Het anti-joodse pogrom van Bagdad: Herinneringen aan Farhoed

Door: Alex Cryso.

Linkse hetze-media zoals T-Online zijn momenteel steeds weer bezig om de misstappen van de blanken ten opzichte van de zogenaamd zo onderdrukte Moslims en Afrikaanse natuurvolkeren af te stoffen, terwijl Islam-columniste Lamya Kaddor het alomvattende goede geweten voor de wereld-reddende linkse Duitsers mag spelen. Daarnaast verjaarde onlangs het pogrom van Bagdad (“Farhoed”) voor de 80ste maal: Op 1 en 2 juni 1941 kwam het tot gewelddadige ongeregeldheden tegen de Joodse bevolking in genoemde stad. Om en nabij de 600 Joden werden gedurende deze twee dagen vermoord.

Reeds in april van hetzelfde jaar planden Arabische nationalisten onder leiding van Rachid Ali al- GAilani, alsook met deelneming van de Duitse diplomaat Fritz Grobba een militaire staatsreep tegen de pro-Britse koning Feisal II. Gailani gold tijdens de Nazitijd als pro-Duits en uitgesproken antisemiet. Grobba was een bekeerde Moslim, die de Arabische samenvatting van Hitlers “Mein Kampf” tot stand bracht en die zich reeds in vroegere jaren (om en nabij 1913) hevig begon te interesseren voor de cultuur van het Midden-Oosten. Onder zijn leiding ondersteunde de Duitse ambassade reeds tussen 1932 en 1941 fascistische zowel als joden-vijandige bewegingen in Irak. Men kocht een plaatselijk dagblad (“Al-alam Al-arabi – De Arabische Wereld”) en steunde de oprichting van Al-Fatwa, een jeugdorganisatie naar het voorbeeld van de Hitlerjugend. Nadat Bagdad echter op 31 mei 1941 capituleerde voor de Britten, kwam het de volgende dagen tot een gewelddadig pogrom, waaraan meerdere maanden van angst voor de pro-Britse Joden voorafgegaan was.

Op het Joodse oogstdankfeest, het Schawoutfeest op 1 juni, verwondde een Arabische bende meer dan 1000 Joden. Vrouwen werden groepsgewijs verkracht of verminkt. Volgens de bronnen zijn om en nabij de 600 Joden omgekomen. Ongeveer 1.500 Joodse winkels werden geplunderd en leeggeroofd. Een Synagoge werd vernietigd en haar Tora-rollen verbrand. Daarnaast werden bijna 400 niet-joodse mensen, die hadden geprobeerd, de rellen te onderdrukken,, vermoord. 900 joodse huizen gingen in vlammen op. Farhoed betekent trouwens zoveel als “gewelddadige onteigening”. Het pogrom markeert de definitieve breuk van de Joden met Irak. Ca.135.000 Joden woonden destijds in de woestijnstaat, 90.000 daarvan in Bagdad. Intussen zijn de meesten van hen vertrokken naar Israël. In 2015 werd de Eerste juni door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Farhoed-dag.

Joden-vijandige pogroms in de islamitische wereld waren er in de daaropvolgende jaren ook in het Syrische Aleppo (1947), in hetzelfde jaar in de stad Manama (Bahrein), in het Egyptische Caïro (1945 tot 1949), zowel als in het Lybische Tripolis reeds in het jaar 1945.

Links:
https://de.wikipedia.org/wiki/Farhud

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2021/06/16/das-anti-judische-pogrom-von-bagdad-erinnerungen-an-farhud/#more-32447