Antifa slaat in op doodzieke AfD-politicus – Politie raadt aan om af te zien van aangifte!

Door: Miichael van Laack.

Er zijn van die onderwerpen, waarbij woorden mij eenvoudigweg tekortschieten. Daarom laat ik het dringende en hartverscheurende statement van de familie Hebner van gistermiddag op Facebook voor zichzelf spreken en vraag ik slechts aan onze lezers, als zij zich ertoe geroepen voelen, om onder de posting van de familieleden een paar woorden te zetten tot troost en als teken van solidariteit.

“Martin Hebner MdB
14 uur geleden
Onze vader en echtgenoot Martin Hebner ligt op sterven.
Het zal slechts een kwestie zijn van dagen. Zijn thans iets meer dan een jaar durende strijd tegen een hersentumor gaat hij verliezen. De toestand binnen onze familie is dienovereenkomstig vervuld van rouw. In feite was er ook in het meer recente verleden sprake van gebeurtenissen, die deze rouw gepaard hebben laten gaan met angst. Het gaat ons hierbij niet om de angst, een familielid te verliezen. Wij vrezen voor de rust van onze moeder en onze doodzieke vader gedurende zijn laatste dagen.

Wij hebben lang geaarzeld, deze regels te schrijven. Op zichzelf is ons in deze dagen elke vorm van politiek volkomen om het even. In een situatie als deze zijn andere onderwerpen belangrijker. Maar de laatste aanvallen op het huis, waarin een mens op sterven ligt, dwingen ons thans, een incident aan het licht te brengen.

Ter verklaring: Het is nu al sinds vele maanden bekend, dat onze vader een hersentumor heeft en daaraan zal sterven. Desondanks komen de aanvallen op hem en zijn huis ook gedurende de laatste maanden niet tot een einde. Nadat hij zijn eerste hersenoperatie had doorstaan en weer enkele stappen zelfstandig kon lopen, werd hij “s avonds buiten op straat aangevallen. Het ging hierbij niet om louter verbaal beledigen, maar om een man met een knuppel, die op een door ziekte getekend mens insloeg. De reactie van de politie was echter, nog geen aangifte te doen, daar dit enerzijds weinig zou opleveren, en anderzijds ingeval van twijfel tot nog meer agressie zou leiden. Op dit tijdstip had onze vader zich allang teruggetrokken van welk politiek platform dan ook. Wij hebben het niet openbaar gemaakt, aangezien rust en veiligheid voor ons belangrijker zijn dan een vingerwijzing richting delen van onze samenleving.

Vannacht werd mijn vader alweer door de Antifa bezocht. Onder het raam van een stervende werden waarschuwingen als “warm aankleden” en de afbeelding van een, het Zwarte Blok waarschijnlijk te na staande, persoon aan het huis geplakt. Bedreigingen van dit soort komen op vele anderen mogelijk onschuldig over. Bij mensen, die dag en nacht waken aan het bed van een stervende, ligt het heel anders. Dit soort bedreigingen verspreiden angst in een tijd, waarin het mogelijk zou moeten zijn, om afscheid te nemen van een vader. Er wordt een mens bedreigd, die nu waarlijk ook voor de Antifa geen doelwit zou moeten zijn.

Waarom , evenwel, wordt in onze samenleving iets dergelijks getolereerd? Waarom staan er in zo’n situatie geen collega’s, ook van andere partijen, op, om toestanden zoals deze aan de kaak te stellen? Staat de juiste partijkleur intussen boven waarden, die eigenlijk voor elk mens vanzelfsprekend zouden moeten zijn? Waarom is de uitvoerende macht hier niet tot steun en raadt in plaats daarvan passiviteit aan? Wat zijn dat voor mensen, die de familie van een stervende bedreigen en die stervende niet een paar pijnloze dagen gunnen? Waar blijft de ontzette reactie van de media?

,In feite hopen wij niet eens, op onze vragen antwoord te krijgen. Wij smeken echter om één ding: Laat onze vader en echtgenoot in vrede sterven en zaai in dit huis niet nog meer angst.”

Slechts een paar hulpeloze woorden

Lieve familie Hebner! In gedachten zijn wij bij U, in deze zware uren, waarin u afscheid moet nemen van uw echtgenoot en vader. De toespraken van Martin Hebner in het Duitse parlement, vooral echter zijn mensvriendelijkheid, zijn optimisme en zijn toewijding heb ik altijd zeer gewaardeerd. Dat wij elkaar ooit mogen terugzien in een betere wereld.

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/07/05/antifa-schlaegt-auf-todkranken-afd-politiker-ein-polizei-empfiehlt-keine-anzeige-zu-erstatten/