Vonnis tegen Corona-maatregelen: Huiszoeking bij Weimarse rechter Dettmar

Door: David Berger.

Nadat de Weimarse rechter Christian Dettmar met een vonnis tegen Corona-maatregelen voor twee scholen in heel Duitsland opzien baarde, greep gisteren (maandagmorgen) de staatsmacht op z’n hardst in: Op bevel van de rechtbank werden zijn privéwoning en zijn kantoor doorzocht, zijn handy in beslag genomen.

Waarvan de rechter precies wordt beschuldigd, is niet bekend. hoe dan ook is het en feit, dat hij zich op 8 april “met een spectaculaire beslissing heeft uitgesproken tegen mondkapjesverplichting, testverplichting, afstandsregels en homeschooling, en daarmee voor het eerst zin en noodzakelijkheid van opgelegde Corona-maatregelen op scholen gerechtelijk ter discussie heeft gesteld”. (https://www.nordkurier.de/politik-und-wirtschaft/polizei-einsatz-bei-weimarer-richter-2743297704.html)

Huiszoeking bij een rechter


Dat bij een rechter een huiszoeking plaatsvindt, is reeds een extreem buitengewone situatie. Dat dit na een dergelijk, de Duitse regering en haar stadhouders in de deelstaten absoluut tegen de haren instrijkend vonnis niet slechts door een officier van Justitie wordt verzocht, maar ook door een rechter wordt ingewilligd en verordend, zou wel eens een unicum in de geschiedenis van de Bondsrepubliek kunnen zijn.

Het nieuwsbericht verbreidde zich gisteren vooral over de sociale netwerken, maar ook grotere media berichten er inmiddels over. Volgens inlichtingen van de “Nordkurier https://www.nordkurier.de/politik-und-wirtschaft/polizei-einsatz-bei-weimarer-richter-2743297704.html” moet de politie-inval in de vertrekken van de rechter met zekerheid met het omstreden vonnis te maken hebben.

Waarnemers uit de omgeving van de jurist zouden de indruk gekregen hebben, dat het een “poging tot intimidatie” betrof. Meerdere agenten zouden maandag de woning, het kantoor en tevens de privé-auto van de rechter hebben doorzocht, daarnaast zou door de onderzoekers zijn handy in beslag genomen zijn.”

Zijn vergrijp: Hij wilde de kinderen beschermen

De achtergrond: “Op initiatief van een moeder had de rechter in een rechtszaak betreffende het kinderwelzijn volgens paragraaf 1666 Burg.Wetb. betr. Art.: 9 F 148/21 besloten,, dat het twee scholen in Weimar met onmiddellijke ingang wordt verboden, de leerlingen J/M voor te schrijven, mond-neusbedekkingen val elke soort (in het bijzonder gekwalificeerde mondkapjes zoals FFP2-mondkapjes) te dragen, 1,5 meter afstand te houden en/of deel te nemen aan SARS-CoV-2-sneltesten. Tegelijkertijd had hij beslist, dat het presentie-onderwijs behouden moet blijven (Volledig vonnis inclusief deskundigenrapporten in drievoud).

Voor het eerst werd hierbij voor een Duitse rechtbank bewijs aangevoerd ten aanzien van de wetenschappelijke zin en noodzaak van de verordende Coronamaatregelen. Als deskundigen werden de hygiëne-medica Prof. Dr. med. Ines Kappstein, de psycholoog Prof. Dr. Christof Kuhbandner en de biologe Prof. Dr. rer. biol. hum. Ulrike Kämmerer ondervraagd.

Na beoordeling van de materiële- en rechtssituatie en evaluatie van de rapporten was de rechter tot de conclusie gekomen dat de door hem verboden maatregelen een averechts, dermate groot gevaar voor het geestelijke, psychische en/of fysieke welzijn van het kind ten gevolge hadden, dat zich bij verdere ontwikkeling zonder interventie een aanzienlijke schade met tamelijk grote zekerheid te voorzien viel.

