Hongarije en de “Europese waarden”

Door: Wolfgang Hübner.

De EU, reeds verlaten door de Britten, wil onder Frans-Duitse leiding een imperium worden, dat enerzijds de VS (tamelijk vriendschappelijk), anderzijds China en Rusland (tamelijk vijandig) economisch, politiek en zelfs ook op militair gebied naar de kroon moet steken. Dat zijn in ieder geval de helemaal niet zo heimelijke plannen en dromen van die EU-fanatici, waarvan er in Duitsland bijzonder veel rondlopen. Om deze doelstelling te bereiken, moeten hoe dan ook nog vele hindernissen worden overwonnen c. q. uit de weg worden geruimd. Zoals bv. de regering van Victor Orbán in Hongarije. Want deze democratisch gekozen en meerdere malen met grote meerderheden herkozen regering weigert niet alleen volhardend, maar zelfs offensief, te buigen voor de “westerse” waarden, wat betreft de zogeheten LGBTQ- beweging.

Natuurlijk valt dat niet te tolereren in een EU met als medelid Luxemburg, wiens MP openlijk homoseksueel is. En in een EU waar de jaarlijkse, momenteel het liefst ook masker-loze optochten van de LGBTQ-beweging brede steun vanuit politiek en media ontvangen, komt de qua waarden conservatieve opstelling van de Hongaarse regering over als een welhaast onverdraaglijke provocatie. Wat doet het er dan toe, dat het Hongarije is geweest, dat in 1956 heroïsch en ten koste van veel bloed tegen het communisme van de Sovjetunie in opstand kwam. Dat het Hongarije is geweest, dat in 1989 het “IJzeren Gordijn heeft afgebroken en daarmee een beslissende bijdrage heeft geleverd aan de lente der volkeren in Oost-Europa, het ineenstorten van het Sovjetimperium, zowel als aan de Duitse hereniging.

Dat alles doet er überhaupt niets toe, wanneer de regering op democratische manier de toestemming verkrijgt voor een wet, die vasthoudt aan wat tot voor een paar jaar ook in de EU door niemand in twijfel getrokken werd, minuscule minderheden daargelaten: Namelijk, dat de moeder een vrouw en de vader een man is. Ook de vroege seksualisering van de kinderen werd tot voor een paar jaar niet beschouwd als een belangrijke, zelfs nastrevenswaardige opvoedingsdoelstelling. Thans gelden huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht, kinderseksualisering en recht op adoptie voor homoseksuele- en lesbische stellen als “Europese waarden”, die bij niet-erkenning desnoods moeten worden bestraft met uitsluiting uit de EU, zoals de Nederlandse minister-president, verwijzend naar Hongarije, onlangs voorstelde en waarvoor hij applaus kreeg.

Orbán heeft hierop gereageerd met de aankondiging, in Hongarije een referendum door te voeren over de door de EU-leiding bekritiseerde wetten. Hij wil volgens de beste democratische tradities dus het volk laten beslissen. Niet pas sinds de Brexit wekken dergelijke aankondigingen in Brussel hoogst onaangename gevoelens op. In het imperium, waar zowel in Parijs als in Berlijn naar wordt gestreefd, is voor volksstemmingen geen plaats. Want de Europese volkeren dienen niet zelf hun lot te bestemmen, maar hun lot dient door een neo-feodale “elite” vanuit politiek, economie, militarisme en media te worden gestuurd. In de dromen van het EU-imperium is alle plaats voor LGBTQ, maar geen plaats voor democratische politici als Orbán en zijn waarden, die Europa tot een van de betere plaatsen op de wereldbol hebben gemaakt.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/07/ungarn-und-die-europaeischen-werte/