutten https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Biden-verkuendet-Abzug-Ueberlaesst-der-Westen-Afghanistan-den-Taliban-id59504096.html.

Vervolgens zou Afghanistan dan wederom een islamitische Staat worden met de strenge Sharia als wetgeving. Vrouwen zullen in dat geval de paar rechten, die ze onder de huidige regering met steun van de geallieerden hebben verkregen, weer verliezen. Leraressen op scholen zullen dan heel gauw tot het verleden behoren, want de Taliban verbieden vrouwen om te werken. Meisjes zullen dan ook nog maar tot hun 8ste jaar de school mogen bezoeken. Vanaf dat moment wordt hen alleen nog de inhoud van der Koran onderwezen.

Wikipedia heeft gedocumenteerd https://de.wikipedia.org/wiki/Frauenrechte_unter_den_Taliban, wat de Taliban tijdens haar heerschappij aan vrouwen hebben voorgeschreven:

Vanaf de leeftijd van acht jaar mogen meisjes niet langer direct contact hebben met mannen, die niet met hen zijn verwant of aangetrouwd.

Vrouwen mogen niet op straat gaan zonder een mannelijke bloedverwant en zonder boerka.

Ze mogen geen schoenen met hoge hakken dragen, opdat geen man de voetstappen van een vrouw kan horen en daardoor opgewonden kan raken.

Ze mogen in het openbaar niet luidop praten, opdat geen vreemdeling de stem van een vrouw zal horen.

Alle ramen op de begane grond en op de eerste verdieping dienen beschilderd of afgeschermd te worden, opdat vrouwen in hun woningen vanaf de straat niet kunnen worden gezien.

Het fotograferen of filmen van vrouwen is ten strengste verboden, evenals het tonen van afbeeldingen met vrouwelijke personen in tijdschriften, boeken,, kranten winkels of in eigen huis.

Vrouwen mogen zich niet ophouden op het terras of op het balkon van hun woning of huis.

Vrouwen mogen niet optreden voor radio, TV en bij openbare samenkomsten.

Ze mogen geen nagellak dragen en ook geen vrolijk gekleurde kleding, aangezien dit wordt beschouwd als seksueel aantrekkelijk.

Een verordening van de Taliban uit 1996 luidde:

“Wanneer vrouwen zich buitenshuis vertonen met modieuze, opgesierde, nauwsluitende en bekoorlijke kleding, worden ze verdoemd door de islamitische Sharia en komen nimmer in de Hemel.”

Vrouwen is het tevens verboden, met fiets of motorfiets te rijden. Ze mogen niet van en taxi gebruik maken zonder hun man. De Taliban hadden ook gescheiden busdiensten ingevoerd, opdat mannen en vrouwen zich niet in dezelfde bus zouden bevinden.

De gedwongen teruggetrokkenheid van de vrouwen leverde tijdens de heerschappij van de Taliban in het Islamitische Emiraat Afghanistan van 1996 tot 2001 dikwijls stress, isolatie en depressies op. Een enquète onder 160 vrouwen wees volgens Wikipedia uit, dat 97 procent van hen symptomen van een zware depressie vertoonden. 71 Procent klaagden over een verslechtering van hun fysieke welzijn.

De Kaboelse schrijfster Latifa schreef in haar boek “Mijn verboden gezicht: Opgroeien onder de Taliban”, dat in Maart 2002 werd gepubliceerd:

“De woning lijkt op een gevangenis of een ziekenhuis. De stilte drukt zwaar op ons allemaal. Aangezien niemand van ons iets doet, hebben wij ook niets om over te kunnen praten. Niet in staat om onze gevoelens onder woorden te brengen, trekken wij ons terug in onze eigen angst en vertwijfeling. Daar wij allemaal in hetzelfde schuitje zitten, is het zinloos om steeds en steeds opnieuw te herhalen, wat wij niet helder kunnen zien.”

De Frankfurter Rundschau publiceerde op 28.01.2002 de boekbespreking:

“Deze biografie van de 21-jarige Afghaanse, die thans in ballingschap in Parijs woont, is een invoelbaar document van en vrouw uit de stad die door de opmars van de Taliban vanuit een modern leven in een gevangenis belandt. De samen met een journaliste geschreven levensbeschrijving maakt indringend duidelijk, hoe drastisch het leven van een moderne teenager veranderde onder de gewelddadige heerschappij van de Taliban.”

