Epidemie? Slechts vier procent van de bedden op de IC’s ingenomen door Coronapatiënten

Door: David Berger.

Tiijdens de zogeheten pandemie (2020) werden gemiddeld slechts 4 procent van alle bedden op de IC’s bezet door Coronapatiënten. Een zoveelste steunpilaar voor het bestaan van een gevaarlijke epidemie stort ineen.

Altijd als het er gedurende de laatste ruim 12 maanden om ging de burgers weer meer grondrechten af te nemen (sommigen spreken niet geheel onterecht van “stelen”), en ze in-effectieve willekeurige maatregelen op te dringen, werd door politici en gelijkgeschakelde media onder andere de catastrofe van volledig overbelaste IC-afdelingen op de muren geschreven. Een belangrijke stap van Merkels catastrofestrategie AAVA (Angst Aanjagen Vrijheid Afnemen).

Merkel-media verspreidden fakenews

Evenwel bewijst ook dit dreigscenario zich thans als fakenews, dat blijkbaar zeer bewust door kringen, die er belang bij hebben, werd rondgestrooid. Want nu is duidelijk: Tijdens de zogeheten pandemie (2020) werden gemiddeld slechts 4 procent van alle bedden op de IC’s bezet door Corona-patiënten.

Het zijn niet onze bewonderenswaardig onvermoeibare onderzoeksjournalisten die anders bij de niet-regeringsgetrouwe media elke verkeerd geplaatste komma tot schandaal verheffen, om vervolgens niet alleen Facebook ertoe te brengen, de zogenaamde fakenewsverspreiders te bestraffen, maar ook meteen om de BVD roepen, die dat hebben ontdekt.

Nee, het bewijs voor dit feit is te vinden in een Balans van de Adviescommissie van het Duitse Ministerie van Volksgezondheid https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Analyse_Leistungen_Ausgleichszahlungen_2020_Corona-Krise.pdf: “De adviescommissie van het VGZ stelt officieel vast, dat in het jaar 2020 gemiddeld slechts “vier procent van alle bedden op de IC’s werden ingenomen door Corona-patiënten”. “De leden van de adviescommissie benadrukten, dat de pandemie op geen enkel tijdstip de verzorging op de IC’s aan hun grenzen heeft gebracht.”

Seibert & Co: Emoties en schijnargumenten tegenover feiten

Boris Reitschuster heeft daarom in de Duitse persconferentie nagevraagd: “Een vraag aan de heer Seibert resp. de heer Gülde: de adviescommissie van het ministerie van Volksgezondheid is tot de conclusie gekomen, dat in het jaar 2020 gemiddeld vier procent van de bedden op de IC’s werd ingenomen door Coronapatiënten. Het argument voor de Coronamaatregelen was immers tot nu toe de kritieke situatie op de IC’s vanwege Corona. Kunt U deze tegenstrijdigheid voor mij uit de doeken doen?

Waarop Gülde met een antwoord kwam, wat eenieder bijna bij voorbaat had verwacht: “Meneer Reitschuster, om eerlijk te zijn, zie ik hier geen tegenspraak. Grondwettelijk volgden de maatregelen juist de doelstelling, de IC’s niet te overbelasten. Duitsland is tot nu toe relatief goed door de pandemie gekomen. Wij mogen niet vergeten: Wij hebben tot nu toe hoe dan ook 80.000 doden moeten registreren, dat geeft geen reden tot vreugde en vele mensen hebben ook achteraf te kampen met de gevolgen van Corona. Desalniettemin is het ons met deze maatregelen gelukt om een overbelasting van het gezondheidswezen in Duitsland te voorkomen. Dat is strikt genomen datgene, wat ik u hierover kan zeggen.”

En Seibert sprak met nóg meer meel in de mond, toen hij op de vraag naar de fake-berichten in de media over triage-gevallen zowel als volledig overvolle IC’s vanwege de zogeheten pandemie antwoordde:

“Ik wil daar echter graag aan toevoegen, Meneer Reitschuster: Het waren niet alleen de berichten uit de media. Er was sprake van kristalheldere uitspraken van mensen, zowel dokters als verplegend personeel, die dagelijks verantwoordelijkheid dragen op de IC’s en die vanuit hun dagelijkse praktijk hebben bericht, op de rand van de overbelasting te balanceren. Hier was sprake van zeer duidelijke uitspraken. Dat zijn niet alleen de berichten uit de media, maar dat zijn stemmen van mensen, die het dagelijks meemaken.”

Of de mensen echt zo dom zijn, als ze door Seibert niet alleen hier worden gehouden, zal aan het licht komen bij de komende Duitse parlementsverkiezingen. Ik vrees bijna van ja.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/05/11/epidemie-nur-vier-prozent-der-intensivbetten-mit-corona-patienten-belegt/