Start Duitse Imam-opleiding: Islamisering op kosten van de belastingbetaler?

Door: Redactie JouWatch.

Deze dag kan op de imaginaire kalender van de sluipende islamisering rood worden omcirkeld – daar hij een zoveelste mijlpaal van successievelijke “culturele toe-eigening markeert van een van oorsprong Christelijk gevormde staat door een religie, die minder wegheeft van een geloofsovertuiging, dan van een wereldbeschouwing, en wiens aanhangers demografisch en ideologisch in de aanval gaan: Vandaag is namelijk officieel de van staatswege gefinancierde opleiding van Imams in Duitsland van start gegaan.

De aanhouder wint en deze zoveelste stap in de richting van institutionalisering en het normeren van islamitische docentenplaatsen (Men kan ook spreken van missiewerk) kan rustig worden beschouwd als aanzienlijk bruggenhoofd van een potentieel van extremisten en/of vanuit het buitenland aangestuurde politieke Islam, die in de Duitse burgermaatschappij duurzaam voet aan de grond krijgt. Want in feite is de zogenaamde doelstelling om de de Imam-opleiding te onttrekking aan dubieuze organisaties en te integreren in de Duitse staat, een show-manifestatie van de bovenste plank, waarvan doelbewust zal worden geprofiteerd door de Islam-verenigingen.

Het gaat hier namelijk altijd om de loyaliteitskwesties – en daarmee om de vraag, hoe geïntegreerd en qua identiteitsgevoel “Duits” de opleiders hier zijn, hoezeer zij de islamitische geloofsinhoud en – koranuitleg op Arabische grondslag zullen hanteren. Ook als men niet uitgaat van het gebruikmaken van taqqiya (dus van schijnbare onderwerping aan vreemde gebruiken van de ongelovigen), kan toch niemand weten, wie de leermeesters hier in feite dienen en wie ze trouw blijven: De organisaties, die hen ooit zelf hebben gesocialiseerd en geschoold – of een rechtsstatelijke orde, die reeds bij helemaal niet al te strenge Schrift-uitleg van de woorden van de profeet onmiskenbaar haaks staat op Koran en Sharia?

Het gejubel van de linkse cultuur-transformeerders

De linkse cultuur-transformeerders juichen natuurlijk over de schijnbare cesuur van de Imam-opleiding. Filiz Polat, woordvoerster van de Groene parlementsfractie voor migratie- en integratiepolitiek, beschrijft het nieuwe “Islamcollege Duitsland (IKD) in Osnabrück, waar de “grondwettelijk-conforme indoctrinatie” door de Duitse staat als eerste in praktijk moet worden gebracht, in het “Nieuw Osnabrücks Dagblad”(NOZ) als toonaangevend. “met de financiële steun van het College geeft de aftredende minister van Binnenlandse Zaken een belangrijk signaal af aan de islamitische gemeenschap, na zijn mislukte start aan het begin van de regeringsperiode”, zei Polat, die sinds februari deelneemt aan het Curatorium voor nieuwe opleidingsplaatsen voor islamitische geestelijken.

De start is “een grote stap in de richting van een zelfstandige, van de landen van herkomst onafhankelijke opleiding van Imams in Duitsland”. Het zou mooi zijn – want de gelovigen-zelf zijn in verreweg de meeste gevallen immers van hun landen van herkomst resp. hun culturen van herkomst allesbehalve onafhankelijk – zoals veelvuldige bezoeken van politici van het Erdogan-regime hebben aangetoond. Desondanks hoopt men blijkbaar, dat het Duitse model in Europa navolging krijgt: Reeds nu, juicht Polat, zijn er uit andere EU-landen “talloze aanvragen van het project”. Met het oog op het Turks-islamitische verbond Ditib, dat onlangs een eigen opleidingscentrum in de Eifel heeft gevestigd, zei Polat: “Voor de Ditib zal het project in Osnabrück een grote concurrent zijn.”

Zelfs als het dat is: Het blijft afwachten,Wie hier tenslotte uit de bus komt als geloofwaardig, betrouwbaar en “religie-getrouw”: De door Duitse (dus voornamelijk christelijke) belastingbetalers onderhouden Imam-nakomelingenproducenten als model-instituut van een moderne, verlichte Islam – of de traditierijke, op verbindingen met het “oude vaderland” van de Duitse Umma terugvallende Islamscholen. Geheel afgezien van dat zelfs niemand kan weten, waar de door de Duitse regeringen gefinancierde en bewaakte “acceptabele” geloofsinhoud stopt en de agenda van de politieke Islam begint. (DM)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/06/15/start-imam-ausbildung/