Chinese toestanden: De digitale vaccinatiepas is pas het begin

Door: Wolfgang Hübner.

Digitalisering, waar ze van nut zou kunnen zijn, dus bijvoorbeeld in de openbare dienstverlening, ligt meestal hoe dan ook in de verre toekomst. Waar echter digitalisering politiek gewenst is, omdat ze de controle óver- en de intimidatie ván de burgers bevordert, gaat het snel, zelfs onder een brokkenminister als Jens Spahn.

Reeds vanaf nu wordt in Duitslands de Corona-vaccinatiepas ingevoerd. Vandaar, dat de tiende juni 2021 een historische datum is, omdat hij het begin is van Chinese, dus van openlijk totalitaire toestanden. Want bij de digitale vaccinatiepas zal het evenmin blijven als bij het eerste schietgeweer. Reeds wordt er concreet naar gestreefd, contante betalingen en daarmee het gebruik van contant geld grondiger te controleren. En steeds weer worden dergelijke maatregelen trouwhartig onderbouwd met de bescherming van de mensen: tegen ziekte, tegen witwassen of wat dan ook.

Bij de vaccinatiepas doen ze allemaal bereidwillig mee, de ambtenaren, de apothekers, de artsen. Want het gaat er immers om, de gevaccineerden weer de “vrijheid” te geven, die een politieke meerderheid in de staat ze afgenomen heeft. Met het digitale document wordt deze vrijheidsberoving oppervlakkig opgeheven, maar in feite niet wettelijk veiliggesteld. Want wie om goede redenen de gevaarlijke experimentele vaccinatiestoffen weigert, kan niet alleen bij het reizen, maar tevens in het dagelijkse- en het beroepsleven de ernstigste nadelen ervaren.

De politieke verzekering, er geen vaccinatiePLICHT van te maken, was en is niets anders dan een buitengewoon geniepige truc, om juist deze vaccinatieplicht feitelijk op te dringen. Deze chantage-manoeuvre zou de hiervoor verantwoordelijke politieke krachten en partijen nooit vergeven mogen worden.

Wat staat nu echter diegenen te doen, die zich niet willen laten chanteren, maar zich tegelijkertijd niet in hun vrijheidsrechten willen laten beperken? Ik zie hier geen andere mogelijkheid dan het oprichten van een slagvaardige nationale zelfhulporganisatie van hen, die de experimentele vaccinatie tegen het Corona-virus, varianten inbegrepen, weigeren. Alleen zo kan het isolement en de resignatie van vele vaccinatie-critici worden verhinderd. Dat deze zelfhulporganisatie boven de partijen dient te staan, zou vanzelfsprekend moeten zijn. Enige miljoenen Duitsers, die zich onder de huidige omstandigheden noch willen laten vaccineren, noch laten chanteren, vormen een niet te onderschatten macht. Het wordt tijd, deze macht in het kwade spel van de nieuwe vaccinatiedictatuur in het geschut te brengen.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/06/chinesische-verhaeltnisse-der-digitale-impfpass-ist-erst-der-anfang/