Meer vaccinatiepropaganda op scholen en in gezinnen. Duitse regering wil “veel overtuigingswerk leveren”

Door: Redactie JouWatch.

Hoe resoluter en duidelijker Duitse ministers zich vastleggen op een standpunt en zich daarover openlijk uitspreken, des te betrouwbaarder en zekerder kan men ervan uitgaan, dat het exact tegengestelde gaat gebeuren. Zo was het bij minister van Volksgezondheid Jens Spahn met zijn belofte, dat het niet nog eens tot een lockdown zou komen, of met zijn afwijzing van speciale rechten voor gevaccineerde en genezen personen. Beiden werden prompt enkele maanden later realiteit. En nu spreekt de Duitse minister van Onderwijs Anja Karliczek haar pertinente afwijzing uit van een vaccinatieverplichting voor kinderen en jongeren. De ouders zijn gewaarschuwd.

“Ik ben ervoor, dat vaccineren vrijwillig blijft”, zei Karliczek gisteren volgens “dts Nieuwsberichtendienst”; ze geeft overigens toe, dat “wij nog veel overtuigingswerk dienen te leveren.” In de praktijk betekent dat dus: Vaccinatiepropaganda reeds in de KDV’s, op de scholen, bij de ouders thuis. Het onkritische aanprijzen van de Corona-vaccinatiecampagne vindt daarnaast plaats met dezelfde argumenten, die inzake beproefde en sinds generaties wel-doorproefde vaccinatiestoffen in de strijd met categorische vaccinatie-tegenstanders gegrond zijn, die evenwel klinken als reclameslogans voor de farmaceutische industrie – en gelet op het experimentele karakter van het gen-technische Covid-pioniersvaccin zijn ze dat waarschijnlijk ook.

Vaccineren is een verworvenheid van de moderne geneeskunde, die het voor de samenleving mogelijk maakt, überhaupt zo snel mogelijk met de pandemie af te rekenen en daardoor tevens het aantal doden te beperken”, juicht Karliczek, en predikt in verheerlijkende verrukking: “Het vaccin dat wij hebben, is veilig en werkzaam, dat is bewezen!”. Vandaar ook, dat er is gekozen voor het geheel normale, beproefde toelatingsgebeuren en niet voor een toelating uit noodzaak. Evenwel, dat verzwijgt ze, geldt ook deze reguliere toelating verder slechts onder voorwaarden. De minister deed een beroep op de burgers, “vertrouwen te hebben in de wetenschap”. Natuurlijk worden hier alleen de voor de politiek aangename vertegenwoordigers van de wetenschap bedoeld.

Hoezo nu weer plotseling “groepsimmuniteit”?

Bovendien is het voor hen belangrijk, aldus Karliczek, er verder aan te werken, dat de mensen vertrouwen hebben, want: “Dan kunnen wij er in slagen, een groepsimmuniteit te generen.” Ogenblikje – hoezo nu tóch weer een groepsimmuniteit? Van zoiets is alleen sprake bij steriele immuniteit -dus als gevaccineerden noch worden her-besmet, noch het virus kunnen overdragen. Dat noch het een noch het ander het geval is bij de toegelaten Covid-vaccins, staat intussen vast – maar wordt ons door de verantwoordelijken voor de vaccinatiecampagne toch al wekenlang verkocht als zijnde geen reden tot ongerustheid, omdat het tenslotte alleen maar zou gaan om het verhinderen van moeilijke en zo mogelijk kritische verlopen – wat door de vaccinatiebescherming afdoende zou worden gewaarborgd.

Als dat klopt, zou er echter ook geen groepsimmuniteit meer nodig zijn – omdat dan de individuele bescherming het vaccinatiedoel is en dientengevolge eenieder,, die zelf helemaal geen of slechts een marginaal risico loopt om ziek te worden ( zoals kinderen en jongeren) ook geen vaccinatie nodig hebben. Zo ongeloofwaardig als het kalmerende sussen, dat er geen vaccinatieplicht zal komen (Indirect is ze er al, door de naderende vaccinatie-apartheid!), zo onlogisch is de beargumentering van de politiek, waarom zelfs de jongsten zouden moeten worden gevaccineerd. (DM)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/05/06/mehr-impfpropaganda-schulen/