Hij schreef: “… de kinderen worden in het bijzonder door de verplichting, tijdens de schooluren gezichtsmaskers te dragen en van elkaar en t. o. v. andere personen afstand te houden, in hun geestelijke, lichamelijke en psychische welzijn niet alleen in gevaar gebracht, maar daarenboven reeds nu beschadigd. Hierdoor worden tegelijkertijd talloze rechten van kinderen en hun ouders gekwetst vanuit recht, constitutie en internationale conventies. Dit geldt in het bijzonder voor het recht op vrije ontplooiïng van de persoonlijkheid en op lichamelijke integriteit blijkens Artikel 2 van de Grondwet, alsmede voor het recht vanuit Artikel 6 van de Grondwet op opvoeding en verzorging door de ouders (ook met betrekking tot maatregelen betreffende de gezondheidszorg en van kinderen m. b. t. lopende “onderwerpen”)…”

Betrouwbaarheid van PCR-testen betwijfeld

De rechter volgde de inschatting van de deskundigen, dat de mondkapjes niet geëigend zijn om virussen tegen te houden,, dat de PCR-test niet met de vereiste zekerheid een ziekmakende besmetting kan aantonen en dat a-symptomatische overdraging epidemiologisch geen aantoonbare rol speelt met betrekking tot SARS-CoV-2. De mondkapjes zouden door het woeker-effect in verband met de handhaving een negatieve uitwerking hebben op de gezondheid van de kinderen. Het testen in de schoolklassen zou ommodig, beschadigend en daarenboven qua gegevensbescherming uitermate problematisch zijn.

De rechter bevestigt met zijn vonnis de inschatting van de moeder: “De kinderen worden fysiek, psychisch en pedagogisch beschadigd en gekwetst in hun rechten, zonder dat hier iets bruikbaars voor de kinderen zelf of voor derden tegenover staat.”

In aansluiting stelde de rechter vast: “100.000 basisschoolleerlingen zouden een week lang alle bijverschijnselen van het dragen van mondkapjes voor lief moeten nemen, om slechts één enkele besmetting per week te verhinderen. Dit resultaat slechts te bestempelen als onevenredig zou een volledig ontoereikende beschrijving zijn. Veel eerder wordt hier aangetoond, dat de regulerende deelstaat-autoriteit over dit gebied van de realiteit is afgedwaald in een mate, die historisch aandoende afmetingen heeft aangenomen.” (https://2020news.de/hausdurchsuchung-bei-weimarer-sensationsrichter/).

Inbreuk op elke grens van fatsoen en van het recht.

Ontzet over de gebeurtenissen laat de binnen de Dwarsdenker/beweging bekende advocaat Ralf Ludwig zich uit: “De rechterlijke onafhankelijkheid, een zoveelste steunpilaar van een democratische rechtsstaat, wordt uit de weg geruimd zonder met de ogen te knipperen.

Wie nu niet ziet, dat wij intussen in een fascistisch land leven, kan nu alleen maar worden tegengeworpen, dat hij deel uitmaakt van dit systeem.

Een huiszoeking bij een rechter vanwege een ongewenst vonnis heeft niets meer te maken met het land,, waarin ik ben geboren en opgegroeid.

Woorden schieten mij tekort!!! Ik kan iedereen slechts aanraden:
Breng uw vermogen naar het veilige buitenland, maak een plan om dit land te verlaten. Wie geen pas op de plaats maakt voor rechters, hecht geen belang meer aan de rechtsstaat.

Keert u tegen het begin, hebben wij lang genoeg geroepen.
Het begin is voorbij. Het Fascisme – en als mens met historisch bewustzijn maak ik niet lichtzinnig gebruik van dit begrip – is thans gevestigd.
De elementen hiervoor zijn ingevoerd.

Ik roep alle democraten op, om op 1 mei vanaf 12 uur naar Weimar te komen. Ik ben bereid, om mijn manifestatie in München te cancellen.
Laten wij tonen,, dat wij met zeer VELEN zijn.

Juist Weimar is voor ons een historische opdracht.

Ik verwacht van alle advocatencollectieven, verenigingen van rechters, colleges van Beroep een golf van protest.

Thans dienen alle democraten en vrijheidslievende mensen de handen ineen te slaan.

De rode lijn is definitief overschreden!!!”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/04/27/urteil-gegen-coronamassnahmen-hausdurchsuchung-bei-weimarer-richter-dettmar/