Aanklacht van AfD tegen Merkel: Beïnvloeding tijdens kanseliers-etentje met constitutionele rechters?

Door: Michael van Laack.

Waat wij ons ervan herinneren: Nadat FDP-afgevaardigde Kemmerich bij geheime stemming verkozen was tot minister-president van Thüringen, besloten de Antifa, de SPD, Bündnis 90/De Groenen en de Linkse Partij samen met de kanselier, dat verkiezingen alleen dan democratisch gelegitimeerd zijn, als hierbij het juiste resultaat uit de bus komt.

Aangezien Merkel in Zuid-Afrika op bezoek was, kon zij de politieke liquidatie van Kemmerich niet persoonlijk ter plaatse bewerkstelligen. Nadat de Antifa Kemmerich en zijn gezin adequaat hadden bedreigd en nadat partij-overkoepelend georganiseerde (niet volledig vrij van geweld zijnde) demonstraties voor een nieuw Weimar hadden gewaarschuwd, liet de kanselier haar volk weten, dat niet de afgevaardigden, maar z i j bij elke nieuwe minister-presidentsverkiezing het laatste woord heeft.

Onvergeeflijk is uitsluitend het gedrag van de kanselier

Hieraan refererend sprak zij vervolgens de veelbetekenende woorden “dat deze gebeurtenis onvergeeflijk is en derhalve tevens het resultaat dient te worden teruggedraaid”. Wat dan ook vanzelfsprekend binnnen 24 uur geschiedde. Kemmerich trad terug, de communist Ramelow werd met hulp van de CDU in zijn voor korte tijd verloren functie terug verkozen en zijn minderheidspartij wordt tot op heden door de partij van Merkel getolereerd.

Alles is zo gelopen, als IM Erika het wenste. Als daar niet de AfD, de enige partij in het Duitse parlement, die zich volgens de mening der gevestigde partijen niet op het gebied der Grondwet bevindt, geweest was. Deze slechte tijdgenoten hadden eigenlijk allang door de BVD verboden verklaard kunnen worden, als Haldenwang niet al vanaf het begin tactische fouten had gemaakt, die voor dit plan een stokje staken.

Aanklacht van de AfD tegen Merkel

Slechts vanwege het falen van haar ondergeschikten kwam Merkel dus in de hachelijke situatie terecht, om door de AfD in het buitenland te worden overvallen met een aanklacht vanwege haar uitlatingen. Haar eigen rechtskundigen hebben in de afgelopen weken duidelijk gemaakt, dat deze aanklacht over het algemeen gesproken succes zou kunnen hebben.

Maar daartegen kan immers iets worden ondernomen. Tijdens het reeds langer geplande etentje met de rechters van het Constitutionele Gerechtshof. Om te beginnen de rechters er eens uitbundig voor bedanken, dat ze alle aanklachten tegen de Corona-lockdown, geheel in de lijn met de regering, hebben afgewezen, om vervolgens misschien in individuele gesprekken met de rechter van de tweede senaat (die voor de aanklacht verantwoordelijk is) duidelijk te maken, dat de AfD in belangrijke vragen grondwettelijk geen gelijk zou mogen krijgen. Noch in het parlement, noch bij aanklachten, die de constitutie raken.

De verleiding kan groot geweest zijn

Welnu… Wij weten niet, of Angela Merkel dit metterdaad heeft gedaan. Maar het lijkt er op. Op 22 juli zal het BVG onderhandelen over “uitzonderingsbevoegdheden van regeringsleden”, ook in het kader van het ingrijpen in verkiezingen. Dan is het al de moeite waard, om drie weken van tevoren de rechters in een vertrouwelijk gesprek onder handen te nemen, ze complimenten te geven of bij een goed glas wijn (geheel vrijblijvend) met ze te babbelen over verdere carrièremogelijkheden. Telefonisch kan dat immers niet worden gedaan. Want, ook al is alles beter beveiligd tegen afluisteren, de individuele verbindingen worden toch gedocumenteerd. En stel je voor, dat die eens in verkeerde handen zouden vallen…

Zoals gezegd: Het is allemaal slechts speculatie. Maar het gebeuren heeft een zeer sterk bijsmaakje! Merkel had het jaarlijkse etentje deze keer ook kunnen cancellen, of toch minstens de rechters van de tweede senaat op een later tijdstip kunnen uitnodigen. Of zich kunnen laten vertegenwoordigen door haar vice-kanselier. Op de een of andere manier een signaal afgeven, dat overwegingen als deze, waarvoor BILD met haar artikel https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/trotz-klage-gegen-kanzlerin-merkel-laedt-verfassungsrichter-ins-kanzleramt-77026096.bild.html de aanzet heeft gegeven, al helemaal niet mogelijk maken.

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/07/09/afd-klage-gegen-merkel-beeinflussung-beim-kanzlerabendessen-mit-verfassungsrichtern/