De Groenen zien weer eens sterretjes: Ruim baan, ruim baan, de genderpolitie komt er aan!

Door: Alex Cryso.

Of de groene kandidate voor het kanselierschap, Annalena Baerbock er werkelijk een 10 met een griffel mee heeft verdiend? Nog niet eens verkozen tot de functie,, drijft de 40-jarige vrouw de staat nu al in de richting van verboden, bevoogding van staatswege en dwangcontroles, waar je alleen maar misselijk van kunt worden. “Het wordt tijd voor een feministische regering”, aldus de voormalige milieupartij, om maar te vergeten, dat wij daar met 16 jaar Angela Merkel reeds veel te veel van hebben gehad. En al iemand als Baerbock spreekt van “gelijkberechtiging”, dan is er tussen de regels sprake van nóg meer tweedeling, verdwazing en zelfverloochening. Tijdens de islamisering hoefde tenminste niemand te zweten, louter in verband met het klimaat…

De nieuwste frats uit de koker van de Groene Vijanden van Duitsland: Een soortement Duitse stichting voor gelijkstelling zal fungeren als gender-politie, opdat tevens de vaak vezworen gelijke kansen voor alle feministen, hoofddoekvrouwen en asiel zoek(st)ers gewaarborgd zijn. In het veelkleurige ratjetoe mag uiteraard tevens de genderspraak niet ontbreken, wier naleving dient te worden gecontroleerd door middel van Gender-enquêtes.
Wij weten immers allemaal: Het Duitse vocabulaire is veel te lang mannelijk-dominant/vrouwelijk-onderdrukkend gevormd. Thans is de tijd aangebroken om ook hier aan het gifgroene, borrelende brouwsel een nieuwe portie afstomping toe te voegen. De controle van deze genderspraak kan door eigen ingezette prakrijk-enquêteurs tot na de wettelijke verplichtingen geschieden.

Tot nu toe blijft het enthousiasme voor de geforceerde taalverkrachting eigenlijk nog binnen zekere grenzen: Zo gaven om en nabij de 65 procent van alle geënquêteerden van het onderzoeksinstituut Infratest dinap aan, deze transformatie beslist af te wijzen. Het positieve: in vergelijking met vorig jaar is het percentage tegenstanders ervan zelfs met zo’n negen procent toegenomen. Zelfs de helft van alle vrouwen kan met de genderspraak niets beginnen.

Binnen de AfD zijn 64 procent van alle stemgerechtigden tegen, bij de FDP zelfs 76 procent. Zoals altijd komt de steun ervoor uit de hoek van de SPD-Grüne-Linkse Partij. Evenwel zijn zelfs hier de meningen verdeeld: Zo gaf de Groene Minister-president van Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann aan, überhaupt niets te zien in het “overspannen spraakgebruik”. Een spraakpolitie werd door hem resoluut afgewezen: “Iedereen moet toch zo kunnen zingen, als hij gebekt is.” De Hamburgse deelstaatleider voor de CDU, Christoph Ploss, was van mening, dat de Genderspraak zelfs de apartheid nog zou benadrukken. Het streven van de Groenen om de “meerderheid” der Duitsers te heropvoeden tot volslagen gevaarlijke idioten, heeft zwaar averij opgelopen. Gedachte-controle en Mind Control zullen nog een tijdje op zich laten wachten.. Minstens in het dagelijkse spraakgebruik zal er zo snel nog geen censuur plaatshebben. En al helemaal niemand, wie dan ook, wordt er voor bestraft. De tegenargumentatie is dezelfde als altijd: Angst aanwakkeren en wereldondergangs-scenario’s schetsen. Hierbij zijn het gegarandeerd niet de Nazi’s, die onze huidige civilisatie ruïneren.

Reeds sinds 2013 ijveren de Groenen voor deze taal-omschakeling, sinds 2017 wordt binnen hun eigen partij dit alles met de uiterste nauwgezetheid bedreven. een waanzin die inmiddels alle perken te buiten gaat, zoals helaas zoveel: Zo zijn er al universiteiten, zoals bijvoorbeeld die in Kassel, die hun studenten bestraffen met puntenaftrek, als het sekseneutrale sterretje niet in hun scripties wordt gebruikt. De gemeentebesturen van Stuttgart, Berlijn, Frankfurt of Hannover werken momenteel eveneens aan de omgeschakelde begripsdefinities in hun ambtelijk taalgebruik, dat zogenaamd niemand meer buitensluit, benadeelt of discrimineert.

Of reeds politie-‘bikers’ met zwaailicht en sirene zowel als dropstengels in plaats van gummiknuppels in de planning zitten, kon tot nog toe niet worden bevestigd…

Links:

https://www.focus.de/politik/deutschland/bundestagswahl/gruene-sprach-politik-angst-vor-der-genderpolizei-nun-kommen-baerbocks-verbraucher-innenschuetzer-innen_id_13333583.html

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2021/06/05/die-grunen-sehen-weiter-sterne-tatu-tata-die-gender-polizei-ist-da/