Heribert Prantl: De EU doodt dagelijks migranten – en in Duitsland worden vluchtelingen kapot gemaakt!

Door: Michael van Laack.

Nauwelijks heeft de Corona-crisis haar schrikwekkendheid verloren, of de MSM stort zich weer op haar lievelingsonderwerp. Jonge Arabische (in hoofdzaak islamitische en mannelijke) migranten. Het weer is goed, de vluchtelingenroutes lopen weer vol. Vervolgens komt het er op aan, de morele druk op te krikken.
Totaal perfide is hierbij de woordkeus van de Süddeutsche Zeitung m. b. t. het artikel “Prantl’s gezichtspunt: De slechte vluchtelingenpolitiek van de EU”.

“Elke dag doodt de EU migranten – door het nalaten van hulpverlening. En wie naar Duitsland komt, wordt kapot gemaakt – in zogeheten ankercentra. De maatstaf zou echter moeten zijn: Hoe zouden wij behandeld willen worden als wij vluchtelingen waren? #PrantlsBlick”.

Kleeft het bloed van vele vluchtelingen aan onze handen?

Heribert Prantl ziet het onbetwist zo. Op het eerste gezicht leest zijn beschuldiging als nalatige zelfdoding door schuld. Van dit strafbare feit is vanzelfsprekend een sprake. Dus dan misschien toch moord? Vermoorden “wij allemaal” vluchtelingen, omdat wij hen verhinderen om direct vanuit het land, waaruit ze zijn gevlucht, naar een veilige haven in Duitsland of in één van de weinige andere tot opname bereid zijnde EU-staten te worden gebracht?

Zijn ankercentra interneringskampen?

Bovendien zouden in Duitsland gearriveerde vluchtelingen niet met gouden lepels worden gevoed (Zoals hen door Allah en de mensensmokkelaars was beloofd), maar op een kluitje in ankercentra gepropt worden behandeld als derderangs mensen. Op schandalige manier werd ze een gouden toekomst in een migratie-vriendelijk Duitsland ontzegd.

Waar zouden de Duitsers naartoe moeten vluchten? En waarom?

Naar de VS misschien? Of naar Australië, Canada, Japan. Overal zouden we verzorging en onderdak krijgen, net als de vluchtelingen die naar ons toe komen. Maar meer ook niet. Aldaar wordt overal consequenter uitgezet en de toegang tot de arbeidsmarkt gedurende de laatste decennia steeds meer bemoeilijkt als men tenminste de taal niet goed beheerst en niet bereid is,, het bestaande staatsburgerschap op te geven.

Wat wil de auteur ons vertellen?

En waarom zouden wij überhaupt vluchten? Misschien voor Angela Merkel? Naar het zich laat aanzien is die uiterlijk met Kerstmis 2021 niet meer in functie. Nu ja misschien voor een zwart-groene milieu-dictatuur. Maar zou de VN dat erkennen als reden om te vluchten?

Wat de vlucht naar islamitische staten betreft: Dat valt dringend af te raden. Zo wij als blanke christenhonden überhaupt al openomen zouden worden, zouden we prompt te maken krijgen met de gedwongen bekering. En zelfs financieel sterke Arabische landen zouden wij de eerste vijf jaar niet mogen werken en de eerste tien jaar geen bezit verwerven. Vandaar dat aan het einde van het artikel van Prantl zich aan mij de vraag opdringt: Wat wil hij ons hiermee zeggen? Vermoedelijk niet meer als: Krijg eindelijk eens een nog slechter geweten, bio-Duits blank zooitje!

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/06/20/heribert-prantl-die-eu-toetet-taeglich-migranten-und-in-deutschland-werden-fluechtlinge-fertiggemacht/