De Indiase golf, die geen golf geweest is

Door: Redactie Jouwatch.

Ook de Coronaberichtgeving-op-afstand van de Duitse pandemie-weekoverzicht-media met betrekking tot het onderwerp India gaat inmiddels de weg van al het aardse – en verstomt schuchter in dezelfde mate, als de cijfers aldaar (weinig verbazingwekkend) aan het dalen zijn. Eens te meer is de zogenaamde volgende grote catastrofe, waarmee de plaatselijke pandemie-politiek haar noodtoestand-doctrine overeind probeert te houden, uitgebleven. Intussen staat zelfs vast: Relatief is India met het oog op haar totale bevolking nog aanmerkelijk minder door het virus getroffen dan Duitsland.

Uiteraard drong daar praktisch niets van door bij het plaatselijke mediacircus; net zoals na Pasen plotseling niets meer te horen was over het virus-Armageddon Brazilië, omdat India wat dat betrof indrukwekkender beelden beloofde ter fundering van het grote sprookje van de meest dodelijke, alleen door dwarsdenkers en ontkenners “verloochende” pandemie. Waar zogenaamd de mensen op straat neervielen (in zoverre een opmerkelijk symptoombeeld, dat men eerder van plompverloren in elkaar stortende mensen bij dit virus nooit iets vernomen had) en de nieuwe “Indiase variant” dagelijks voor honderdduizenden besmettingen zorgde, interesseerde zich vervolgens spoedig reeds niemand meer voor de relatieve besmettingsgraad – bij een land met een om en nabij achttien maal zo grote bevolking als die van Duitsland.

native advertising ://ad.style/
Precies deze vertekende waarneming wordt nu uit zijn verband gerukt door actuele getallenreeksen die de feitelijke coronacijfers op het subcontinent in de juiste verhouding tot de plaatselijke gegevens zetten https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/ – en indrukwekkend laten zien, wat nuchtere waarnemers zonder meer vanaf het begin duidelijk is geweest: In India was Corona op geen enkel tijdstip een systematisch gezondheidsprobleem – en al helemaal niet vergeleken bij de epidemieën en volksziekten aldaar, van Cholera via Malaria tot Tyfus, waarvoor ondanks de jaarlijks vele duizenden doden nog nooit iemand in dit land zich bijzonder heeft geïnteresseerd (even weinig als voor de toestanden in de hospitalen en op de IC’s aldaar):

Hier kan worden erkend: Na een piek van 400.000 gevallen dagelijks (te vergelijken met 22.000 gevallen in Duitsland) dalen de cijfers daar namelijk nog sneller dan ze eerder zijn opgelopen – en liepen ze binnen enkele dagen met meer dan 30 procent terug. “Zet deze trend door, dan zou er in India sprake zijn geweest van de één van de kortste golven,” aldus het commentaar van een viroloog tegenover JouWatch. (DM)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/05/24/die-indische-welle-die-keine-war/