“Islamitische rechtsgeleerde” Jens Spahn stelt Duitse moslims gerust: Vaccineren is halal

Door: Redactie JouWatch.

Met alle mogelijke trucjes tracht de Duitse regering,, preciezer gezegd het Ministerie van Gezondheid onder Jens “Long Covid” Spahn, in het bijzonder onder die islamitische delen van de bevolking, welke zich onderscheiden door een hardnekkige vaccinatieweigering, de zin in de spuit op te wekken. Omdat deze cliëntèle bezwaarlijk kan worden ondergebracht onder de vijandbeeld-noemer “dwarsdenker en complottheorie-gekkie” en ook de voor Duitse vaccinatie-twijfelaars gangbare beschuldiging van a-socialiteit en on-solidariteit wat betreft migrantenmilieus minder voor de hand ligt – hij past slecht bij de narratieven “….behoort tot Duitsland” en “bereidheid om te integreren” – kiest het Ministerie van Gezondheid maar voor een religieuze insteek.

Als testimonium,, waarvan men waarschijnlijk aanzienlijke street-credibility in de no-go areas en de parallelle samenlevingen van de republiek verwacht, dien de PR-troep van Spahn, waaronder de journaliste van Iraanse afkomst Natalie Amiri, ooit ARD-correspondente in Teheran. En aangezien zij bij de politiek-correcte omroep principieel ook niets anders doet dan regeringspropaganda bedrijven, kan ze ook tegelijkertijd op de vaccinatie-reclametrommel slaan voor het ministerie van Spahn: Voor de rubriek “Faktenlage” legt ze momenteel uit https://twitter.com/bmg_bund/status/1420407133326221316?s=21, waarom de vaccinaties halal, moeten zijn, dus conform de Koran – in het Farsi, wel te verstaan (want in Duitsland wordt de immigranten waarlijk elke inspanning om zich aan te passen en ook nog de taal van het land te leren uit handen genomen, waardoor Duitse politici ook bij ieder islamitisch feest zich uitputten in gedienstige gelukwensen op twitter in het Turks, Arabisch, Farsi of Urdu in plaats van in het Duits te schrijven).

Over het algemeen, zo werpen gelovige Moslims tegen, zijn dergelijke “halal”- boterbriefjes natuurlijk in hoge mate lachwekkend – want in de Koran valt geen woord te lezen over vaccinatiemiddelen en als dat wel zo zou zijn, dan zou slechts datgene voor alle moslims werkelijk bindend zijn, wat in het woord van de Profeet is neergeschreven. Ook in de Hadiths zijn er geen verwijzingen te vinden naar mRNA-vaccinatiestoffen. En ziedaar: Blijkbaat stuiten de uiteenzettingen over de halal- vaccinatiestoffen op twitter niet op onverdeelde instemming onder de ontvangers. “Biontech is halal, de anderen niet!” foetert iemand.

Harde stellingen met PR-steun van migrantenzijde

Een ander verklaart vakkundig: “Dat kan nooit halal zijn als Pfizer als grondstof varkensniercellen heeft gebruikt. Of waren het varkenslevercellen?” En een andere reactie versterkt zelfs de twijfel, of het onherstelbare verlies aan vertrouwen van de regering en in het bijzonder van de schandaalminister Spahn niet ook reeds zijn sporen heeft nagelaten bij de inwoners met migratieafkomst in dit land: “Ik win liever informaties in bij de complottheoretici, want onze voorspellingen zijn tot nu toe steeds uitgekomen!”, schrijft hij.

Overigens houdt Amiri zich in opdracht van de regering ook nog onledig als “feitenvindster” – en “bespreekt” zij, eveneens op het you tube-kanaal van de BMG, “verkeerde inlichtingen” over vaccinaties https://twitter.com/BMG_Bund/status/1420407135431692299″ met haar community van islamitische afkomst. Hier wordt dus in principe dezelfde “volksvoorlichting” binnen de regering bedreven als bij ARD en ZDF – met dit verschil, dat deze keer niet de verplichte tariefbetalers, maar de belastingbetalers kunnen dokken voor hun eigen hersenspoeling. Ook als hun aandeel onder de hier aangesproken islamitische cliëntèle, ten aanzien van de buitenproportionele vormingsafstand van de toeschouwers eerder klein zou zijn. Of het met dergelijke “innovatieve” formats werkelijk lukt om de vaccinatiequote verder opwaarts te stuwen, mag rustig worden betwijfeld. (DM)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://journalistenwatch.com/2021/07/29/islamischer-rechtsgelehrter-jens/