Dit zowel opzienbarende als schokkende boek werd in 2003 uitgegeven in het Duits https://www.amazon.de/Das-verbotene-Gesicht-Leben-Taliban/dp/3548367402. Uit de recensie van het culturele tijdschrift Perlentaucher:

“Om te beginnen verzet Latifa zich tegen de door de Taliban uitgevaardigde voorschriften, maar haar ontsteltenis over de nieuwe onvrijheid maakt spoedig plaats voor panische angst. Want afranseling voor de kleinste vergrijpen en openbare vernederingen verstevigen de rabiate heerschappij van de Taliban. Latifa vecht tegen haar overweldigende gevoelens van hulpeloosheid en vertwijfeling. Dapper richt ze in haar huis een illegale school voor jonge meisjes op. Tot ze kan vluchten voor de onderdrukking in haar vaderland. Met pijnlijke duidelijkheid beschrijft Latifa, hoe haar wereld werd vernietiging naam van een fanatieke wereldbeschouwing.”

Deze fanatieke wereldbeschouwing is de politieke Islam. En die dreigt nu terug te keren als de geallieerde troepen in de herfst uit Afghanistan zijn vertrokken. De Taliban zullen alle middelen inzetten om wederom de macht te verkrijgen en de Sharia in haar volledige omvang als geldende wet te installeren.

Deze Taliban beroepen zich, net als Al-Quaeda en de Islamitische Staat, op de Koran en de Profeet Mohammed. Het begrip “Taliban” komt van het Arabische “Talib” en betekent “leerling”. Het islamitische Emiraat Afghanistan, dat in 1996 door de Taliban werd opgericht, werd diplomatiek erkend https://de.wikipedia.org/wiki/Taliban door het moederland van de Islam, Saoedi-Arabië. Bovendien door het buurland, de islamitische republiek Pakistan, en door de Verenigde Arabische Emiraten waartoe Dubai, Abu Dhabi en Sjarjah behoren. De emir van Sharjah financierde overigens de moskee van Imam Barambejamin Idriz https://www.merkur.de/lokales/regionen/scheich-eroeffnet-neue-moschee-247259.html in Penzberg, Opperbeieren.

Als de Taliban hun heerschappijsysteem hebben gevestigd, zou het ook kunnen komen tot wederopbouw van de opvoedingskampen, in welke de plegers van 9/11 en andere terroristische aanslagen werden gedrild. De export van terroristen naar de westerse wereld zou dan het volgende hoofdstuk zijn. Ook Duitsland zou vervolgens hierdoor kunnen worden getroffen in de vorm van terroristische aanslagen.

In de 20 jaar, waarin de geallieerden in Afghanistan verbleven, werd er verzuimd, toe te werken naar de uitschakeling van de politieke Islam. Een hele generatie van jonge Afhanen had modern en met democratische denkbeelden opgevoed kunnen worden. Voordat de Taliban over het leven in Afghanistan gingen beslissen, konden jonge vrouwen in de jaren ’70 in Kaboel zó rondlopen, wat ook “Die Presse” tot onderwerp maakte https://www.diepresse.com/5388706/afghanistan-vor-der-burka-ein-bild-als-symbol:

http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/04/Die-Presse-15.3.18-c.jpg

Maar dit grote probleem van de politieke Islam werd eenvoudigweg buiten beschouwing gelaten. Zo bevochten de geallieerden steeds slechts symptomen van terreur aan de oppervlakte, maar pakten nooit de problematiek bij de wortels aan: De ideologische fundamenten in de politieke Islam.

Deze existentiële bedreiging doet zich voor in alle landen op onze wereld, waarin Moslims een aanzienlijk aandeel van de samenleving uitmaken en hun fundamentalistisch georiënteerde krachten stap voor stap werken aan de omschakeling van de samenleving naar een islamitische staat.

Het komt er op aan, dit bijtijds de kop in te drukken: Zoals de Oostenrijkse regering het ons voordoet: Door een verbod op de politieke Islam https://kurier.at/politik/inland/kanzler-erklaert-auf-cnn-wie-er-den-politischen-islam-verbieten-moechte/401125074.

Door: Michael Stürzenberger.
Vertaling: Theresa Geissler.
http://www.pi-news.net/2021/04/afghanistan-taliban-nach-truppenabzug-vor-erneuter-machtuebernahme/