Dwangarbeid, zodat de groene duim naar boven wijst?

Door: Redactie JouWatch.

Zoals bekend zijn de Groenen een kindvriendelijke partij. Om die reden hebben ze zich vast en zeker ook sterk gemaakt voor de elektrische auto’s. Tenslotte kregen de kleintjes in de kobalt-mijnen een job om de familie te kunnen onderhouden.

Nu is er sprake van een actueel bericht, dat kan bevestigen, dat de Groenen zich eveneens sterk maken voor andere beroepstakken:

Nadat de Amerikaanse regering vanwege beschuldigingen van dwangarbeid sancties tegen Chinese zonne-energieondernemingen uit de provincie Xingjiang heeft afgekondigd, raken volgens een bericht in het “Handelsblad” Duitse zonne-energieconcerns overbelast. dientengevolge werden ook hier te lande overwegend projecten van Chinese producenten geïnstalleerd, die materiaal hebben ingezet van de onder verdenking staande ondernemingen. “Ook wij hebben in het verleden projecten doorgevoerd met modules van ondernemingen, wier voorliggende toegevoegde waarden-ketens thans gedeeltelijk worden verdacht van dwangarbeid in de Chinese regio Xinjiang”, zei Jochen Hauff van BayWa Re.

Men werkt aan alternatieven. Desgevraagd schrijft het energieconcern EnBW, dat zijn beide hoofdleveranciers met de beschuldigingen zijn geconfronteerd, “momenteel zijn er noch bij de leveranciers, noch bij ons gevallen van mensenrechtenschendingen van dit soort binnen de leveranciersketen bekend”. De zonne-energie-componenten-producent Wacker Chemie heeft, volgens het bericht in het “Handelsblad”, zijn leveranciersbetrekkingen in de betreffende regio reeds beëindigd bij het bekend worden van de beschuldigingen aan het eind van het afgelopen jaar.

De Duitse Unie van de Duitse zonne-energie-economie en het Europese zonne-energie-verbond Solar Europe bekijken het “volledige verbod van producten uit Xinjiang of het instellen van accijnzen zoals in de VS” kritisch. In plaats daarvan zou, ook in het kader van de nieuwe Duitse leveranciersketen-wet, de transparantie van de globale toegevoegde-waardenketen gemeenschappelijk met de politiek verbeterd moeten worden. Zij eisen bovendien het opbouwen van productiecapaciteiten in Europa-zelf.

Oh ja, deze door de Groenen op gang gebrachte energie-omslag heeft voor velen voordelen, vooral júist voor de armsten der armen op de wereld: Zij verdienen eindelijk geld, en verblijden tegelijkertijd de klimaat-fanatici in Duitsland.

Bovendien: Dwangarbeid? En wat dan nog? In ernst: Er is waarschijnlijk geen partij, die de mensen op deze planeet zo onverschillig laat, als de Groenen. Op naar beneden, richting de 4,9 procent, dient derhalve het devies te luiden. ( Met materiaal van dts)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2021/07/02/zwangsarbeit-damit-der-gruene-daumen-nach-oben-zeigt/