Duitsland in de modder

Door: Wolfgang Hübner.

Op Internet doen de speculaties de ronde, dat de catastrofale overstroming opzettelijk geprovoceerd zou kunnen zijn, teneinde in het zicht van de parlementsverkiezingen het gevestigde politieke personeel mogelijkheden te bieden om zich te profileren. Zo absurd als deze versie ook moge zijn, overschat zij hoe dan ook nagenoeg mateloos de capaciteiten van dit personeel. Want in werkelijkheid hebben de verschrikkelijke gebeurtenissen van de laatste dagen aangetoond, dat het Hart van Europa bij handhaving van gezindheidscontrole over het hele gebied het stadium van de ongeorganiseerde onverantwoordelijkheid heeft bereikt. Niet slechts de door de overstroming bezochte regio’s zijn besmeurd met modder, heel Duitsland is bemodderd.

Oftewel: hoe kan een staat, die met waanzinnige “klimaatpolitiek” de hele wereld wil redden, maar geen functionerend waarschuwings- en reddingssysteem tegen hoogwater heeft, worden gekarakteriseerd? Een staat, die na 16 ruïnerende Merkel-jaren de kiezers slechts de keuze wenst te geven tussen twee kanselierskandidaten als de Heer Laschet en Mw. Baerbock? En wiens burgers ook noch opgelucht moeten zijn, dat niet een Frankisch-Beierse Corona-psychopaat of een Sleeswijk-Holsteinse Duitsland-minachter op de kieslijst beschikbaar worden gesteld. Een staat,, wiens zittende kanselier vanuit Zuid-Afrika niet alleen een democratische verkiezing voor ongeldig verklaart, maat die ongeldigheid ook prompt in werking laat treden.

Een staat, in welke het vrije woord kan leiden tot bestaansvernietiging en maatschappelijke uitsluiting – zit zo’n staat niet dieper in de modder, dan de arme mensen aan de Ahr? Ja, deze modder is aan het einde van het Merkel-tijdperk vele meters dik. En er is geen werktuig geen kracht te bespeuren, waarmee hij spoedig zou kunnen worden weggeruimd. daarvoor heeft hij zich al te zeer opgestapeld, ook in de breinen en harten wan een niet gering aantal tijdgenoten. Deze modder is niet pas ontstaan sinds 2015, het jaar van de grensopening,, en ook niet vanaf 2005, het begin van Merkels kanselierschap. Wie de late jaren ’70, de jaren ’80 en ’90 van de 20ste Eeuw in Duitsland met kritisch bewustzijn heeft beleefd, is zich bewust van een lange verkeerde ontwikkeling van deze staat en het volk van deze staat.

Evenwel, wat vele jaren lang voor de meeste braaf ingedutte en consumerende boeren en burgers niet kon worden herkend of wat zij niet wílden herkennen,, is met de overstroming zo herkenbaar geworden als nooit tevoren: De geestelijke en politieke bemoddering heeft een stadium bereikt, waarin ook beheer en techniek, dus wereldwijd bewonderde sterke punten van Duitsland, in deze drab dreigen te stikken. Het is aan een dorpsburgemeester te danken, dat de op de verkeerde plaats op het verkeerde tijdstip over ‘klimaatverandering” zwetsende kanselier er aan werd herinnerd, dat niet iedereen in deze staat zijn verstand ideologisch laat bemodderen. Maar hoe dan ook zijn er nog steeds te veel van, die zich in de Duitse modder nog goed voelen ook.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/07/deutschland-im-schlamm/