Ongelofelijk: Duits parlement verlengt “epidemische toestand”

Door: Redactie JouWatch.

Berlijn: Zodra men er aan gewend is, zonder democratisch verzet door te regeren, zal men van deze nieuw verworven macht nimmer afstand doen: Het Duitse parlement heeft daarom op initiatief van de Grote Coalitie de “Epidemische toestand van Nationaal Draagvlak” verlengd. 375 van de 599 stemgerechtigde afgevaardigden stemden vóór, 218 tegen, er waren zes onthoudingen. Het besluit geldt tot september.

Tot dan kan de Bond rechtstreeks en zonder toestemming van de Bondsraad (= Eerste Kamer – vert.) verordeningen uitvaardigen, bijvoorbeeld m. b. t. tot testen, vaccinaties, de werkbeveiliging, of het inreizen. Ook al is het aantal gevallen van Covid-19 en de daarmee samenhangende sterfgevallen in Duitsland èn in Europa verheugend genoeg sterk gedaald, het gevaar duurt nog steeds voort, heet het ter rechtvaardiging. De “Epidemische toestand van Nationaal Draagvlak” werd voor het eerst op 25 maart 2020, en vervolgens nog eens op 18 november 2020 en op 4 maart 2021 door het parlement vastgesteld.

Belangrijk is, dat deze niet voorhanden zijnde epidemische toestand tot september wordt verlengd, want dan begint het eerstvolgende griepseizoen èn dreigen de parlementsverkiezingen. Tot ‘nooitmeerziens’, beminde vrijheid. (Met materiaal van dts)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/06/11/unfassbar-bundestag-epidemische/