Het probleem met de hardnekkige vaccinatieweigeraars

Door: Wolfgang Hübner.

Hubert Aiwanger is Nederbeier, drinkt graag ‘Apfelschorle’ en wil zich niet laten vaccineren https://youtu.be/7VDE5HyLs1g. In elk geval niet met de ternauwernood goedgekeurde experimentele vaccinatiestoffen, die momenteel in de aanbieding ter beschikking staan van de voor Corona bang gemaakte Duitsers. Dat heeft hem al een openlijke sneer opgeleverd van zijn qua karakter onderbelichte coalitiepartner Markus Söder. Het lijkt er sterk op, dat de motieven van Aiwanger voor zijn weigering om zich te laten vaccineren niet zijn ontsproten aan politieke berekening, maar aan persoonlijke zorgen over de uitwerking van het vaccin op lange termijn. Maar zelfs als dit niet zo zou zijn: De baas van de Partij der Vrije Kiezers (FW) en plaatsvervangende Beierse Minister-President heeft een belangrijk signaal afgegeven in het zich toespitsende conflict rondom het vaccineren.

Want hoe meer mensen er zijn gevaccineerd – en zich daarmee beschermd voelen tegen het virus, des te meer dringt zich bij hen natuurlijk het verlangen op, om eindelijk mondkapjesplicht, afstandsgeboden en alle verdere inperkingen te beëindigen. Tenslotte moet het toch ergens goed voor geweest zijn, om de inenting met Biontech, AstraZeneca of Moderna tot zich genomen te hebben. Evenwel is er sprake van het niet te veronachtzamen aantal tijdgenoten, die dit juist níet met zich hebben willen laten doen. In geen geval slechts de Corona-paniekzaaiers Lauterbach en Söder zien dergelijke mensen als “gevaarlijk” voor het algemeen welzijn en zouden de algehele vaccinatie verplichting liever vandaag dan morgen invoeren. Wie maandag jl. de “Tagesschau” van 20.00u. https://www.ardmediathek.de/video/tagesschau/tagesschau-20-00-uhr/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3RhZ2Vzc2NoYXUvN2U5ZDQ0ODYtYzM0MS00MmQ1LThjY2MtZDdmN2QxMzNhNzhh/ over zich heen heeft laten komen, weet, hoe het loopt bij de “democratische” vaccinatiepropaganda.

Aangezien de politieke klasse vanwege de te verwachten protesten en verzetshandelingen (nog) huiverig zijn voor een vaccinatieverplichting, worden de vaccinatieweigeraars onder druk gezet door openlijke campagnes en de dreiging van benadeling in beroep, bij vrijetijdsbesteding enz. Men schrikt niet alleen niet terug voor een verdere tweedeling onder de Duitse bevolking, maar stimuleert die bewust. Daarnaast wordt er uitgegaan van het reeds beproefde neo-totalitaire principe, dat weliswaar elkeen voor zijn mening kan uitkomen, resp. zich niet laten vaccineren, maar dan nu eenmaal ook daarvan de negatieve gevolgen te dragen heeft.

Hoe dan ook is er inzake vaccineren daarbij sprake van een probleem: Hoe moet in het dagelijks leven onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds genezen- en gevaccineerde mensen, anderzijds nog niet-gevaccineerden en vaccinatieweigeraars? In de praktijk: Hoe kunnen vaccinatieweigeraars zo effectief worden getreiterd en buitengesloten, dasat de door de RKI geplande vaccinatiequote van 85 procent wordt bereikt zónder vaccinatieverplichting? Hiervoor is de actieve hulp nodig van zakenlieden van elke soort, gastronomen, hoteliers, de reis- en evenementenbranche. Er dient dus een reusachtig controlesysteem te worden doorgevoerd.

Helaas is er weinig twijfel, dat het hier te lande aan helpers en sympathisanten wat dat betreft niet zal ontbreken. Evenwel, 20, misschien ook 30- en meer procent van de bevolking zo verregaand te discrimineren, is een riskante poging met politiek- en maatschappelijk riskante gevolgen. Die worden des te riskanter, naarmate het verzet van de vaccinatieweigeraars meer georganiseerd wordt. Het wordt dus spoedig niet alleen spannend voor Hubert Aiwanger.

Door: Wolfgang hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/07/das-problem-mit-den-laestigen-impfverweigerern/